Митнически регулаторни промени – Северна и Южна Америка

Важни промени в митническите разпоредби в Северна и Южна Америка

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Септември 23, 2022

Какво е необходимо да знаете

Митническите власти на Аржентина намалиха официалния праг на стойността на освобождаване при внос от 3000 на 1000 USD.

Като допълнение на 16 ноември 2022 г. аржентинските митнически власти посочиха, че единствените изключения от тази регулаторна промяна са за вносът, извършван от аржентински микро, малки и средни предприятия (MSMEs). Всяко MSMEs, което отговаря на приложимите изисквания, може да поддържа съществуващия праг на стойността на освобождаване при внос от 3000 USD за ограничен брой пратки.

Федерална администрация за публични приходи (AFIP)  

За: Вносители
Експедиция: Пакети
Валидна: Януари 1, 2023 (Очакван)

Какво е необходимо да знаете

  • Канадската агенция за гранични служби (CBSA) за оценка и управление на приходите (CARM) е многогодишна инициатива, която променя начина, по който агенцията управлява търговски стоки, внасяни в Канада, включително събирането на мита и данъци
  • Клиентският портал за оценка и управление на приходите (CCP) е предназначен за използване от вносители, митнически брокери и търговски консултанти, които трябва да се регистрират и да създадат акаунт
  • Вносителите в Канада ще трябва да се регистрират и да делегират правомощия на съответния брокер, като DHL, чрез клиентския портал, което им позволява да управляват дейностите си по търговски внос
  • DHL може да Ви помогне да разберете какво означава оценката и управлението на приходите за Вас

DHL Express – Разбиране на оценката и управлението на приходите  

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Юни 21, 2022

Уйгурският закон за предотвратяване на принудителния труд (UFLPA) установи правила относно вноса на продукти в Съединените щати от Синдзян-Уйгурския автономен регион.

Какво е необходимо да знаете

  • Митническите власти могат да задържат, премахнат и/или конфискуват артикули
  • От регистрирания вносител може да се изиска да предостави доказателства, които ясно потвърждават, че артикулите не са продукт на принудителен труд

Митница и охрана на границите на САЩ  

Върнете се в началото