Mbrojtja e numrit të importit të klientit

Maksimizoni sigurinë dhe mbrojtjen e numrit të importit me DHL eSecure

Mbajtja e sigurt e llogarisë suaj DHL Express Import është një përparësi kryesore për ne. Në botën e sotme dixhitale, është thelbësore të ndërmerrni hapa për të mbrojtur llogarinë tuaj të Importit nga ndërhyrja nga dikush me synime të pandershme.
DHL eSecure është një veçori e avancuar e sigurisë që parandalon përdorimin e paautorizuar të llogarisë suaj DHL Express Import në zgjidhjet e transportit online të DHL. Ai ofron opsione fleksibël që ju lejojnë të personalizoni mënyrën se si kontrolloni llogarinë tuaj. Më e rëndësishmja – vetëm njerëzit që keni autorizuar do të jenë në gjendje të përpunojnë dërgesat në internet.
Karakteristikat kryesore të DHL eSecure
Miratime të automatizuara për partnerë të besuar
  • Ju mund të punoni shpesh me partnerë të cilëve u besoni dhe keni besim se janë transportues legjitimë.
  • Veçoria jonë e Domenit të Autorizuar të lejon të përcaktosh ato domene të email-eve partnere dhe të automatizosh kërkesat për autorizim.
  • Më pas këta dërgues mund të fillojnë dërgimin menjëherë pa pritur që administratori i llogarisë suaj të miratojë.
Refuzimet e automatizuara
  • Ideale për minimizimin e kërkesave të përdorimit të llogarisë nga dërguesit e pabesueshëm, veçoria jonë Domeni im ju lejon të përcaktoni domenet e emailit që autorizoni, në mënyrë që të gjitha kërkesat e tjera të domenit të refuzohen automatikisht.
Përfitoni nga opsionet e mbrojtjes së llogarisë DHL eSecure Import! Per te filluar,
Kthehuni në Krye