Митнически регулаторни промени – Азия и Тихоокеанския регион

Важни промени в митническите разпоредби в Азия и Тихоокеанския регион

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Януари 1, 2023

Агенцията за приходи на Сингапур има ново изискване към онлайн платформите (известни също като задгранични доставчици), които продават:

 • Стоки с ниска стойност (артикул на стойност до 400 сингапурски долара) до Сингапур с продажби на стойност над 100 000 сингапурски долара годишно
 • И глобални приходи от продажби, надхвърлящи 1 милион сингапурски долара годишно

Какво е необходимо да знаете

Онлайн платформите, отговарящи на критериите, трябва да:

 • Кандидатствайте за регистрационен номер за данък върху стоки и услуги (GST) за задгранични търговци в Сингапур
 • Начислявайте данък върху стоките и услугите при продажбата на всеки артикул на стойност до 400 сингапурски долара в момента на покупка от клиента
 • Включете информацията, когато подготвяте пратка с DHL, а също и в търговската фактура:
  • Сингапурският регистрационен номер за данък върху стоки и услуги (GST)
  • Индикация, че събирането на GST е завършено в момента на покупката за всеки артикул

Агенция за приходите на Сингапур   

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Юли 1, 2022

Какво е необходимо да знаете

Тайванските митнически власти изискват предварително удостоверяване за пратки в Тайван (пратки от бизнес до потребител и от потребител до потребител) чрез приложението за удостоверяване на реално име в Тайван (EZWay).

 • Получателите трябва да изтеглят приложението EZWay и да регистрират мобилния си телефонен номер
 • Получателите трябва да осигурят предварително удостоверяване за всяка пратка

При създаване на пратки с DHL

 • Изпращачите трябва да предоставят номера на мобилния телефон и имейл адреса на получателя в Тайван
 • DHL ще се свърже с получателите в Тайван за удостоверяване на пратката

Тайванска митническа администрация Министерство на финансите  

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Износ Януари 1, 2022, Внос Ще бъде определен

Какво е необходимо да знаете
 • Китайските митнически власти въвеждат промени за пратки от категория C (неформални).
 • Това са пратки със стойност на стоките до 5,000 китайски юана, които не са обхванати от други митнически категории (A, B, D) според дефиницията на Китай
 • Пратки категория С от бизнес към бизнес (B2B) и износ от бизнес към потребител (B2C) ще изискват до дванадесет допълнителни реда от данни за търговска фактура в зависимост от вида на стоките (код в хармонизираната система), които се изпращат по време на износа и декларация за внос (от/до Китай)
 • Данните се различават в зависимост от кода в хармонизираната система и могат да включват, но не се ограничават до:
  • Име на стока
  • Код в Хармонизираната система (ХС).
  • Име на бранд
  • Модел
  • Материал
  • Употреба
 • Освен това пратките от бизнес към бизнес (B2B) и износа от бизнес към потребител (B2C) ще изискват унифициран кредитен идентификатор (UNCI) ​​на:
  • Китайски изпращач (за изпращачи от Китай, които изнасят стоки за останалия свят) или
  • Китайски получател (за получатели в Китай, внасящи стоки от останалия свят)

Преглед на китайските митнически хармонизирани кодове  

За: Изпращачи, Получатели
Експедиция: Пакети
Валидна: Август 1, 2021

Индонезийските митнически власти изискват данъчен идентификационен номер за всички международни пратки (внос в Индонезия и износ от Индонезия).

Какво е необходимо да знаете

 • Юридическите лица трябва да предоставят индонезийски данъчен идентификационен номер (NPWP - Nomor Pokok Wajib Pajak)
 • Неюридическите лица трябва да предоставят един от следните идентификационни номера:
  • Индонезийски данъчен идентификационен номер (NPWP) (предпочитан вариант)
  • Индонезийски идентификационен номер (NIK - Nomor Induk Kependudukan) за индонезийски граждани
  • Номер на паспорт, само за чужденци

Преди да създадете пратка с DHL

 • Полезно е да получите индонезийски идентификационен номер и да го приложите в информацията за пратката

Индонезийска митница  

Върнете се в началото