FAQ-të – Dërgesat e Kthimit

Po, ju nevojitet një printer për të printuar etiketën (dhe dokumentet e tjera të transportit) nëse:

  • Ju jeni personi që po ktheni një dërgesë dhe nuk keni marrë një etiketë të printuar paraprakisht.
  • Ju po krijoni një dërgesë dhe planifikoni të bashkëngjitni një etiketë kthimi dhe dokumentet në pako.

Printeri nuk ju nevojitet nëse:

  • Ju thjesht do të dërgoni me email etiketën e kthimit dhe do t'i dërgoni dokumentet dikujt.
Kthehuni në Krye