Важна информация

Годишна актуализация на цените
Считано от 1 януари 2023 гoдина, DHL Express България ще актуализира своите тарифи. В България средното увеличение на цените ще бъде с 11.9% за въздушни и сухопътни услуги.
Промяната в цените важи за всички преференциални тарифи и споразумения, където такава е възможна.
Възобновихме ограничените входящи и изходящи услуги за доставка до/от избрани дестинации в Украйна.
Временно преустановихме изпращането на пратки с DHL Express до и от Беларус, както и входящи и вътрешни пратки до/в Русия.

DHL получи информация за неоторизирано използване на името на фирмата в SMS съобщения или имейли, които изискват от получателите да изтеглят приложение или да достъпят линк. Препоръчваме Ви да ни уведомите възможно най-скоро, като изпратите снимка на подозрителния SMS и телефонния номер или препратите имейла до phishing-dpdhl@dhl.com. След като подадете сигнал за фалшивото съобщение, моля изтрийте го и при никакви обстоятелства не изтегляйте приложението и не достъпвайте линка.

Вижте повече информация относно осведомеността за измами

Индексът за определяне на Таксата Гориво Day Definite на DHL Express ще се промени считано от Август 1, 2022 г. Моля посетете нашата страница Такса гориво за повече информация.
Индексът за определяне на Таксата Гориво на DHL Express ще се промени считано от Юли 1, 2022 г. Моля посетете нашата страница Такса гориво за повече информация.
Бихме искали да обърнем внимание, че DHL Express България изисква предоставянето на лични данни при използване на куриерски услуги, съгласно Закона за пощенските услуги (чл. 20, ал.1, т.11).
DHL Express, заедно с всички доставчици на международни пощенски услуги, се задължава да събира и съхранява следната информация за Вас: три имена и ЕГН или ЛНЧ за всички изпращачи на международни пратки, независимо дали пратката се изпраща от името на фирма или от името на физическо лице.
Тази информация ще бъде изисквана само в описаните от закона случаи, а именно при изпращане на международни пратки от България.
Всички лични данни са събирани, обработвани и съхранявани в съответствие с изискванията на ЗЗЛД, Общия регламент за защита на данните и Политиката за защита на личните данни на DHL Express България.
В случай че имате въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нашия Център за връзка с клиенти.
Върнете се в началото