Privacy Notice

Съобщение за Поверителност
 

Важно е DHL да защитава вашите лични данни по време на целия бизнес процес на използване на нашите продукти и услуги. По-долу ще видите подробности как DHL Express събира личните ви данни, когато посещавате нашите уебсайтове и как се използва тази информация.

Електронни решения за доставка
Затворете
Електронни решения за доставка


Електронни решения за доставка, включително, но не ограничени до: MyDHL+, IntraShip, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform

Вид на данните

 • Име, Телефонен номер и имейл адрес от Изпращач
 • Име, Телефонен номер и имейл адрес от Получател
 • Име, Телефонен номер и имейл адрес от Платец
 • Име, Телефонен номер и имейл адрес от Заявител
 • Ако е приложимо, Данъчен номер от Изпращач               
 • Ако е приложимо, Данъчен номер от Получател
 • Ако е приложимо, Данни, необходими за процеса на митническо освобождаване
 • Ако е приложимо,

Цел и правно основание за обработването

Данните се обработват предимно за изпълнение на договора, съгласно чл. 6 (1) (b) от Общия регламент относно защитата на данни.
Съгласно чл. 6 (1) (с) от Общия регламент относно защитата на данните, обработването на данни се налага и за осигуряване на съответствие със законови задължения, например при задължение за разкриване пред разследващите власти.

На последно място, обработката се извършва за целите, посочени по-долу, на базата на легитимен интерес, съгласно чл. 6 (1) (f) от Общия регламент относно защитата на данни.:

 • като част от нашите изисквания за сигурност(например с цел за разкриване на престъпления),
 • за статистически данни,
 • с цел осигуряване на качество, оптимизация на процесите и сигурност на планирането.

Администраторът на лични данни има легитимен интерес за обработка на данните за целите на свързването с хора, които наскоро са използвали нашите услуги, за да подобрим потребителското преживяване, да осигурим гладко протичане на процеса и/или непрекъснато да подобряваме продуктите и услугите си. Няма конфликтиращ легитимен интерес, тъй като натрапчивостта на обработката на данни е сведена до минимум, например чрез псевдонимизация.

Получатели или категории получатели

a) Разкриване пред компании, предоставящи експресни куриерски услуги.
b) Разкриване като част от законови задължения (например, пред разследващи органи).

Прехвърляне към трета страна (т.е. данните предават в държава извън Европейското икономическо пространство(ЕИП))

a) Вашите данни се обработват в трета страна на договорна основа, ако сте ни упълномощили да направим това (например за транспортиране на артикул до трета страна).
b) Доставчик на услуги в рамките на групата от дружества може да бъде упълномощен да предоставя IT или други услуги на базата на Обвързващите корпоративни правила.

Събрани лични данни
Затворете
Събрани лични данни


Колекция от изображения на документ за самоличност (лична карта, шофьорска книжка)

Вид на данните

 • Име, Адрес, от Изпращач
 • Име, Адрес, от Получател
 • Име, Адрес, от Платец
 • Име, Адрес, от Заявител
 • Номер на документ за самоличност (номер на паспорт, лична карта), от Изпращач
 • Номер на документ за самоличност (номер на паспорт, лична карта), от Получател
 • Номер на документ за самоличност (номер на паспорт, лична карта), от Платец
 • Номер на документ за самоличност (номер на паспорт, лична карта), от Заявител
 • Дата на раждане, от Изпращач
 • Дата на раждане, от Получател
 • Дата на раждане, от Платец
 • Дата на раждане, от Заявител
 • Място на раждане, от Изпращач
 • Място на раждане, от Получател
 • Място на раждане, от Платец
 • Място на раждане, от Заявител
 • Националност, от Изпращач
 • Националност, от Получател
 • Националност, от Платец
 • Националност, от Заявител
 • Всякакви други данни, които са видими на документа за самоличност.

Цел и правно основание за обработването

Да се съобразят с приложимите закони за контрол на износа и санкциите в случаите, когато обработване на данните на изпращача и получателя повдигнат съмнение за нарушаване на приложимите санкции и/или закон за контрол на износа.

