Експортен контрол и санкции

Организацията на обединените нации (ООН), Европейският съюз (ЕС) и много държави са наложили санкции (наричани също „санкции за държави“ или „ембарго“), които ограничават търговията с определени държави или територии. Санкциите могат да включват оръжейно ембарго и други икономически мерки, като ограничения върху вноса и износа.
  • Политиката на DHL е да спазва всички действащи международни търговски закони, вкл. съответния експортен контрол и санкционни ограничения
  • Неспазването им може да изложи както DHL Express, така и клиентите му на тежки наказателни и граждански санкции, както и репутационни щети.
  • Паралелно с нашите мерки за спазване на изискванията за търговия, DHL обикновено не приема плащания за пратки (или други транзакции) извън Съединените щати в щатски долари за санкционираните от САЩ страни. (i.e. Беларус, Crimea, Куба, Иран, Северна Корея (Демократична народна република), Русия и Сирия).
Следователно, DHL Express изисква всички пратки до високорискови държави, подлежащи на санкции да са:
  • Придружени от Писмо за освобождаване от отговорност (LOI), подписано от изпращача
  • Проверка преди износ от страната на произход
  • Подлежи на засилен скрининг, който може да включва физическа проверка
Отговорности на DHL
DHL Express извършва проверка на всички пратки, транспортирани в рамките на мрежата, за да установи дали получателите не попадат в забранителни списъци.
  • Проверката се извършва, за да се гарантира, че DHL Express спазва приложимите закони и разпоредби, а не от името на клиентите.
  • DHL Express не може да действа като износител за целите на експортния контрол, нито да класифицира стоки или да кандидатства за лицензи за износ.
Върнете се в началото