Какви документи са ми необходими?

Бъдете подготвени преди да изпратите!

Освен от транспортен етикет, пратките може да се нуждаят и от други документи, като например митническа фактура или специфични за дестинацията документи, които да придружават пратката.
Транспортният етикет съдържа цялата информация, която е необходима на DHL, за да може Вашата пратка да се придвижи през мрежата до крайната си дестинация.
Информация, която обикновено се съдържа в транспортния етикет:
 • Адрес и информация за контакт на изпращача и получателя
 • Пълно описание на съдържанието на пратката - какви са стоките и количеството на всяка от тях
 • Брой пакети/парчета в пратката, общо тегло на пратката и размери

Данните за митническата (търговска/проформа) фактура се предоставят от изпращача и се използват за деклариране на съответната информация пред митническите власти за целите на освобождаването. Данните помагат на митническите органи при оценката и определянето на приложимите мита и данъци, провеждането на оценки на риска и други необходими процедури.

Данните в митническата фактура трябва да включват цялата ключова информация и пълни подробности за стоката за осигуряване на ефективно и навременно митническо освобождаване. Някои ключови данни включват (но не се ограничават до):

 • Адрес и данни за контакт на изпращача/износителя и получателя/вносителя
 • Идентификационен номер и/или данъчен номер на изпращача и/или получателя
 • Разбивка на транзакционните разходи, като стойност на стоките, застраховка, транспорт и опаковка
 • Код на валутата, използван в транзакцията
 • Incoterm и прилагано място на доставка
 • Причина за износа, като продажба, подарък, връщане, мостра
За всяка стока в пратката трябва да бъде посочена тази информация
За всяка стока в пратката трябва да бъде посочена тази информация
 • Описание на стоката на ясен и разбираем език
 • Код в Хармонизираната система (ХС).

 • Страна на произход (където артикулът е произведен)

 • Количество, Мерна единица

 • Тегло

 • Стойност

При необходимост, изискванията трябва да бъдат документирани
При необходимост, изискванията трябва да бъдат документирани
 • Декларация за доказателство за произход
 • Разрешителни за износ/внос, лицензи и сертификати
 • Други нормативни изисквания
Видове фактури
Видове фактури

Има два различни вида фактури, необходими за митническо освобождаване: търговска или проформа. Фактурата, която използвате, зависи от предназначението на пратката и разпоредбите в съответните държави.
Търговска фактура
 • Обикновено се използва, когато изпратените артикули са част от търговска сделка (между купувача и продавача на стоките)
Проформа фактура
 • Обикновено се използва, когато изпратените артикули не са закупени и не са предназначени за препродажба, като лични вещи, подарък или пратка за връщане.
 • Използването на проформа фактура е предмет на разпоредбите в участващите държави.
Някои пратки може да изискват Писмо за освобождаване от отговорност или Гаранция във връзка с разпоредбите за санкции и контрол върху износа.
Вижте повече За нас Санкции и ограничения
Вижте повече За нас Санкции и ограничения

Политиката на DHL е да спазва всички действащи международни търговски закони, вкл. съответния експортен контрол и санкционни ограничения Паралелно с нашите мерки за спазване на изискванията за търговия, DHL обикновено не приема плащания за пратки (или други транзакции) извън Съединените щати в щатски долари за санкционираните от САЩ страни. (i.e. Беларус, Crimea, Куба, Иран, Северна Корея (Демократична народна република), Русия и Сирия).
Върнете се в началото