Митнически услуги

DHL Express притежава изключителни познания по митническо законодателство и богат опит в целия свят. Ние знаем, че гладкият и ефикасен процес на митническо освобождаване помага на Вашите пратки да пристигнат възможно най-бързо. Ние предоставяме стандартизирани услуги, които ефективно подпомагат процеса на митническо освобождаване.
Митнически услуги
Описание
Какви са нашите такси
Разходи
Митническа подготовка
Декларация за износ
Износът на стоки подлежи на допълнителен контрол
Покажи повече
Покажи по-малко
Декларация за износ

Прилага се в страни, в които се изисква декларация за износ за пратки, съдържащи контролирани стоки или такива, надвишаващи определен праг на стойност или тегло.

В зависимост от страната на произход, изпращачите, които подават декларация онлайн, могат да избегнат местната такса.

На пратка
20.00 лв
Превоз под митнически контрол
Транспортиране на пратката докато се намира в митнически склад.
Покажи повече
Покажи по-малко
Превоз под митнически контрол
Митнически транзит се изпълнява за пратки по внос и износ, когато DHL трябва да инициира, управлява или рапортува всякаква форма на трансфер, докато пратката се намира в склад под митнически контрол.
На пратка
30.00 BGN
Запис на няколко реда
Внос на пратки, съдържащи множество стоки.
Покажи повече
Покажи по-малко
Запис на няколко реда
Прилага се такса, когато в митническата декларация се въвеждат повече от 5 реда, например за различни стоки или различни държави на производство.
На стока
10.00 лв
Преференциален произход
Възползвайте се от преференциално освобождаване
Покажи повече
Покажи по-малко
Преференциален произход
DHL може да съдейства с изготвянето или предоставянето на сертификат за произход или други подобни формуляри, за да удостовери, че стоките в конкретна износна пратка са произведени или обработени в определена държава, което дава възможност за преференциални митнически ставки в държавата на получаване. Такива сертификати са например EUR1, Формуляр A или ATR1.
На пратка
10.00 лв
Митнически процес
Нерутинен запис
Стоки, изключени от стандартно митническо освобождаване
Покажи повече
Покажи по-малко
Нерутинен запис

Прилага се в избрани държави, при внос на стоки с обща декларирана стойност или тегло, надвишаващи ограниченията, определени от митническите органи в държавата на получаване, или когато поради други регулаторни изисквания, стоките са изключени от рутинно освобождаване с общ манифест и затова се изисква митническо освобождаване с индивидуална декларация.

Не важи за пратки по внос в България.

На пратка
20.00 лв
Магазинаж
В случаите, когато пратката не може да бъде освободена от митница.
Покажи повече
Покажи по-малко
Магазинаж

Таксите за магазинаж се прилагат, когато пратката не може да бъде освободена от митницата, поради неточна или липсваща документация.

Таксите влизат в сила три календарни дни след датата на пристигане на товари или уведомяване на брокера, което от двете е по-късно. Таксата се прилага за платеца на мито и данък.

На пратка
На ден
Cлед третия календарен ден
10.00 лв. на пратка на ден и 0.20 лв./кг на ден
Промяна на данните при митническо освобождаване
Когато данните за митническо освобождаване изискват корекции.
Покажи повече
Покажи по-малко
Промяна на данните при митническо освобождаване
Допълнителна такса се прилага, в случай че митническата декларирана стойност на пратката изисква промяна преди или по време на процеса по митническо освобождаване.
На пратка
100.00 лв
Разрешителни и лицензи
Ние улесняваме процеса на подаване на документи за лиценз.
Покажи повече
Покажи по-малко
Разрешителни и лицензи
За да се ускори вносът на определени контролирани стоки, като медицински изделия, фармацевтични продукти, компютърни монитори, лазерни CD плейъри, козметика, очила, храни и хранителни продукти, DHL трябва да подаде конкретна информация, за да получи необходимите разрешения за внос или лицензи. Таксата се отнася за платеца на митото и данъка.
На пратка
40 лв.
Физическа проверка
Когато митническите власти сметнат за необходимо да извършат преглед на пакетирани стоки
Покажи повече
Покажи по-малко
Физическа проверка
Прилага се за пратки, които са задържани от митническите власти за физически преглед.
На пратка
40 лв
Митническа поддръжка
Заплащане на мита и данъци от вносител (Предишно наименование Изплащане)
Митническите такси могат да бъдат начислени на DHL клиентски код в държавата на получаваме.
Покажи повече
Покажи по-малко
Заплащане на мита и данъци от вносител
По искане на клиента DHL ще освободи пратката в държавата на получаване и ще се погрижи приложимите вносни мита, данъци и регулаторни такси да бъдат начислени на определен DHL клиентски код в държавата на получаване.
На пратка
20.00 лв или 2% от митните сборове, което от двете е по-голямо
Заплащане на мита и данъци от получател (Предишно наименование Авансово плащане)
Получателят може да бъде таксуван за заплащането на митнически такси.
Покажи повече
Покажи по-малко
Заплащане на мита и данъци от получател
Тази услуга включва внос на недокументални пратки, за които DHL използва своята банкова гаранция за предварително заплащане на мита, данъци и регулаторни такси от името на вносители или клиенти, с които DHL няма сключен договор.
На пратка
20.00 лв или 2% от митните сборове, което от двете е по-голямо
Нотифициране на брокер
Изберете Вашия предпочитан митнически брокер.
Покажи повече
Покажи по-малко
Нотифициране на брокер

По искане на вносителя DHL ще предостави необходимите документи на посочения от клиента брокер, за да извърши митническо освобождаване при внос и да възобнови доставката до крайната дестинация, след като пратката бъде освободена.

Впоследствие, DHL не носи отговорност за навременността на подаване на документите до митницата или за освобождаването на пратката.

На пратка
20.00 лв

Друга държавна агенция

Когато стоките подлежат на допълнителен контрол при внос
Покажи повече
Покажи по-малко
Друга държавна агенция
По искане на вносителя, DHL може да организира изпълнението на ветеринарни, здравни или фитосанитарни процедури за контрол при първата точка на влизане в държавата или в митнически съюз, които обикновено се изискват при внос на продукти с животински произход, растения, семена или фармацевтични продукти.
На пратка
40.00 лв.
More About Customs Services
More About Customs Services
  • DHL ще предплати и ще начисли обратно изискваните от правителството такси за издаване на сертификат.
Върнете се в началото