Получатели или категории получатели

Разкриване като част от законови задължения (например, пред компетентните органи по контрол на износа в случаи на разкриване, което е задължително по силата на закон.

Denied Party Screening Solutions (DPSS)
Затворете
Denied Party Screening Solutions (DPSS)


Вид на данните

 • Име, Телефонен номер и имейл адрес от Изпращач
 • Име, Телефонен номер и имейл адрес от Получател
 • Име, Телефонен номер и имейл адрес от Платец
 • Име, Телефонен номер и имейл адрес от Заявител
 • Ако е приложимо, Данъчен номер от Изпращач               
 • Ако е приложимо, Данъчен номер от Получател
 • Ако е приложимо, Данни, необходими за процеса на митническо освобождаване
 • Ако е приложимо, Payment Details

Цел и правно основание за обработването
Да се съобразят с приложимите закони за контрол на износа и санкциите

Получатели или категории получатели
Разкриване като част от законови задължения (например, пред компетентните органи по контрол на износа в случаи на разкриване, което е задължително по силата на закон.

Прехвърляне към трета страна (т.е. данните предават в държава извън Европейското икономическо пространство(ЕИП))
a) Вашите данни се обработват в трета страна на договорна основа, ако сте ни упълномощили да направим това (например за транспортиране на артикул до трета страна).
b) Доставчик на услуги в рамките на групата от дружества може да бъде упълномощен да предоставя IT или други услуги на базата на Обвързващите корпоративни правила.
Политиката за поверителност на данни на DPDHL регулира стандартите за обработка на данни в групата дружества с фокус върху т.нар. трансфери към трети страни, което означава трансфер на лични данни към държави извън ЕС, които нямат необходимото ниво на защита на лични данни. Ако искате да научите повече за Политиката за поверителност на данни на DPDHL, моля натиснете тук.

Можем да използваме доставчите на услуги, които обработват лични данни под наш контрол и от наше име. В случаите, в които данните се предават извън Европейското икономическо пространство, ние предприемаме всички необходими стъпки, за да гарантираме, че това се оществява в съответствие с всички приложими закони и регулации за защита на личните данни.

Net Promoter Approach
Затворете
Net Promoter Approach


Вид на данните

 • Данни на лицето за контакт – Име (лице, което е имало връзка с DHL), телефон, адрес (улица, град, пощенски код се виждат допирните точки за доставка и взимане на пратка), E-mail (в ограничени допирни точки)

Цел и правно основание за обработването

Net Promoter Approach (NPA) е един от начините на DHL да проучва мнението на клиентите Правим това, като ангажираме хората си активно да слушат гласа на клиента и да търсят възможности за подобряване и да предприемат действия. Взаимодействията с клиента се вземат на случаен принцип, с цел подобряне обслужването на клиента и търсене на начини за подобряване на услугата която предлагаме.

Обработването е необходимо за изпълнението на целите на легитимния интерес на Администратора на данни или трета страна, съгласно чл. 6 (1) (f) от Общия регламент относно защитата на данните.

Обработка за други цели

Администраторът на лични данни има легитимен интерес за обработка на данните за целите на свързването с хора, които наскоро са използвали нашите услуги, за да подобрим потребителското преживяване, да осигурим гладко протичане на процеса и/или непрекъснато да подобряваме продуктите и услугите си. Няма конфликтиращ легитимен интерес, тъй като натрапчивостта на обработката на данни е сведена до минимум, например чрез псевдонимизация.

Получатели или категории получатели

В някои случаи контактите с клиенти се извършват от трета страна, с която имаме споразумения за контрол на процесите.

Прехвърляне към трета страна (т.е. данните предават в държава извън Европейското икономическо пространство(ЕИП))

Доставчик на услуги в рамките на групата от дружества може да бъде упълномощен да предоставя IT или други услуги на базата на Обвързващите корпоративни правила.

Прочетете повече за Известие за поверителност

DHL и DHL Express са част от Deutsche Post AG.