Решения за интеграция на DHL

Какво са DHL решения за интеграция?

DHL решенията за интеграция са онлайн уеб услуги за интеграция, които дават информация за сервизните възможности на DHL, транзитно време, цени, заявка за куриер и проследяване от повече от 140 държави в целия свят. Използвайки DHL решенията за интеграция, клиентите могат да инкорпорират функционалностите за изпращане на DHL, системите за обслужване на клиенти и за обработка на заявки в сайтовете си.
Кога бихте използвали DHL решенията за интеграция?
 • Подходящи за изпращачи и софтуерни партньори, които желаят да използват приложение за DHL услуги като принтиране на етикети и проследяване
 • Изключителна и гъвкава алтернатива, когато други приложения на DHL не могат да отговорят на изискванията
 • Потребители, които има опит с уеб услуги и XML съобщения
 • Ideal for enhancing the functionality of web pages or web shops
Повече За нас Решения за интеграция на DHL
Повече За нас Решения за интеграция на DHL

Какви са предимствата на DHL решенията за интеграция?
 • Използват вътрешни управленски системи за изпращане и съхранение на пратки и дават достъп до всички услуги за изпращане на DHL Express
 • Няма нужда от локално поддържане на бизнес правилата на DHL
 • Предоставят възможностите на DHL от вътрешни сайтове за изпращане и сайтове за електронна търговия
 • Не се изисква хардуер и софтуер на DHL при клиента
 • Използва стандартна XML платформа за интеграция с DHL
 • Вие контролирате сроковете за въвеждане
Available Services
 • Възможности – дава информация за наличните услуги според подадени критерии за пратката, най-късен час за заявка, най-късен час за взимане и транзитно време
 • Цена – дава информация за ценовите условия на база клиентски код, заедно с подробна разбивка в зависимост от избраната услуга
 • Обработка на пратка – валидира датата на пратката, попълва датата на етикета за принтиране и манифестира детайлите на пратката
 • Генериране на етикет – създава етикет, съгласно изискванията на DHL
 • Заявка за взимане – създава заявка за взимане и / или отказва заявка за взимане
 • Проследяване – получава информация за детайлите на пратката
 • Връщане на пратка - Дайте възможност на получателя за глобално връщане на пратки, като същевременно имате пълен контрол над целия процес
 • Paperless Trade - изпратете документите, свързани с митническото освобождаване на пратките, по електронен път. (Не всички държави предлагат тази услуга)
 • Подготовка на пратката - Създайте предварително транспортен етикет във формат на DHL, който може да се използва и за бъдещи пратки
Търговска презентация пред група бизнесмени
Решения за управление на пратките
DHL Express предлага разнообразие от гъвкави опции - от онлайн и софтуерни възможности, до интегрирани и персонализирани бизнес решения.
Върнете се в началото