Важна информация

Годишна актуализация на цените
Считано от Януари 2024 гoдина DHL Express ще актуализира своите тарифи. В България средното увеличение на цените ще бъде с 7.9% за въздушни и сухопътни услуги.
Промяната в цените важи за всички преференциални тарифи и споразумения, където такава е възможна.

DHL Express не приема международни пратки със съдържание на контролирани военни стоки за износ.

Тази забрана не включва вътрешни пратки на контролирани военни стоки или международни пратки на лицензирани стоки с възможна двойна употреба.

Ако не сте сигурни дали Вашата пратка съдържа военни стоки, подлежащи на експортен контрол, моля свържете се с Вашия национален лицензиращ орган (и/или лицензиращия орган в страната на произход и местоназначение на военните стоки).

DHL получи информация за неоторизирано използване на името на фирмата в SMS съобщения или имейли, които изискват от получателите да изтеглят приложение или да достъпят линк. Препоръчваме Ви да ни уведомите възможно най-скоро, като изпратите снимка на подозрителния SMS и телефонния номер или препратите имейла до phishing-dpdhl@dhl.com. След като подадете сигнал за фалшивото съобщение, моля изтрийте го и при никакви обстоятелства не изтегляйте приложението и не достъпвайте линка.

Вижте повече информация относно осведомеността за измами

Възползвайте се от функциите на MyDHL+, за да опишете точно артикулите във вашата пратка – това е от решаващо значение за бързото митническо освобождаване!

Считано от 2 юли 2023, при създаване на пратка за Ирландия в MyDHL+ или други електронни решения на DHL Express

  • Населеното място и пощенският код ще са необходими за адреса на Получателя
При DHL Express изпращачи с голям обем пратки и клиенти, които имат интегрирани системи, ирландската Eircode система позволява търсене по комбинации населено място /пощенски код
Аржентина - Официалната облагаема стойност е намалена Официалната облагаема стойност е намаленаВижте подробностите
Португалия - ДДС за пратка с ниска стойност ДДС за пратка с ниска стойностВижте подробностите
Кения - Разрешително за внос ( с цел предпазване от фалшификати и пиратски стоки ) Разрешително за внос ( с цел предпазване от фалшификати и пиратски стоки )Вижте подробностите
Възобновихме ограничените входящи и изходящи услуги за доставка до/от избрани дестинации в Украйна.
Временно преустановихме изпращането на пратки с DHL Express до и от Беларус, както и входящи и вътрешни пратки до/в Русия.
Бихме искали да обърнем внимание, че DHL Express България изисква предоставянето на лични данни при използване на куриерски услуги, съгласно Закона за пощенските услуги (чл. 20, ал.1, т.11).
DHL Express, заедно с всички доставчици на международни пощенски услуги, се задължава да събира и съхранява следната информация за Вас: три имена и ЕГН или ЛНЧ за всички изпращачи на международни пратки, независимо дали пратката се изпраща от името на фирма или от името на физическо лице.
Тази информация ще бъде изисквана само в описаните от закона случаи, а именно при изпращане на международни пратки от България.
Всички лични данни са събирани, обработвани и съхранявани в съответствие с изискванията на ЗЗЛД, Общия регламент за защита на данните и Политиката за защита на личните данни на DHL Express България.
В случай че имате въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нашия Център за връзка с клиенти.
Върнете се в началото