(My Default Shipping Address)

Keni arritur numrin maksimal të kontakteve të lejuara. Fshini adresat e vjetra, të papërdorura ose të dublikuara nga Blloku i Adresave.
Ndodhi një gabim i papritur. Të dhënat e kontaktit u ruajtën pjesërisht. Përfundoni tani ose më vonë: