Online and Credit Card T&Cs

E RËNDËSISHME
Sipas kësaj marrëveshjeje, shërbimet e përpunimit të pagesës për mallrat dhe/ose shërbimet e blera në këtë faqe interneti ofrohen nga Deutsche Post AG për llogari të ose nga DHL International (Albania) Ltd në varësi të llojit të mënyrës së pagesës së përdorur për blerjen e mallrave dhe/ose shërbimeve.

DHL International (Albania) Ltd
Tirana-Durres Highway
Km 8, Tirana
Telefon: +35542406666