По-бързо митническо освобождаване – какъв принос имате Вие

Оптимизирахме процесите си, за да опростим и ускорим процеса на освобождаване. А данните за пратката, които предоставяте – като например данните за Вашата митническа фактура – ​​играят решаваща роля за бързото освобождаване на пратките.
Плъзнете надолу за повече информация
DHL transmitting shipment information to customs authorities
Митническото освобождаване започва веднага
Движим се бързо! Дори преди Вашите пратки да бъдат натоварени в самолета, DHL изпраща данните за Вашата митническа фактура на властите за извършване на проверка за сигурност и стартиране на митническото освобождаване.
 • Данните се изпращат по електронен път
 • Преди пратките да бъдат натоварени в самолета
 • В държавата на изпращане
Мрежа от глобални митнически разпоредби

Запознати сме с митническите изисквания в цял ​​свят.

За да може DHL Express да осигури безпроблемно и бързо освобождаване, изпращачите трябва да предоставят:

 • Пълни и точни описания на стоките
 • Данни за пратката по електронен път
Customs authorities reviewing shipment details for clearance

Нашите маршрути по целия свят

Ние използваме динамично, гъвкаво управление на маршрутите на самолетите, за да гарантираме най-бързото възможно транзитно време. 

 

Това означава, че митническите разпоредби за проверка на сигурността могат да окажат влияние върху всякакъв вид пратки, до всяка дестинация в зависимост от маршрута.

Woman describing the items in her package
Точните данни са от значение!
Едно от най-важните неща, които можете да направите, за да подпомогнете преминаването на Вашата пратка през митническата проверка за сигурност и процеса на освобождаване, е да сте сигурни, че описвате точно артикулите (стоките).
 • Какви са стоките, от какво са направени и какво е тяхното предназначение
 • Код в Хармонизираната система (ХС).
 • Липсващите данни забавят процеса на освобождаване!
MyDHL+ Ви помага
Когато създавате пратки в MyDHL+, ние ще Ви помогнем да предоставите данни за пратката и митническата фактура, които да спомогнат за максимална ефективност на процеса по митническа проверка за сигурност и освобождаване.
 • Ще Ви дадем съвети и насоки за описанието на Вашите стоки
 • Можем да Ви помогнем да създадете митническа фактура
 • Опции за електронно качване на данните за Вашата пратка
Woman describing the items in her package
Върнете се в началото