Митнически регулаторни промени

Бъдете в крак с важните митнически регулации в цял свят!

Регулаторните изисквания на митническите власти варират в различните страни по света. Често променящите се, различни търговски регулации и изисквания създават затруднения и предизвикателства при трансграничния транспорт.
Следните митнически разпоредби ще Ви дадат възможност да:
  • Минимизирате транзитното време и закъсненията при освобождаване
  • Направите правилна оценка на дължимите мита и данъци
  • Намалите или елиминирате възможния риск от глоби и неустойки
  • Избегнете ненужен контакт с отдел "Обслужване на клиенти"
Преди международно изпращане
Преди международно изпращане

От съществено значение е изпращачите да проучат какви са основните изисквания за износ от държавата на произход, какви са изискванията за внос в държавата на получаване и/или да се допитат до данъчен/юридически консултант. Това ще подпомогне спазването от страна на изпращача на съответните разпоредби на държавата, избягвайки потенциални забавяния при освобождаване, както и налагането на глоби и наказания от регулаторните органи.
Въпреки че DHL Express предоставя информация за някои значителни митнически регулаторни промени, които могат да засегнат клиентите ни, препоръчваме да се обърнете към официалните сайтове на местните митнически власти за по-подробна информация.
Отказ от отговорност
Въпреки че сме положили всички усилия да гарантираме, че съдържащата се тук информация е получена, създадена и обработена от източници, за които се смята, че са надеждни, не бихме могли да дадем никаква гаранция, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, адекватността, пълнотата, законността, надеждността или полезността на такава информация.
Цялата информация, съдържаща се тук, се предоставя на принципа „каквато е“. В никакъв случай DHL Express, свързаните с него партньорства или корпорации към Deutsche Post DHL Group, или техните партньори, агенти или служители не носят отговорност пред Вас или друго лице за каквото и да е взето решение или действие, предприето вследствие на информацията, съдържаща се тук, или за всякакви последващи, специални или подобни щети, дори ако лицето е предупредено за възможността от възникване на такива щети.
Изображение на компанията DHL Express, транспортираща пратки по целия свят със самолет
При изпращане с DHL
Наше задължение е да сме подготвени за най-новите митнически разпоредби. Когато създавате пратки в MyDHL+, ние ще Ви помогнем да предоставите данни за пратката, които да осигурят възможно най-ефективния процес на митническо освобождаване.
Файлове за изтегляне
Получете повече информация от нашите подробни митнически ръководства и справочни материали.
Върнете се в началото