Shërbimet e Dorëzimit

Shërbime ndërkombëtare dorëzimi për eksport të shpejtë, të volitshëm dhe gjithëpërfshirës në orare dhe ditë specifike – që ju mundësojnë të shfrytëzoni shtrirjen tonë globale dhe ekspertizën doganore lokale të pakrahasueshme.
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Worldwide
Express Envelope
Express Easy
Dorëzim në Ditën Pasardhëse të Mundshme
9:00 AM
10:30 AM
12:00 PM
Në Fund të Ditës
Në Fund të Ditës
Në Fund të Ditës
Dorëzim me Korrier - Derë më Derë
Vizibilitet Gjurmimi Skaj-më-Skaj
Njoftimet Proaktive të Dorëzimeve
Sipas Kërkesës
Sipas Kërkesës
Sipas Kërkesës
Zhdoganim i Lehtësuar
Menaxhimi i Dorëzimit
Garancia e Kthimit të Parave
Specifikimet
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Worldwide
Express Envelope
Express Easy
Dokumente
Pakot
Pesha Maksimale e Pjesës
30 kg
30 kg
70 kg
70 kg
0.3 kg
25 kg
Pesha Maksimale e Dërgesës
300 kg
300 kg
300 kg
3,000 kg
0.3 kg
Pjesë Individuale 25 kg
Përmasat Maksimale të Pjesës (Gjatësi x Gjerësi x Lartësi)
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
Express Zarf
Paketim nga DHL
Paleta
Pesha Maksimale e Paletës
1,000 kg
Përmasat Maksimale të Paletës (Gjatësi x Gjerësi x Lartësi)
300 x 200 x 160 cm
Tranzit
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Worldwide
Express Zarf
Express Easy
Tërhiqni
Lënia
Dorëzim në Mbarë Botën
Dorëzim në Qendrat Kryesore të Biznesit
Shtesë
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Worldwide
Express Zarf
Express Easy
Të Dhëna të Tjera
Mallrat e Rrezikshme të Pranuara
Përfshihet GoGreen me Neutralitet Karboni
Dorazi,
Gama e Paketimit 500 g- 25 kg, Para në Dorë ose Kartë Krediti
Më Shumë rreth Shërbimeve të Dorëzimit
Më Shumë rreth Shërbimeve të Dorëzimit
 • Disponueshmëria e shërbimeve varet nga dërgesa dhe destinacioni. Jo të gjitha shërbimet janë të disponueshme në të gjitha zonat.
 • Jo të gjitha Shërbimet Opsionale janë të disponueshme për çdo dorëzim ose në çdo shtet.
 • Shërbimet janë objekt i Termave dhe Kushteve të DHL dhe/ose siç përcaktohen në fletëngarkesën e shtetit të origjinës.
Shihni Detajet Shtesë të Shërbimit
Shikoni Më Pak
Të Dhëna
Shërbime dorëzimi të importeve – të mbështetura nga praktikat solide doganore të standardizuara globalisht të DHL, si dhe nga ekspertiza doganore lokale e pakrahasueshme.
Express Worldwide
Dorëzim në Ditën Pasardhëse të Mundshme
Në Fund të Ditës
Dorëzim me Korrier - Derë më Derë
Vizibilitet Gjurmimi Skaj-më-Skaj
Njoftimet Proaktive të Tërheqjeve
Sipas Kërkesës
Zhdoganim i Lehtësuar
Menaxhimi i Dorëzimit
Garancia e Kthimit të Parave
Specifikimet
Express Worldwide
Dokumente
Pakot
Pesha Maksimale e Pjesës
70 kg
Pesha Maksimale e Dërgesës
3,000 kg
Përmasat Maksimale të Pjesës (Gjatësi x Gjerësi x Lartësi)
120 x 80 x 80 cm
Paleta
Pesha Maksimale e Paletës
1,000 kg
Përmasat Maksimale të Paletës (Gjatësi x Gjerësi x Lartësi)
300 x 200 x 160 cm
Tranzit
Express Worldwide
Tërhiqni
Lënia
Dorëzim në Mbarë Botën
Dorëzim në Qendrat Kryesore të Biznesit
Shtesë
Express Worldwide
Të Dhëna të Tjera
Mallrat e Rrezikshme të Pranuara
Më Shumë rreth Shërbimeve të Dorëzimit
Më Shumë rreth Shërbimeve të Dorëzimit
 • Disponueshmëria e shërbimeve varet nga dërgesa dhe destinacioni. Jo të gjitha shërbimet janë të disponueshme në të gjitha zonat.
 • Jo të gjitha Shërbimet Opsionale janë të disponueshme për çdo dorëzim ose në çdo shtet.
 • Shërbimet janë objekt i Termave dhe Kushteve të DHL dhe/ose siç përcaktohen në fletëngarkesën e shtetit të origjinës.
Shihni Detajet Shtesë të Shërbimit
Shikoni Më Pak
Të Dhëna
Shërbime dorëzimi të shpejta brenda vendit – do të thotë që dërgesat tuaja janë në duar të sigurta.
Express 12:00
Express Domestic
Express Envelope
Dorëzim në Ditën Pasardhëse të Mundshme
12:00 PM
Në Fund të Ditës
Në Fund të Ditës
Dorëzim me Korrier - Derë më Derë
Vizibilitet Gjurmimi Skaj-më-Skaj
Njoftimet Proaktive të Dorëzimeve
Sipas Kërkesës
Sipas Kërkesës
Sipas Kërkesës
Garancia e Kthimit të Parave
Specifikimet
Express 12:00
Express Domestic
Express Envelope
Dokumente
Pakot
Pesha Maksimale e Pjesës
70 kg
70 kg
0.3 kg
Pesha Maksimale e Dërgesës
300 kg
3,000 kg
0.3 kg
Përmasat Maksimale të Pjesës (Gjatësi x Gjerësi x Lartësi)
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
Express Zarf
Paleta
Pesha Maksimale e Paletës
1,000 kg
Përmasat Maksimale të Paletës (Gjatësi x Gjerësi x Lartësi)
300 x 200 x 160 cm
Tranzit
Express 12:00
Express Domestic
Express Zarf
Tërhiqni
Lënia
Dorëzim
Shtesë
Express 12:00
Express Domestic
Express Zarf
Të Dhëna të Tjera
Përfshihet GoGreen me Neutralitet Karboni
Më Shumë rreth Shërbimeve të Dorëzimit
Më Shumë rreth Shërbimeve të Dorëzimit
 • Disponueshmëria e shërbimeve varet nga dërgesa dhe destinacioni. Jo të gjitha shërbimet janë të disponueshme në të gjitha zonat.
 • Jo të gjitha Shërbimet Opsionale janë të disponueshme për çdo dorëzim ose në çdo shtet.
 • Shërbimet janë objekt i Termave dhe Kushteve të DHL dhe/ose siç përcaktohen në fletëngarkesën e shtetit të origjinës.
Shihni Detajet Shtesë të Shërbimit
Shikoni Më Pak
Të Dhëna

