FAQ-të – Dërgimi në Internet

Peshat dhe Përmasat

Saktësia është e rëndësishme, prandaj nëse ju duhet të bëni përllogaritje, përpiquni të jeni sa më të saktë të jetë e mundur

  • DHL ripeshon dhe mat të gjitha pakot sapo të mbërrijnë në qendrat tona të shërbimit.
  • Nëse pesha dhe dimensionet e përllogaritura nga ju janë të pasaktë, mund të vendosen tarifa shtesë.


Paketimi

Po. Paketimi i pakove tuaja me materialet dhe kujdesin e duhur mund t'ju garantojë mbërritjen e dërgesës në mënyrë të sigurt dhe të paprekur.


Printimi i Etiketës dhe Dokumenteve

Shumica e shfletuesve hapin një skedë ose dritare të re për të bërë të mundur printimin e etiketës PDF. Mund t'ju duhet të kontrolloni cilësimet e shfletuesit tuaj për t'u siguruar që MyDHL+ nuk është i bllokuar ose që është një sajt i besueshëm.

Internet Explorer

  1. Hapni Cilësimet/Opsionet e Internetit
  2. Zgjidhni skedën Siguria
  3. Klikoni shenjën e gjelbër të zgjedhjes Sajtet e Besueshme
  4. Klikoni butonin Sajtet
  5. Vendosni https://mydhl.express.dhl dhe klikoni Shtoni

Microsoft Edge

  1. Në ekranin e Printimit, pasi të klikoni Printoni, do të merrni një njoftim që dritarja kërcyese mydhl.express.dhl po bllokohet.
  2. Klikoni Lejoni gjithmonë
Nëse cilësimet e shfletuesit tuaj janë të sakta dhe ju ende nuk mund ta hapni ekranin e printimit, ju lutemi na kontaktoni në +35542406666.


Anulimi i Dërgesave

Kthehuni në Krye