FAQ-të – Mbrojtja e numrit të llogarisë

DHL Express eSecure – Autorizimi i llogarisë

Si një administrator i llogarisë DHL, ju duhet të keni një hyrje në faqen MyDHL+.
Nga MyDHL+:
 • Shko tek: Identifikohuni
 • Fusni adresën e emailit për të cilën keni marrë kërkesën për llogari.
 • Vendosni fjalëkalimin
 • Përdorni Harruat/Rivendosni fjalëkalimin nëse keni harruar fjalëkalimin tuaj.

Pasi të keni hyrë:

 • Shko tek: Cilësimet e Dërgesave të Mia > Akseso eSecure
 • Zgjidhni: Përdorues i autorizuar
 • Kërkesa në pritje për tu parë
 • Përzgjidhni hyrjen e listuar dhe klikoni: Miratoni (ose Refuzoni)
Ka shumë të ngjarë që të hyni në MyDHL+ me një email tjetër. Kur hyni në MyDHL+, shkruani adresën e emailit nga e cila keni marrë kërkesën për llogarinë dhe fjalëkalimin tuaj. Përdorni Harruat/Rivendosni fjalëkalimin nëse keni harruar fjalëkalimin tuaj..
Ju mund të përdorni funksionin My Domain për ta kontrolluar këtë. Ju mund të specifikoni se nga cilat domene emaili do të merrni kërkesa për llogari. Kërkesat nga çdo domen tjetër email do të refuzohen automatikisht.
Ju mund të përdorni veçorinë e Domenit të Autorizuar për ta kontrolluar këtë. Ju mund të specifikoni se cilat domene emaili dëshironi të miratoni automatikisht. Kërkesat nga çdo domen tjetër email do të ndjekin procesin standard të miratimit.
Pasi të keni hyrë në MyDHL+:
 • Shko tek: Cilësimet e Dërgesave të Mia > Akseso eSecure
 • Zgjidhni: Përdorues i autorizuar
 • Përzgjidh statusisn: Miratuar për të parë autorizimet aktive
 • Përzgjidhni hyrjen e listuar dhe klikoni: Refuzoni
 • Autorizimi do të revokohet menjëherë
Kthehuni në Krye