Услуги по избор

DHL предлага широка гама от допълнителни услуги - от нестандартни доставки и опции за фактуриране, до климатично-неутрални доставки, които Ви предоставят гъвкави възможности за обслужване, за да отговарят на нуждите Ви за доставка!
Услуги по избор
Описание
Какви са нашите такси
Разходи
Подготовка и опаковане
Подготовка на пратка
Заявете помощ при колебания относно обема на пратката.
Покажи повече
Покажи по-малко
Подготовка на пратка

Това е удобна, бърза и надеждна услуга за сезонни или нерегулярни пратки, които изискват допълнителни ресурси за подготовка.

DHL управлява целия процес по изготвяне на товарителница, избор на съдържание, етикетиране и опаковане, след което изпраща пратките до посочените адреси в страната или чужбина.

За повече информация, моля свържете се с отдел "Обслужване на клиенти" или с Вашия търговски представител.

На пратка
50.00 лв
Опаковка
Купете кутии, флаери и други опаковки.
Покажи повече
Покажи по-малко
Опаковка
Ние предлагаме широка гама от брандирани опаковки с логото на DHL.

Флаери - 100 броя

Други артикули - индивидуално или на едро

40.00 лв

Варира

Защита на пратката
Застраховка на пратка
Допълнителна защита за Вашите ценни стоки.
Покажи повече
Покажи по-малко
Застраховка на пратка
Препоръчваме цялостна защита за Вашите ценни или лични пратки, която Ви дава спокойствие в малко вероятния случай на физическа повреда или загуба. Валидни са Общите условия за транспорт.
Според стойността на пратката
22.00 лв или 1% от застрахователната стойност, което от двете е по-голямо
Разширена отговорност
Документите също са ценни!
Покажи повече
Покажи по-малко
Разширена отговорност

Ако изпращате ценни документи, като паспорти, заявления за виза или регулаторни сертификати, можете да увеличите стандартната отговорност на DHL с тази услуга.

В случай на цялостна или частична загуба или повреда на документална пратка, ще бъде заплатена фиксирана сума за компенсация.

На пратка
10.00 лв
Опции за вземане от куриер

Специално вземане

Имате ли специални изисквания за вземането на пратката?
Покажи повече
Покажи по-малко
Специално вземане
Ако вашият бизнес се нуждае от специално превозно средство за доставка на нестандартни пратки или вземане извън нормалното работно време, ние можем да го организираме за Вас. За допълнително съдействие, моля, свържете се с местния център за обслужване на клиенти.
На пратка
60.00 лв или 0.90 лв на кг
Услуги, свързани със заплащане на митнически такси
Платени мита и данъци
Митата и данъците могат да бъдат фактурирани на изпращача или трета страна.
Покажи повече
Покажи по-малко
Платени мита и данъци

DHL може да уреди изпращачът или трета страна да бъдат таксувани за всички мита и данъци, дължими в държавата на получаване, вместо да ги заплати получателят на пратката.

Таксите се прилагат, когато възникне необходимост от заплащане на мита, данъци или други регулаторни такси и изпращачът е поискал те да бъдат начислени извън държавата на получаване.

На пратка
2% от митните сборове, но не по-малко от 32.00 лв
Обработка на мита
Улеснено освобождаване с договор
Покажи повече
Покажи по-малко
Обработка на мита
DHL ще ускори процеса на митническо освобождаване, като извърши бързо плащане на митата и данъците за пратката, а получателят ги възстановява до определена договорена дата.
На пратка
24.00 лв или 2% от митните сборове, което от двете е по-голямо
Обработка на мита
Вносни мита и данъци за получатели без клиентски код
Покажи повече
Покажи по-малко
Обработка на мита
Прилага се административна такса, в случай че DHL е използвала собствена кредитна линия към митниците, за да авансира или гарантира плащането на мита, данъци или регулаторни такси от името на вносители и потребители, с които DHL няма договор.
На пратка
24.00 лв или 2% от митните сборове, което от двете е по-голямо
Опции за доставка
Неутрална доставка
В случай че не искате да споделяте стойността на стоките с получателя.
Покажи повече
Покажи по-малко
Неутрална доставка
Тази услуга позволява доставка на всякакви пратки без стойността им да бъде видима за получателя. Преди доставка, DHL ще премахне от пратката всички документи, обявяващи стойността на стоките.
На пратка
10.00 лв
Доставка в събота
Пратката Ви може да бъде доставена и в събота.
Покажи повече
Покажи по-малко
Доставка в събота
Предлагаме съботна доставка в ключови градове по света.
На пратка
Международни пратки: 80.00 лв
пратки в страната: 40.00 лв
Домашен адрес
Получавайте известия и възможности за планиране на доставките до дома.
Покажи повече
Покажи по-малко
Домашен адрес

Клиентите, които доставят до домашен или частен адрес, могат да активират конкретни опции за доставка, като посочат адреса за доставка като домашен.

