Decline Assigned Shipment

Arsyeja e refuzimit të dërgesës

Dërgesa do t'i ridelegohet Personit Delegues me komentet tuaja.