Shërbimet tona të biznesit të dorëzimit me në fokus industrinë janë të projektuara në mënyrë që kompanitë të shfrytëzojnë rrjetin e zgjeruar global të DHL, operacionet e standardizuara dhe marrëdhëniet e konsoliduara me doganat – duke ju kursyer kohë dhe kosto.

Merrni Avantazhe gjatë Zhdoganimit

DHL Express Breakbulk është një ndër zgjidhjet e biznesit që mundëson një zhdoganim me një hyrje të vetme për të dërguar dërgesa të shumta për marrës të ndryshëm.
Faded waves
Paletë
Konsolidoni Shumë Dërgesa
Barcode
Krijoni Një Etiketë Dërgese
Avion
Përzgjidhni Shërbimin 
Rregulloret Doganore
Një Hyrje e Vetme për Zhdoganim
Vendndodhje të Shumëfishta

Person moving a pallet of boxes

Me Pak, Mund të Bëjmë Shumë

Konsolidoni dërgesa të shumta, që do të dorëzohen në disa vendndodhje, për të përmirësuar procesin dhe kostot e menaxhimit të dërgesave të kompanisë suaj.
  
Përshpejtoni
Përmirësoni kohën e përpunimit gjatë zhdoganimit duke kaluar nga disa hyrje doganore individuale në një hyrje të vetme.
  
Ruani
Reduktoni kostot e tarifave të shumëfishta të zhdoganimit të importeve dhe eksporteve, si dhe të tarifave të menaxhimit të tatimeve dhe taksave.
  
Kontrolloni
Ruani konfidencialitetin e faturave që merrni duke zgjedhur opsionin Dorëzim Neutral.

 


Të Dhënat e Breakbulk

Kjo është një zgjidhje ideale për bizneset që dëshirojnë të bëjnë dërgesa të shumta për marrës të ndryshëm, të cilët ndodhen në të njëjtin shtet ose bashkim doganor.
Hapi 1 - Dërgesat individuale me përmbajtje të njëjtë kombinohen në vendin e origjinës.
Hapi 2 - Etiketa e transportit krijohet së bashku me faturën doganore për një dërgesë të vetme të konsoliduar.
Hapi 3 - Dërgesa e konsoliduar transportohet nga shërbimi ndërkombëtar me orare të përcaktuara i DHL Express në vendin e destinacionit.
Hapi 4 - Dërgesa e konsoliduar i dërgohet doganave si një hyrje e vetme dhe zhdoganohet me faturat doganore që përshkruajnë me detaje përmbajtjen e secilës dërgesë individuale.
Hapi 5 - Më pas, në godinën e saj, DHL ndan dërgesën e konsoliduar në dërgesa individuale që i dorëzohen marrësve.
 

