Митнически услуги

DHL Express притежава изключителни познания по митническо законодателство и богат опит в целия свят. Ние знаем, че гладкият и ефикасен процес на митническо освобождаване помага на Вашите пратки да пристигнат възможно най-бързо. Ние предоставяме стандартизирани услуги, които ефективно подпомагат процеса на митническо освобождаване.
Митнически услуги
Описание
Какви са нашите такси
Разходи
Митническа подготовка
Временен внос износ
DHL може да организира временен внос или износ
Покажи повече
Покажи по-малко
Временен внос износ
По желание на клиента, DHL ще организира временен износ и по-късно внос на Вашите стоки. Обикновено за сурови или полуготови стоки, които временно се изнасят и впоследствие се внасят отново в трета страна или зона за свободна търговия за дейности с добавена стойност.
На пратка
80.00 лв
Декларация за износ
Износът на стоки подлежи на допълнителен контрол
Покажи повече
Покажи по-малко
Декларация за износ

Прилага се в страни, в които се изисква декларация за износ за пратки, съдържащи контролирани стоки или такива, надвишаващи определен праг на стойност или тегло.

В зависимост от страната на произход, изпращачите, които подават декларация онлайн, могат да избегнат местната такса.

На пратка
20.00 лв
Превоз под митнически контрол
Транспортиране на пратката докато се намира в митнически склад.
Покажи повече
Покажи по-малко
Превоз под митнически контрол
Митнически транзит се изпълнява за пратки по внос и износ, когато DHL трябва да инициира, управлява или рапортува всякаква форма на трансфер, докато пратката се намира в склад под митнически контрол.
На пратка
2% от митните сборове с минимум от 20.00 лв
Запис на няколко реда
Внос на пратки, съдържащи множество стоки.
Покажи повече
Покажи по-малко
Запис на няколко реда
Прилага се такса, когато в митническата декларация се въвеждат повече от 5 реда, например за различни стоки или различни държави на производство.
На стока
10.00 лв
Преференциален произход
Възползвайте се от преференциално освобождаване
Покажи повече
Покажи по-малко
Преференциален произход
DHL може да съдейства с изготвянето или предоставянето на сертификат за произход или други подобни формуляри, за да удостовери, че стоките в конкретна износна пратка са произведени или обработени в определена държава, което дава възможност за преференциални митнически ставки в държавата на получаване. Такива сертификати са например EUR1, Формуляр A или ATR1.
На пратка
10.00 лв
Митнически процес
Магазинаж
В случаите, когато пратката не може да бъде освободена от митница.
Покажи повече
Покажи по-малко
Магазинаж

Таксите за магазинаж се прилагат, когато пратката не може да бъде освободена от митницата, поради неточна или липсваща документация.

Таксите влизат в сила три календарни дни след датата на пристигане на товари или уведомяване на брокера, което от двете е по-късно. Таксата се прилага за платеца на мито и данък.

На пратка
На ден
Cлед третия календарен ден
10.00 лв. на ден и 0.20 лв./кг на ден
Промяна на данните при митническо освобождаване
Когато данните за митническо освобождаване изискват корекции.
Покажи повече
Покажи по-малко
Промяна на данните при митническо освобождаване
Допълнителна такса се прилага, в случай че митническата декларирана стойност на пратката изисква промяна преди или по време на процеса по митническо освобождаване.
На пратка
100.00 лв
Разрешителни и лицензи
Ние улесняваме процеса на подаване на документи за лиценз.
Покажи повече
Покажи по-малко
Разрешителни и лицензи
За да се ускори вносът на определени контролирани стоки, като медицински изделия, фармацевтични продукти, компютърни монитори, лазерни CD плейъри, козметика, очила, храни и хранителни продукти, DHL трябва да подаде конкретна информация, за да получи необходимите разрешения за внос или лицензи. Таксата се отнася за платеца на митото и данъка.
На пратка
40 лв. плюс цената на сертификата
Митническа поддръжка
Изплащане
Ускорете митническото освобождаване със споразумение за възстановяване на разходи.
Покажи повече
Покажи по-малко
Изплащане

Съгласно договор, DHL ще ускори процеса по митническо освобождаване чрез заплащане на митата и таксите за пратката, като получателят отлага плащането до определена дата.

Предлага се само за бизнес клиенти с DHL митническа сметка.

На пратка
2% от сумата на митните сборове, но не по-малко от 20.00 лв
Авансово плащане
Заплащане на мита и такси при внос от страна на DHL
Покажи повече
Покажи по-малко
Авансово плащане
DHL ускорява митническия процес, като заплаща дължимите мита, данъци и други законови задължения предварително вместо вносителите, с които DHL няма споразумение за възстановяване на разходите; обикновено това са частни лица. Таксата се основава на кредитната линия или гаранция и подлежи на стандартния минимум.
На пратка
2% от сумата на митните сборове, но не по-малко от 20.00 лв
Нотифициране на брокер
Изберете Вашия предпочитан митнически брокер.
Покажи повече
Покажи по-малко
Нотифициране на брокер
По искане на клиента, DHL ще предостави необходимата документация на определения от него брокер, за да извърши освобождаването при внос и доставката да продължи до крайната дестинация, след като митническото освобождаване приключи.
На пратка
20.00 лв

Други държавни институции

Когато стоките подлежат на допълнителен контрол при внос
Покажи повече
Покажи по-малко
Други държавни институции
По искане на вносителя, DHL може да организира изпълнението на ветеринарни, здравни или фитосанитарни процедури за контрол при първата точка на влизане в държавата или в митнически съюз, които обикновено се изискват при внос на продукти с животински произход, растения, семена или фармацевтични продукти.
На пратка
40 лв. плюс цената на сертификата
Back to Top