Управление на On Demand Delivery

Вие решавате. Ние доставяме

С нашата услуга On Demand Delivery можете да изберете как, кога и къде да доставим Вашата пратка.
 
Получавайте нотификация за статуса на пратката на всяка стъпка от пътя й
 
Получавайте незабавно известие за състоянието на вашата пратка и очакваната дата на доставка
 
Задайте предпочитанията и приоритетите си за доставка на пратки, отговарящи на Вашите нужди
Time Definite services
Променете датата на доставка
Изберете дата на доставка, която е най-подходящаза Вас
 
Оставете на сигурно място
Доставка на пратка без подпис
 
Оставете при съсед, портиер или пазач
Оставяне на пратката при посочено лице
Намерете локация
Обслужващ център или автомат за пратки
Вземете от обслужващ център на DHL или от автомат за пратки
Right arrow pointing at box
Алтернативен адрес
Пренасочване на пратка на различен адрес
Съхранение по време на ваканция
Ще съхраняваме Вашата пратка докато сте на почивка
Усмихнат куриер поздравява и маха с ръка на някого
Управлявайте пратката си с On Demand Delivery
Върнете се в началото