Transporti i Dërgesave me Temperaturë të Kontrolluar dhe me Urgjencë Kohore

DHL tërheq mallrat e Medical Express, si p.sh., produktet mjekësore kërkimore dhe të provave klinike. Ne i dorëzojmë ato me kujdes në laboratorin, klinikën apo spitalin tuaj për analiza dhe kërkime.
Faded waves
Përgatisni Pako në Temperaturë Ambienti, të Ftohtë ose të Ngrirë
Avion
Përzgjidhni Shërbimin 
Shipment Inspection
Dërgesa për Provat Klinike, e Tërhequr dhe e Monitoruar
Skedari
Zhdoganimi i Materialeve Biologjike
Dorëzim
Dorëzuar nga DHL

Insulated package with chilled contents being prepared for shipping

Mallra të Kualifikuara të Medical Express

DHL menaxhon transportin e dërgesave me temperaturë të kontrolluar dhe me urgjencë kohore për Industrinë e Shkencave Biologjike.
  
Produkte Mjekësore
Barnat nën studim të testuara gjatë provave klinike
  
Material për Provat Klinike
Produktet e përdorura nga Hulumtuesit për kryerjen e provave klinike
  
Kampionë të Pacientëve
Kampionët e marrë nga pacientët të dërguara në laboratorë për analizim

 


Të Dhënat e Medical Express

Kjo është një zgjidhje ideale për bizneset që duan një program të personalizuar për të mbështetur provat klinike që bazohen në disa faktorë të tillë si kohëzgjatja e provës, zona gjeografike dhe vëllimi i mallrave që do të dërgohen. DHL Medical Express ofron çdo gjë që i duhet kompanisë suaj për transportin e sigurt të mallrave delikate.
 • DHL ofron opsionet e temperaturës së ambientit, të freskët apo të ftohtë përmes një game paketimesh termike dhe furnizimeve me akull të thatë, sipas nevojës.
 • Punonjësit tanë janë të kualifikuar për trajtimin e substancave biologjike dhe për garantimin e pajtueshmërisë me rregulloret lokale, rajonale dhe të IATA.
 • Dërgesat shqyrtohen nga ekspertët e brendshëm të zhdoganimit dhe monitorohen gjatë procesit të importit dhe eksportit.
 • Rrjeti i standardizuar në nivel global i avionëve dhe automjeteve të DHL Express garanton dorëzimet më të shpejta.
   

Reduktoni Përpjekjet dhe Kostot e Postimit

Shërbimi DHL Globalmail përgatit sasi të mëdha zarfesh dhe pakosh për tranzit. Përvoja dhe kombinimi i shërbimeve të DHL Globalmail do të ndihmojë kompaninë tuaj të reduktojë përpjekjet dhe të kursejë para përmes një procesi të organizuar. 
Faded waves
Mblidhni Postën
Scale
Peshoni Dërgesën
Right arrow pointing at box
Dërgojeni pranë DHL Express
Pakot
Posta është Klasifikuar dhe Pullosur
Vehicle with Arrow
I vënë në dispozicion të Rrjetit Postar Lokal

Woman sorting envelopes in a bulk mail facility

Proces ekonomik

Përmirësoni marrëveshjen aktuale me DHL Express duke përfshirë shërbimin DHL Globalmail, për të aksesuar listën e zgjeruar të kontakteve të kompanisë suaj.
  
Dërgesa Postare të Grupuara
Ideale për dokumentet tregtare, mostrat e materialeve, pajisjet e vogla dhe pjesët rezervë me vlerë të vogël
  
Shtrirje Globale
Posta qarkullon përmes rrjetit ekspres të konsoliduar
  
Marrje Në Kohë

 


DHL Globalmail Të Dhëna

DHL Globalmail ka bërë të mundur këtë proces ekonomik përmes përfshirjes së rrjetit të konsoliduar dhe shërbimeve të DHL Express, si dhe partnerëve lokalë postarë. Ky shërbim i provuar me cilësi të kontrolluar është ideal për kompanitë që dëshirojnë të kenë akses në shumë persona, që të mund të përgatisin dërgesa pa shumë mundim.
Hapi 1 - Mblidhni sasinë e madhe të postës së paklasifikuar në një dërgesë, peshojeni atë, dhe krijoni një etiketë transporti të DHL Express.
Hapi 2 - Organizoni një tërheqje të vetme me korrier për të gjitha dërgesat ekspres të kompanisë që parashikohet të tërhiqen.
Hapi 3 - Gjurmoni dërgesën tuaj teksa udhëton me shpejtësi përmes rrjetit të DHL Express drejt terminalit postar ndërkombëtar.
Hapi 4 - Specialistët e DHL Globalmail klasifikojnë dhe vulosin postën për ta përgatitur për dorëzim.
Hapi 5 - Posta e përgatitur siç duhet i vihet në dispozicion rrjetit postar lokal për dorëzimin përfundimtar.
 
Kthehuni në Krye