Upload and Map Quick Tips

Ju mund të ngarkoni disa dërgesa me të dhënat tuaja të renditura sipas dëshirës! Procesi ynë i personalizuar përdor konfigurimin e skedarit tuaj për të shoqëruar fushat me etiketën e MyDHL+ dhe faturat doganore. Për sa kohë që informacioni në skedarin tuaj është në përputhje me udhëzimet tona, dërgesat do të ngarkohen me sukses.

Pas ngarkimit dhe planifikimit ju do të mund të:

 • Ruani planifikimin tuaj të ri si opsion të automatizuar për ta përdorur për ngarkimet e skedarëve të ardhshëm
 • Zgjidhni formatin e skedarit: XML, CSV ose TXT 
 • Aksesoni dërgesat tuaja menjëherë në Menaxhoni Dërgesat
 • Filloni të printoni etiketat e dërgesës me dokumentet
 • Modifikoni të dhënat e dërgesës përpara printimit, nëse është e nevojshme
 • Programoni tërheqjet me korrier

Përgatisni skedarin tuaj:

 • Ruani si CSV ose TXT

Përpara ngarkimit dhe planifikimit të fushave:

 • Bëni një krahasim të shpejtë! Rishikoni dhe shkarkoni me shpejtësi një dërgesë në Menaxhoni Dërgesat për ta përdorur si referencë. Do të mund të:
  • Kontrolloni një dërgesë ekzistuese për të parë se si shfaqen të dhënat, se cilat të dhëna lidhen me fushat
  • Shihni se si formatohen të dhënat, në rast se dëshironi të modifikoni të dhënat/fushat tuaja
 1. Do të aplikohet Adresa e Dërguesit në skedarin e të dhënave, ose mund të zgjidhni një nga blloku i adresave për ta aplikuar te të gjitha dërgesat
 2. Do të aplikohet Llogaria e Dërguesit në skedarin e të dhënave, ose mund të zgjidhni një nga llogaritë tuaja të ruajtura për ta aplikuar te të gjitha dërgesat
 3. Vendosni kufizuesin e fushës, dhe sipas rastit, kufizuesin e tekstit
  Shembull: “DHL Express”,”John Smith”, “Adresa 1”
  Si kufizues i fushës shërben presja (,) ndërsa si kufizues të tekstit shërbejnë thonjëzat (“)..
 4. Kontrolloni nëse skedari juaj përmban një rresht titulli
 5. Zgjidhni bashkësinë e karaktereve, nëse keni dyshime zgjidhni UTF-8
 6. Ngarkoni dhe zgjidhni skedarin tuaj

Keni nevojë për ndihmë? Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar!

Na kontaktoni në: