Съвети за митническата фактура

Вашата митническа фактура играе съществена роля в процеса по митническо освобождаване!

Изображение на митнически агент, преглеждащ документите на пратката


Митническите власти използват данните от митническата фактура като съществена част от процеса по митническо освобождаване.

Когато изпращате международни пратки с DHL Express, Вие трябва да включите данни за митническата (търговска/проформа) фактура, като например информация за стоките, които изпращате. DHL изпраща данните за Вашата пратка до митническите власти, за да:

 • Калкулират митата и данъците, които трябва да бъдат платени
 • Проверят пратката от съображения за безопасност и сигурност
 • Спрат или изземат пратката за допълнителна проверка, когато е необходимо
 • Проверят дали съдържанието на пратката съответства на данните във фактурата
 • Приложат митническите разпоредби, както е необходимо

Пратка, задържана от митниците, възпрепятства преместването й от DHL до момента на нейното освобождаване, което може да доведе до значително забавяне на доставката. Ето защо, предоставянето на коректна, изчерпателна информация за митническата (търговска/проформа) фактура по електронен път на DHL е изключително важно!

Изображение на мобилен телефон и чифт обувки


Ефективното митническо освобождаване зависи от предоставянето на пълно и точно описание на стоките.

Едно от най-важните неща, които може да направите, за да може Вашата пратка да премине през процеса на митническо освобождаване, е да сте сигурни, че описвате точно артикулите (стоки) във Вашата митническа (търговска/проформа) фактура и в останалите документи за пратката, ако такива са необходими.
Митническите власти изискват пълно и точно описание на артикулите. Всеки артикул в пакета трябва да бъде посочен отделно, със собствено описание във фактурата.
Описанията на артикулите трябва да съдържат достатъчно подробности за точния характер на стоките на достъпен език. Когато описвате артикулите във фактурата си, ще трябва да посочите:
 • Какви са стоките
 • От какво са направени стоките
 • Какво е предназначението на стоките
 • Какъв е съответният код в Хармонизираната система (ХС).

Описанията, които са твърде неясни или общи, могат да се считат за неприемливи от митническите власти. Такива са:

 • Части, подаръци, текстил или мостри

Изискват се по-точни описания. Например:

 • Дамска тениска от памук

Когато създавате своята митническа фактура в MyDHL+, нашите интуитивни функции Ви помагат да опишете точно артикулите в пратката!

Изображение на трансфер на данни между лаптоп и сървъри


Когато изпращате с MyDHL+, можете да изпращате данните за Вашата пратка и митнически фактури по електронен път!

Като важна част от процеса по освобождаване, митническите власти преглеждат данните за всяка пратка – като транспортния етикет и митническата (търговска/проформа) фактура. Ако предоставяте информация на DHL в сканиран вид или отпечатана на хартия, данните трябва да бъдат въведени ръчно отново в системите на митниците, което добавя време към процеса по освобождаване. Но ако митническите власти получат данните за пратката по електронен път, те могат веднага да започнат процеса на освобождаване.
Можете да увеличите ефективността и бързината на процеса по освобождаване, като предоставите данните за Вашата пратка и митническа фактура на DHL по електронен път!
Предоставянето на данни по електронен път позволява:
 • Високо качество на обслужване и експресна доставка за Вашите пратки
 • Бързи, автоматизирани процеси за освобождаване
 • Процесът по изготвяне на митническа декларация започва преди пристигането на пратката
 • Пълна и точна митническа обработка и съответствие
 • Избягване на допълнителни усилия за ръчно въвеждане на данни
 • Избягване на забавяния при освобождаване поради грешки или липсваща информация
 • Ускорена оценка на риска, като например идентифициране на опасни стоки
Ние ще изготвим Вашата митническа фактура

MyDHL+ Ви помага бързо да създадете митническа фактура с точни описания и тарифни кодове на стоки.

Файлове за изтегляне
Получете повече информация от нашите подробни митнически ръководства и справочни материали.
Върнете се в началото