Paketim me Kujdes

Pakot mund të përshkojnë mijëra kilometra nëpërmjet rrjetit global të sofistikuar të DHL derisa të mbërrijnë në destinacionet përkatëse. DHL bën çdo gjë që është e mundur për të garantuar dorëzimin e pakove në kohë dhe në gjendje të shkëlqyer.
Paketimi i pakove tuaja me materialet dhe kujdesin e duhur mund t'ju garantojë mbërritjen e dërgesës në mënyrë të sigurt dhe të paprekur.

Cila Është Më e Mira për Dërgesën Tuaj?

Paketimi cilësor është shumë i rëndësishëm kur bëhet fjalë për parandalimin e dëmeve. Vlerësimi i nevojave tuaja për paketim është një hap thelbësor për të përcaktuar se çfarë është më e mira për llojin e mallrave që dëshironi të transportoni.
Pesha
Kostoja
Rishikoni të dhënat e dërgesës.
Rregulloret
Brishtësia

Paketimi Mbron Dërgesën Tuaj

Paketimi i cilësisë së lartë është thelbësor për mbrojtjen e dërgesës suaj gjatë transportit. DHL ju ofron një sërë artikujsh paketimi të provuar dhe të testuar. Megjithatë, nëse preferoni të përdorni materialet tuaja, më poshtë jepen disa udhëzime të përgjithshme.
Materiali
 • Përdorni gjithmonë kuti me karton të valëzuar me cilësi të lartë për pakot. Për artikujt delikatë ose të rëndë, rekomandohen kartonë me dy ose tri shtresa.
 • Shmangni përdorimin e kutive të vjetra pasi mund të mos jenë më aq rezistente.
Fortësia
 • Kontrolloni për vulën e prodhuesit, e cila ju jep informacione rreth llojit të prodhimit dhe fortësisë së kutisë. Kërkojini furnizuesit të kutive informacione të mëtejshme, sipas nevojës.
 • Referojuni specifikimeve të mëposhtme të kutisë për të zgjedhur paketimin e përshtatshëm në varësi të peshës së dërgesës suaj
Madhësia
 • Kutitë e mbushura më pak seç duhet mund të rrëzohen ndërsa kutitë e mbushura më shumë seç duhet mund të shpërthejnë. Parandalojeni këtë gjë duke zgjedhur një kuti me përmasat e përshtatshme për përmbajtjen e dërgesës.

Aplikoni Teknikat e Paketimit

Ja disa parime të rëndësishme të zbatueshme për përmbajtjen e dërgesës suaj.
Illustration emphasizing importance of not having empty spaces in boxes
Mos Lini Hapësira Boshe
Është e rëndësishme të mbushni plotësisht hapësirën boshe brenda kutisë për të shmangur lëvizjen e përmbajtjes gjatë transportit, gjë që mund të shkaktojë dëme si në përmbajtje ashtu edhe në kuti.
Distancë 6 cm
Vendosini gjithmonë artikujt që do të dërgohen në qendër të kutisë me të paktën 6 cm distancë nga çdo sipërfaqe ose cep i jashtëm.
Illustration of padding around an item in a box
Packaging divider insert for a box
Mbështillini Artikujt Individualisht dhe Përdorni Ndarës
Kur dërgoni disa artikuj në një pako të vetme, gjithmonë mbështillni secilin artikull individualisht dhe ndajini ato me inserte kartoni të valëzuar ose materiale të tjera ndarëse sipas rastit.

Mbroni me Izolimin e Duhur

Shiriti ngjitës që zgjidhni, si dhe mënyra e izolimit të dërgesës bëjnë diferencën në mbrojtjen e materialeve të dërgesës suaj nga ekspozimi ose dëmtimi gjatë tranzitit.
Përdorni Shirit Ngjitës të Ndjeshëm ndaj Trysnisë
 • Shirit polipropileni (ngjitës plastik kaf)
 • Shirit ngjitës vinili (ngjitës izolant)
 • Ngjitës letre i përforcuar me fibër (shirit ngjitës)
Shmangni Përdorimin
 • Ngjitës Letre Kraft
 • Ngjitës Celofani
 • Varg
H-Taping
Sigurohuni që të gjitha shtresat të jenë të izoluar me metodën me shirit ngjitës në formë H-je:
Box sealed using H tape method
Hapi Një
Vendosni 1 shtresë shiriti ngjitës përgjatë pjesës qëndrore
Box sealed using H tape method
Hapi Dy
Vendosni 2 shtresa shiriti ngjitës përgjatë dy shtresave të skajeve
Box sealed using H tape method
Hapi Tre
Sigurohuni që ngjitja e pjesëve anësore të jetë bërë siç duhet

Vendosja e Etiketës së Transportit

Afishimi i qartë i etiketave të dërgesave është i rëndësishëm për të garantuar shpejtësinë e udhëtimit nëpërmjet rrjetit DHL.

Shipping label on a box
Etiketoni Dërgesën

Vendosni etiketën e dërgesës në mënyrë të sigurt në pjesën e sipërme të kutisë së dërgesës.

 

Kjo do të na ndihmojë që ta mbajmë dërgesën tuaj në pozicion vertikal sa më shumë të jetë e mundur gjatë tranzitit!

 
Sigurohuni që etiketa të jetë plotësisht e dukshme në njërën sipërfaqe, dhe që etiketa të mos mbulojë asnjë shtresë.
 
Mos lejoni që etiketat, shiritat ngjitës, apo dokumentet e tjera të mbulojnë etiketën e dërgesës.
 
Ne asnjëherë nuk rekomandojmë përdorimin e kutive të vjetra, por nëse i përdorni, sigurohuni që të gjitha etiketat e vjetra të dërgesës të jenë hequr përpara ripërdorimit.
 
Vendosja e një etikete rezervë brenda pakos na ndihmon të identifikojmë dërgesën tuaj nëse etiketa fillestare shkëputet ose dëmtohet.
 
Nëse ju duhet të vendosni etiketa të tjera në dërgesën tuaj, ju lutemi, shmangni vendosjen e tyre në të njëjtën sipërfaqe me etiketën e dërgesës.
Përdorni një zarf plastik transparent me vetëngjitje dhe me xhep për të mbajtur çdo dokument individual që kërkohet të vendoset jashtë kutisë.
A package in transit from origin to destination
Itinerari i Një Pakoje
Shihni se si pakoja juaj udhëton me DHL dhe mësoni se si mund t'ju ndihmojmë në çdo hap të itinerarit.
Kthehuni në Krye