Create an Upload Option

Shoqërimi i një formati të ri ngarkimi ju lejon të zgjidhni fusha nga skedari juaj dhe t'i shoqëroni me etiketën tonë të dërgesës dhe fushat e dokumentit. Më pas, kur të jeni gati për të ngarkuar dërgesat në Menaxhoni Dërgesat në MyDHL+, ju mund të aksesoni planifikimin e ruajtur përmes Të Ngarkohet Skedari Im.

 • Fushat e të dhënave në skedarin tuaj mund të renditen sipas dëshirës
 • Duhet të përzgjidhen të gjitha fushat e kërkuara për një planifikim të suksesshëm

Përgatisni skedarin tuaj:

 • Ruani si CSV, TXT ose XML

Përpara zgjedhjes dhe shoqërimit të fushave::

 • Bëni një krahasim të shpejtë! Rishikoni dhe shkarkoni me shpejtësi një dërgesë në Menaxhoni Dërgesat për ta përdorur si referencë. Do të mund të:
  • Kontrolloni një dërgesë ekzistuese për të parë se si shfaqen të dhënat, se cilat të dhëna lidhen me fushat
  • Shihni se si formatohen të dhënat, në rast se dëshironi të modifikoni të dhënat/fushat tuaja
 1. Vendosni një Emër për opsionin e ri të ngarkimit
 2. Jepni kufizues që do të përdoren në skedar për ngarkim
 3. Filloni planifikimin:
  • Zgjidhni një emër fushe nga menuja zbritëse
  • Përdorni shigjetat lart dhe poshtë për të rirenditur fushat nëse është e nevojshme
  • Klikoni Shtoni për të ndërfutur një fushë pas fushës aktuale
  • Klikoni Hiqni për të hequr fushën në atë rresht
 4. Kontrolloni mirë për të parë nëse janë përzgjedhur të gjitha fushat E Kërkuara
 5. Nëse dëshironi të përfshini fusha të tjera opsionale, sigurohuni që t'i keni zgjedhur
 6. Klikoni Ruani
 1. Zgjidhni një Emër
 2. Bëni ndryshime:
  • Modifikoni kufizuesin(it) që do të përdoren në skedar për ngarkim
  • Ndryshoni emrin e fushës në menynë zbritëse
  • Përdorni shigjetat lart dhe poshtë për të rirenditur fushat nëse është e nevojshme
  • Klikoni Shtoni për të ndërfutur një fushë pas fushës aktuale
  • Klikoni Hiqni për të hequr fushën në atë rresht
 3. Kontrolloni mirë për të parë nëse janë zgjedhur të gjitha fushat E kërkuara
 4. Nëse dëshironi të përfshini fusha të tjera opsionale, sigurohuni që t'i keni zgjedhur
 5. Klikoni Ruani

Keni nevojë për ndihmë? Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar!

Na kontaktoni në: