Ankesë? Kompliment?

Kontaktoni Menaxherët

Të kuptuarit se si ndiheni për shërbimin që keni marrë - i mirë apo i keq - është jetik për të na ndihmuar të formojmë biznesin tonë për t'ju shërbyer më mirë.
  • Në DHL Express ne jemi të përkushtuar për të ofruar shërbime cilësore dhe përpiqemi ta ofrojme atë siç duhet herën e parë, dhe çdo herë! Megjithatë, mund të ndodhë që shërbimi ynë nuk i përmbush standardet e larta që keni pritur nga ne. Nëse është kështu, menaxhimi ynë dëshiron të dëgjojë ankesat tuaja.
  • Sigurisht, mijëra klientë mbështeten tek DHL çdo ditë për nevojat e tyre të transportit dhe nëse ju kemi bërë vërtet përshtypje, do të dëshironim të dëgjonim edhe për këtë!
DHL Manager
Qirjako Koçollari Menaxher i Përgjithshëm
"We know your business relies on DHL’s service excellence and when it comes to delivering, the buck stops with me."
Elira Marku, Menaxhere e Shërbimit ndaj Klientit
"The true measure of customer service excellence is how we react when things go wrong."
Kthehuni në Krye