Çfarë Ka të Re në MyDHL+

Merr lajmet më të fundit rreth veçorive dhe funksioneve të MyDHL+

Për të optimizuar shpejtësinë dhe efikasitetin e zhdoganimit të dërgesave, autoritetet rregullatore doganore në mbarë botën po automatizojnë sistemet dhe po rrisin kërkesat në lidhje me saktësinë e informacionit të dërgesës – në veçanti, përshkrimet e mallrave dhe detajet e faturës doganore. Ata po largohen nga dokumentacioni i printuar dhe duan të marrin informacionin e dërgesës në sistemet e tyre në mënyrë elektronike.

Çfarë do të thotë kjo për ju

  • Një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëni për të ndihmuar dërgesën tuaj përmes procesit të kontrollit të sigurisë doganore dhe zhdoganimit është të siguroheni që të përshkruani me saktësi artikujt e dërgesës (mallrat/produktet) kur krijoni dërgesa në MyDHL+

Çfarë po bën MyDHL+ për të ndihmuar

Ne kemi prezantuar funksione të reja që do t'ju ndihmojnë të jepni përshkrime të sakta të artikujve të dërgesës dhe të dorëzoni në mënyrë elektronike informacionin e dërgesës tek autoritetet doganore!

Zhdoganim Më i Shpejtë
Këshilla për Faturat Doganore

Veçoritë e MyDHL+ ju ndihmojnë!
Përfitoni nga veçoritë e MyDHL+ për të ndihmuar në përshkrimin e saktë të artikujve në dërgesën tuaj – kritike për zhdoganimin e shpejtë!
Kthehuni në Krye