За такива пратки DHL ще уведомява проактивно получателя по имейл или с SMS за статуса на пратката. След това, получателят може да избере най-подходящата опция за доставка от уебсайта за доставка при поискване.

На пратка
10.00 лв
Директен подпис
Когато искате да сте сигурни, че пратката Ви е в сигурни ръце.
Покажи повече
Покажи по-малко
Директен подпис

Ако изпращате чувствителни документи или съдържание с висока стойност, можете да поискате от DHL да получи директен подпис от получателя или негов представител на адреса за доставка.

DHL ще гарантира, че пратката Ви няма да бъде пренасочена или доставена на алтернативен адрес.

На пратка
10.00 лв
Специализирана доставка
Когато е необходимо, можем да организираме доставка, изискваща параметри извън стандартните.
Покажи повече
Покажи по-малко
Специализирана доставка
По желание на клиента, незабавна или нерутинна, еднократна доставка на пратка в рамките на нормален работен ден или празник, която включва конкретно превозно средство, като камион с платформа за повдигане или повече от един куриер. За допълнително съдействие, моля, свържете се с местния център за обслужване на клиенти.
На пратка
80.00 лв или 0.90 лв на кг
No Signature Required
Оторизиране на доставката без подпис.
Покажи повече
Покажи по-малко
No Signature Required
При избор на услугата, DHL има право да извърши доставката или да остави пратката на определено място, без подпис при доставка.
На пратка
Без такса
Подпис на пълнолетен
Доставка на пратка на пълнолетно лице.
Покажи повече
Покажи по-малко
Подпис на пълнолетен
DHL ще изиска подпис на пълнолетен получател при доставката на посочения адрес.
На пратка
10.00 лв
Допълнителни услуги
GoGreen Plus
Reduce your shipment's carbon emission.
Покажи повече
Покажи по-малко
GoGreen Plus

Когато бъде избрано, DHL ще намали емисиите на CO2 от въздушния транспорт чрез закупуване на устойчиво авиационно гориво (SAF).

Устойчивото авиационно гориво може да намали въглеродните емисии през един жизнен цикъл с до 80% в сравнение с традиционното реактивно гориво. GoGreen Plus – Услуга с намалени въглеродни емисии, подкрепя Scope 3 относно намаляването на емисиите в съответствие с инициативата Science Based Target. DHL Group използва SAF и намали емисиите от отчетния си баланс на емисиите на парникови газове Обхват 1 и Обхват 3, категория 3.

Алтернативни нива на намаление и отчети за емисиите на CO2ewtwe са налични само на договорна основа. Моля, свържете се с Вашия търговски представител за допълнителна информация.

Зависи от дестинацията на пратката
Минимална такса от 0.35 BGN per Kg
Промени във фактурирането
Когато се налагат промени във Вашата фактура.
Покажи повече
Покажи по-малко
Промени във фактурирането
Прилага се, когато клиент поиска промяна на определена информация за плащане на вече издадена фактура, което ще доведе до преиздаване на фактурата, и в случай на промяна на акаунт, кредитиране на стария акаунт и дебитиране на новия.
По фактура
24.00 лв
Фактура на хартиен носител
Все още ли имате нужда от хартиена фактура?
Покажи повече
Покажи по-малко
Фактура на хартиен носител

Тази услуга е за клиенти, които изискват фактура на хартиен носител, при стандартно договорено електронно фактуриране.

Тази услуга предоставя гъвкавост за избор на юразличен метод за фактуриране от вече договорения.

По фактура
6.00 лв
Устно уведомление
DHL ще Ви държи в течение!
Покажи повече
Покажи по-малко
Устно уведомление
От отдел Обслужване на клиенти ще се свържат с Вас по телефона и ще Ви предоставят устно актуализации за договорени ключови транспортни събития или инциденти с потенциално въздействие върху транзитното време.
На пратка
10.00 лв
Повече за избираемите услуги
Повече за избираемите услуги
  • Допълнителните услуги се таксуват отделно от приложимите такси за транспорт.
  • Наличието на услугата зависи от пратката и дестинацията. Не всички услуги се предлагат във всички области.
  • Не всички допълнителни услуги се предлагат за всички пратки и във всички държави.
  • Услугите са предмет на Общите условия на DHL и/или както е посочено в товарителницата на страната на произход.
Върнете се в началото