Προστασία λογαριασμού εισαγωγής

Μεγιστοποιήστε την ασφάλεια και την προστασία λογαριασμού Εισαγωγής με την υπηρεσία DHL eSecure

Η διατήρηση του λογαριασμού σας εισαγωγών DHL Express είναι κορυφαία προτεραιότητα για εμάς. Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, είναι απαραίτητο να λάβετε μέτρα για να προστατεύσετε τον λογαριασμό εισαγωγών σας από κακόβουλες επιθέσεις.
Το DHL eSecure είναι μια προηγμένη λειτουργία ασφαλείας που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού εισαγωγών σας DHL Express στις διαδικτυακές λύσεις αποστολής της DHL. Προσφέρει ευέλικτες επιλογές που σας επιτρέπουν να εξατομικεύσετε τον τρόπο με τον οποίο ελέγχετε τον λογαριασμό σας. Το πιο σημαντικό είναι ότι μόνο άτομα που έχετε εξουσιοδοτήσει θα μπορούν να διαχειρίζονται αποστολές με χρέωση του λογαριασμού σας στο διαδίκτυο.
Βασικά χαρακτηριστικά του DHL eSecure
Αυτοματοποιημένες Εγκρίσεις για Έμπιστους Συνεργάτες
  • Μπορείτε να εργάζεστε συχνά με συνεργάτες που εμπιστεύεστε και είστε σίγουροι ότι είναι νόμιμοι αποστολείς.
  • Η λειτουργία My Domain σάς επιτρέπει να ορίζετε αυτούς τους τομείς (domain names) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεργατών ώστε να αυτοματοποιείτε τα αιτήματα εξουσιοδότησης.
  • Στη συνέχεια, αυτοί οι αποστολείς μπορούν να ξεκινήσουν την αποστολή αμέσως χωρίς να περιμένουν την έγκριση του διαχειριστή του λογαριασμού σας.
Αυτοματοποιημένες Απορρίψεις
  • Ιδανική για την ελαχιστοποίηση των αιτημάτων χρήσης λογαριασμού από αναξιόπιστους αποστολείς, η λειτουργία My Domain σας επιτρέπει να ορίζετε τομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξουσιοδοτείτε, έτσι ώστε όλα τα αιτήματα προερχόμενα από άλλους τομείς (domains) να απορρίπτονται αυτόματα.
Επωφεληθείτε από τις επιλογές προστασίας του DHL eSecure για τον λογαριασμό εισαγωγών σας! Για να ξεκινήσετε, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της DHL.
Επιστροφή στην αρχή