Upload Quick Tips

Ju mund të ngarkoni me lehtësi disa dërgesa për të krijuar etiketa dhe fatura doganore! Opsionet e disponueshme përfshijnë shoqërimin e paracaktuar nga DHL dhe shoqërimin unik që keni krijuar për të lidhur të dhënat e skedarit me të dhënat e dërgesës së MyDHL+. Kjo gjë garanton që informacioni të shkojë në fushën e saktë për secilën dërgesë.

Pas ngarkimit ju do të mund të:

 • Aksesoni dërgesat tuaja menjëherë në Menaxhoni Dërgesat
 • Filloni të printoni etiketat e dërgesës me dokumentet
 • Modifikoni të dhënat e dërgesës përpara printimit, nëse është e nevojshme
 • Programoni tërheqjet me korrier

Përgatisni skedarin tuaj:

 • Përshtatni të dhënat në skedarin tuaj që të korrespondojnë me një nga Opsionet e Ngarkimit që janë paracaktuar
 • Ruani si CSV, TXT ose XML

Ngarkoni një ose disa dërgesa te:

 • Kontrolloni se si shfaqen në Menaxhoni Dërgesat
 • Krijoni një ide të qartë se cilat të dhëna shkojnë te fushat e transportit
 • Shihni se sa lehtë modifikohen dhe fshihen dërgesat
 1. Zgjidhni opsionin e ngarkimit
 2. Do të aplikohet Adresa e Dërguesit në skedarin e të dhënave, ose mund të zgjidhni një nga blloku i adresave për ta aplikuar te të gjitha dërgesat
 3. Do të aplikohet Llogaria e Dërguesit në skedarin e të dhënave, ose mund të zgjidhni një nga llogaritë tuaja të ruajtura për ta aplikuar te të gjitha dërgesat
 4. Zgjidhni formatin e skedarit
 5. Zgjidhni bashkësinë e karaktereve, nëse keni dyshime zgjidhni UTF-8
 6. Ngarkoni dhe zgjidhni skedarin tuaj
 7. Klikoni Proçesoni Dërgesat

Keni nevojë për ndihmë? Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar!

Na kontaktoni në: