Важна информация

DHL има информация за неоторизирано използване на името на компанията в SMS съобщения, изискващи от получателите да изтеглят приложение с разширението '.apk'. Препоръчваме Ви да ни уведомите възможно най-скоро, като изпратите скрийншот на подозрителния SMS на phishing-dpdhl@dhl.com, като включите и телефонния номер, от който е изпратено съобщението. След като подадете сигнал за фалшивото съобщение, моля, изтрийте го и при никакви обстоятелства не изтегляйте приложението.

Научете повече за осведомеността относно измамите

Годишна актуализация на цените
Считано от 1 януари 2022 гoдина DHL Express България ще актуализира своите тарифи. В България средното увеличение на цените ще бъде с 5.9% за въздушни и сухопътни услуги.
Промяната в цените важи за всички преференциални тарифи и споразумения.
Бихме искали да обърнем внимание, че DHL Express България изисква предоставянето на лични данни при използване на куриерски услуги, съгласно Закона за пощенските услуги (чл. 20, ал.1, т.11).
DHL Express, заедно с всички доставчици на международни пощенски услуги, се задължава да събира и съхранява следната информация за Вас: три имена и ЕГН или ЛНЧ за всички изпращачи на международни пратки, независимо дали пратката се изпраща от името на фирма или от името на физическо лице.
Тази информация ще бъде изисквана само в описаните от закона случаи, а именно при изпращане на международни пратки от България.
Всички лични данни са събирани, обработвани и съхранявани в съответствие с изискванията на ЗЗЛД, Общия регламент за защита на данните и Политиката за защита на личните данни на DHL Express България.
В случай че имате въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нашия Център за връзка с клиенти.
Върнете се в началото