Митнически регулаторни промени – Азия и Тихоокеанския регион

Важни промени в митническите разпоредби в Азия и Тихоокеанския регион

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Април 30, 2024

The Indonesian government has expanded the list of items requiring import licenses and origin surveys undertaken by approved government vendors.

When shipping with DHL Express

To help with customs clearance, shippers should check if items and HS codes are on the expanded list.

Indonesian Customs  

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Януари 1, 2024

Онлайн пазарите, които доставят стоки с ниска стойност (LVG) на малайзийски граждани, трябва да спазват изискванията на правителството на Малайзия преди и след изпращане на стоки, ако отговарят на посочените критерии.

Какво е необходимо да знаете

„Правителството на Малайзия изисква от онлайн пазарите, които доставят стоки с ниска стойност от 500 000 MYR годишно на граждани на Малайзия, да получат регистрационен номер (наричан LRN) и да спазват критериите за плащане на данък върху продажбите, когато изпращат стоки.

При изпращане с DHL Express:

Онлайн пазарите трябва да включват регистрационния номер (LRN) на митническите фактури."

Митница на Малайзия  

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Октомври 17, 2023

Какво е необходимо да знаете

Индонезийските власти изискват от международните онлайн пазари да регистрират бизнеса си при властите на страната, ако изпращат повече от 1000 пратки за календарна година до Индонезия.

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Януари 1, 2023

Агенцията за приходи на Сингапур има ново изискване към онлайн платформите (известни също като задгранични доставчици), които продават:

 • Стоки с ниска стойност (артикул на стойност до 400 сингапурски долара) до Сингапур с продажби на стойност над 100 000 сингапурски долара годишно
 • И глобални приходи от продажби, надхвърлящи 1 милион сингапурски долара годишно

Какво е необходимо да знаете

Онлайн платформите, отговарящи на критериите, трябва да:

 • Кандидатствайте за регистрационен номер за данък върху стоки и услуги (GST) за задгранични търговци в Сингапур
 • Начислявайте данък върху стоките и услугите при продажбата на всеки артикул на стойност до 400 сингапурски долара в момента на покупка от клиента
 • Включете информацията, когато подготвяте пратка с DHL, а също и в търговската фактура:
  • Сингапурският регистрационен номер за данък върху стоки и услуги (GST)
  • Индикация, че събирането на GST е завършено в момента на покупката за всеки артикул

Агенция за приходите на Сингапур   

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Юли 1, 2022

Какво е необходимо да знаете

Тайванските митнически власти изискват предварително удостоверяване за пратки в Тайван (пратки от бизнес до потребител и от потребител до потребител) чрез приложението за удостоверяване на реално име в Тайван (EZWay).

 • Получателите трябва да изтеглят приложението EZWay и да регистрират мобилния си телефонен номер
 • Получателите трябва да осигурят предварително удостоверяване за всяка пратка

При създаване на пратки с DHL

 • Изпращачите трябва да предоставят номера на мобилния телефон и имейл адреса на получателя в Тайван
 • DHL ще се свърже с получателите в Тайван за удостоверяване на пратката

Тайванска митническа администрация Министерство на финансите  

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Износ Януари 1, 2022, Внос Ще бъде определен

Какво е необходимо да знаете
 • Китайските митнически власти въвеждат промени за пратки от категория C (неформални).
 • Това са пратки със стойност на стоките до 5,000 китайски юана, които не са обхванати от други митнически категории (A, B, D) според дефиницията на Китай
 • Пратки категория С от бизнес към бизнес (B2B) и износ от бизнес към потребител (B2C) ще изискват до дванадесет допълнителни реда от данни за търговска фактура в зависимост от вида на стоките (код в хармонизираната система), които се изпращат по време на износа и декларация за внос (от/до Китай)
 • Данните се различават в зависимост от кода в хармонизираната система и могат да включват, но не се ограничават до:
  • Име на стока
  • Код в Хармонизираната система (ХС).
  • Име на бранд
  • Модел
  • Материал
  • Употреба
 • Освен това пратките от бизнес към бизнес (B2B) и износа от бизнес към потребител (B2C) ще изискват унифициран кредитен идентификатор (UNCI) ​​на:
  • Китайски изпращач (за изпращачи от Китай, които изнасят стоки за останалия свят) или
  • Китайски получател (за получатели в Китай, внасящи стоки от останалия свят)

Преглед на китайските митнически хармонизирани кодове  

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Август 1, 2021

Индонезийските митнически власти изискват данъчен идентификационен номер за всички международни пратки (внос в Индонезия и износ от Индонезия).

Какво е необходимо да знаете

 • Юридическите лица трябва да предоставят индонезийски данъчен идентификационен номер (NPWP - Nomor Pokok Wajib Pajak)
 • Неюридическите лица трябва да предоставят един от следните идентификационни номера:
  • Индонезийски данъчен идентификационен номер (NPWP) (предпочитан вариант)
  • Индонезийски идентификационен номер (NIK - Nomor Induk Kependudukan) за индонезийски граждани
  • Номер на паспорт, само за чужденци

Преди да създадете пратка с DHL

 • Полезно е да получите индонезийски идентификационен номер и да го приложите в информацията за пратката

Индонезийска митница  

Върнете се в началото