Митнически регулаторни промени – Европа

Важни промени в митническите разпоредби в Европа

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Март 21, 2023

Португалските митнически власти ще наложат допълнителна такса за пратки, съдържащи стоки на обща стойност 150 EUR или по-малко.

Какво е необходимо да знаете

 • Тази такса е приложима за пратки от бизнес към бизнес и от бизнес към клиент
 • Митническите фактури трябва да включват такси за превоз и търговски условия (т.е. Incoterms®)
 • Допълнителната такса ще бъде включена в общия данък върху добавената стойност (ДДС)

За: Изпращачи
Експедиция: Пакети
Валидна: Март 1, 2023

Системата за контрол на вноса (ICS) е Европейски съюз система за проверка на сигурността на стоки, предназначени за (или транзитно преминаващи през) ЕС, Швейцария и Норвегия.

Какво е необходимо да знаете

За пратки до (или преминаващи през) Европейски съюз, Швейцария и Норвегия, Системата за контрол на вноса изисква проверка на данните за пратката по електронен път

 • В държавата на изпращане
 • Преди пратките да бъдат натоварени в самолета
 • При предварително пристигане

Какво означава това за Вас

Едно от най-важните неща, които можете да направите, за да улесните преминаването на Вашата пратка през митническата проверка за сигурност и процеса по освобождаване, е да сте сигурни, че описвате точно артикулите (стоките), когато създавате пратки в MyDHL+

Какво прави DHL Express, за да Ви помогне

 • Ние използваме динамично, гъвкаво управление на маршрутите на самолетите, за да гарантираме най-бързото възможно транзитно време.

   

  Това означава, че митническите разпоредби за проверка на сигурността могат да окажат влияние върху всякакъв вид пратки, до всяка дестинация в зависимост от маршрута.

 • Ние изпращаме информацията за Вашата пратка по електронен път до митническите власти, преди пратките да бъдат натоварени в самолета

Научете повече за митническото освобождаване
Актуализации на системата за контрол на вноса  

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Май 1, 2022

Турските митнически власти промениха прага за данъчна оценка, прилаган за вносни стоки.

Какво е необходимо да знаете

 • При внос от бизнес към бизнес (B2B) на стойност до 22 евро ще се прилага фиксиран данък върху добавената стойност (ДДС) за пратки, изпратени от:
  • Държави от Европейския съюз - данък 18%.
  • Държави извън Европейския съюз - 30% данък
 • Вносът от бизнес към потребител (B2C) на стойност до 150 евро ще има фиксирана ставка за начисляване на ДДС от 30%, прилаган за пратките.

Пратки на стойност над 150 евро изискват регистрираният вносител да упълномощи DHL да:

 • Освобождава пратки от негово име
 • Подпише и изпрати официално потвърждение до DHL по имейл

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Януари 1, 2022

Какво е необходимо да знаете

Френските митнически власти въведоха промяна в процеса на събиране на данък върху добавената стойност (ДДС) при внос, известен като отложено отчитане на ДДС (PVA).

 • Промяната е приложима за всички фирми, действащи като регистрирани вносители във Франция
 • Сумата на ДДС ще бъде определена и начислена от френските власти на регистрирания вносител и вече няма да се събира при обработката на всяка вносна пратка
 • Това не е приложимо за физически лица, внасящи лични стоки или за пратки с документи
 • Фирмите извън ЕС трябва да се обърнат към своя данъчен/правен консултант, за да разберат задълженията си, включително, ако трябва да назначат акредитиран представител, който да управлява процеса по отложено отчитане на ДДС.

Изпращачи

 • Ако изпращачът ще действа като регистриран вносител във Франция, тогава изпращачът трябва ясно да посочи информацията за регистрирания вносител в търговската фактура, включително:
  •  

   Бизнес информация (име, адрес, данни за контакт)

  • Френски ДДС номер
  • ЕС EORI номер (регистрация и идентификация на икономически оператори)
 • Ако изпращачът НЕ действа като регистриран вносител във Франция, тогава DHL ще подготви митническата декларация от името на получателя, съгласно стандартния процес по внос.

Френски митнически власти  

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Юли 1, 2021

Какво е необходимо да знаете

 • Органите на ЕС премахнаха освобождаването от ДДС при внос на стоки до 22 евро от 1 юли 2021 г.
 • Всички търговски стоки, внесени в ЕС, подлежат на облагане с ДДС и изискват официални митнически декларации
 • Внос на едно гише (IOSS) е нов (незадължителен) модел за събиране на ДДС за онлайн търговци и онлайн платформи, за транзакции от бизнес към потребител на отговарящи на условията стоки само до 150 евро

Изпращачи

 • Изпращачи с IOSS номер – онлайн търговецът начислява ДДС в момента на покупката и плаща ДДС директно на данъчните власти в ЕС чрез месечна декларация. Важно: изпращачът трябва да предостави IOSS идентификационен номер на DHL заедно с информацията за пратката.
 • Изпращачи без IOSS номер – ДДС се начислява на платеца при внос
 • И за изпращачи с IOSS номер, и за такива без се прилагат стандартни митнически услуги и допълнителни такси на DHL

Получатели

Ако получателят е отговорен за плащането на ДДС (или други свързани митнически такси):

 • Лица с клиентски номер в DHL – DHL ще начисли сумите на клиентския номер
 • Лица без клиентски номер – DHL ще изпрати линк за онлайн плащане

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Януари 1, 2021

Като част от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз (известно още като Brexit), беше постигнато споразумение, което урежда търговските отношения. От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е част от единния пазар и митническия съюз на ЕС.

Какво е необходимо да знаете

 • При изпращане на стоки между ЕС и Обединеното кралство се прилагат митнически формалности, мита и данъци
 • За да се възползвате от търговското споразумение между ЕС и Обединеното кралство „нулева тарифа“ (нулеви мита), се изисква доказателство за страната на произход на стоките и „декларацията за произход“ трябва да бъде включена в търговската фактура

Изпращачи

 • Пълна и точна митническа фактура (търговска/проформа) ще помогне да се осигури безпроблемно митническо освобождаване
 • Ако изпращачът от Обединеното кралство ще действа като регистриран вносител в ЕС, тогава изпращачът трябва ясно да посочи информацията за регистрирания вносител в търговската фактура, включително:
  •  

   Бизнес информация (име, адрес, данни за контакт)

  • Местен номер по ДДС (на държавата на получаване в ЕС)
  • EORI номер (регистрация и идентификация на икономически оператори)

Получатели

 • Възможно е да се приложат мита и такси по внос (или други митнически такси)

Уебсайт на правителството на Обединеното кралство  
Митнически процедури на ЕС  


Върнете се в началото