Itinerari i Një Pakoje

Shihni se si pakoja juaj udhëton me DHL dhe mësoni se si mund t'ju ndihmojmë në çdo hap të itinerarit.
Lëvizni për Më Shumë
Illustration of goods being packed into an envelope or box
Illustration of goods being packed into an envelope or box
Paketoni për Udhëtim
Paketimi i kujdesshëm do të përgatisë dërgesën tuaj për itinerarin.
 • Paketoni si profesionist
 • Lejoni që DHL ta paketojë për ju
 • Zbuloni se çfarë mund të dërgoni ose jo
 • Merrni në konsideratë mbrojtjen e dërgesës 
Përgatisni Dokumentet
Sigurohuni që të përfshini të gjitha dokumentet e dërgesës.
 • Etiketa e transportit – krijojeni në internet përmes MyDHL+
 • Në shumë raste, do t'ju duhet të përgatisni një faturë doganore
 • Rregulloret doganore lokale mund të kërkojnë dokumente shtesë
Illustration of creating shipment documents online with MyDHL+
Illustration of creating shipment documents online with MyDHL+
Woman handing a box to a DHL courier
Woman handing a box to a DHL courier
Dorëzojini pranë DHL
Sapo të keni krijuar një etiketë transporti dhe të keni zgjedhur një shërbim dorëzimi, pakoja juaj është gati për t'ia dorëzuar DHL!
 • Gjeni një vendndodhje për lënien
 • Kërkoni një Tërheqje

Fluturime me 500+ Milje Në Orë

Teksa dërgesa juaj udhëton nëpër botë brenda rrjetit DHL, ju mund ta gjurmoni në internet ose të merrni njoftime në çast. Çdo përditësim i statusit përfshin progresin e dërgesës në kohë reale.
Zhdoganimi
Autoritetet doganore bashkëpunojnë me DHL për të përshpejtuar zhdoganimin.  Çfarë duhet të dini për doganat:
 • DHL ju asiston përmes Shërbimeve Doganore
 • Ju mund të merrni njoftime doganore
 • Mund të aplikohen detyrimet dhe taksat
Illustration of DHL working with customs authorities to process shipments
Illustration of DHL working with customs authorities to process shipments
Illustration of person receiving shipment delivery from DHL
Illustration of person receiving shipment delivery from DHL
Dorëzuar
Për të garantuar nivelin më të lartë të shërbimit, DHL kërkon nënshkrimin në dorëzim.
 • Dërguesit mund të përfshijnë opsione specifike të shërbimit të nënshkrimit gjatë krijimit të dërgesës
 • Marrësit mund të programojnë dorëzimin për orën kur ndodhen në shtëpi ose ta dorëzojnë te fqinji
Kthehuni në Krye