Zgjidhjet e Integrimit të DHL

Çfarë janë Zgjidhjet e Integrimit të DHL?

Zgjidhjet e Integrimit të DHL janë funksione integrimi të shërbimeve në internet që ofrojnë disponueshmërinë e shërbimit të DHL, periudhat e tranzitit, çmimet, dërgesat dhe rezervimin e tërheqjeve me korrier, si dhe gjurmimin e dërgesave në mbi 165 shtete anembanë botës. Duke përdorur Zgjidhjet e Integrimit të DHL, klientët mund të integrojnë funksionalitetin e transportit të DHL në faqet e tyre të internetit, në aplikacionet e shërbimit të klientit ose në sistemet e përpunimit të porosive.
Kur mund t’i përdorni Zgjidhjet e Integrimit të DHL?
 • Ideal për dërguesit dhe partnerët e softuerëve që dëshirojnë të përdorin një aplikacion të brendshëm për shërbimet e DHL, të tilla si printimi dhe gjurmimi i etiketës.
 • Një alternativë e shkëlqyer dhe fleksibël për rastet kur instrumentet e tjera të transportit të DHL nuk i përmbushin kërkesat
 • Të orientuara specifikisht drejt përdoruesve që kanë përvojë me shërbimet në internet dhe mesazhet XML
 • Ideal për përmirësimin e funksionalitetit të faqeve të internetit ose dyqaneve në internet
Më Shumë Rreth Zgjidhjet e Integrimit të DHL
Më Shumë Rreth Zgjidhjet e Integrimit të DHL

Cilat janë përfitimet e Zgjidhjeve të Integrimit të DHL?
 • Përdorni sistemet e brendshme të menaxhimit të transportit dhe të magazinave dhe vijoni të ofroni akses në të gjithë grupin e shërbimeve të transportit të DHL Express
 • Nuk është e nevojshme të ruani lokalisht rregullat tregtare të DHL.
 • Jepni funksionet e DHL që nga faqet në internet të transportit të brendshëm, shportat e blerjeve dhe faqet në internet të tregtisë elektronike.
 • Në faqen e klientit nuk nevojitet asnjë harduer ose softuer i DHL
 • Përdorni një platformë të sigurt të bazuar XML standarde për ta integruar me DHL
 • Ju kontrolloni afatet e zbatimit
Shërbimet e Disponueshme
 • Funksionaliteti – Ju mund të zgjidhni Shërbimet që i përshtaten më së miri nevojave tuaja në bazë të kritereve të dërgesës, së bashku me orarin limit të rezervimit, të tërheqjes dhe të tranzitit.
 • Kuotimi i Çmimit – Merrni kuotimet e çmimit që janë specifike për llogarinë tuaj, së bashku me kategoritë e tarifave për kombinimet e shërbimit të kërkuar
 • Përpunimi i Dërgesës - Të dhënat e dërgesës verifikohen teksa përpunoni dërgesat
 • Gjenerimi i Etiketës – Gjeneron imazhin e etiketës së dërgesës në pajtim me DHL
 • Rezervimi i Tërheqjes – Programoni një tërheqje me korrier të DHL dhe/ose anuloni kërkesën e tërheqjes
 • Gjurmimi - Merrni të dhënat e dërgesës dhe vizibilitetin e aktivitetit duke përfshirë datën e parashikuar të dorëzimit të dërgesës
 • Kthimet – Bëjnë të mundur që marrësi juaj të kthejë dërgesat Nga Çdo Vend duke qenë plotësisht në kontroll të të gjithë procesit
 • Paperless Trade – dërgoni dokumentacionin e dërgesës suaj elektronikisht për zhdoganim . (Kjo veçori nuk mbështetet nga të gjitha shtetet)
 • Përgatitja e Dërgesës – Krijoni paraprakisht një etiketë dërgese në pajtim me DHL, e cila mund të përdoret për dërgesat e ardhshme
Sales presentation to group of business people
Zgjidhjet e Menaxhimit të Dërgesave
DHL express ofron një sërë opsionesh fleksibël – duke filluar nga opsionet në internet dhe të softuerëve, deri te zgjidhjet e fuqishme të integruara dhe të personalizuara të biznesit.
Kthehuni në Krye