Importa klienta numura aizsardzība

Palielini importa klienta numurua drošību un aizsardzību ar DHL eSecure

Jūsu DHL Express importa klienta numura drošība ir mūsu galvenā prioritāte. Mūsdienu digitālajā pasaulē ir svarīgi veikt pasākumus, lai aizsargātu savu importa klienta numuru no kāda negodprātīgā iejaukšanās.
DHL eSecure ir uzlabota drošības funkcija, kas novērš jūsu DHL Express Import konta nesankcionētu izmantošanu visos DHL tiešsaistes piegādes risinājumos. Tā piedāvā elastīgas opcijas, kas ļauj jums personalizēt sava konta kontroli. Vissvarīgākais ir tas, ka tikai jūsu pilnvarotās personas varēs apstrādāt sūtījumus tiešsaistē.
DHL eSecure galvenās funkcijas
Automatizēta apstiprināšana uzticamiem partneriem
  • Jūs varat bieži sadarboties ar partneriem, kuriem uzticaties un par kuriem esat pārliecināts, ka tie ir godīgi nosūtītāji.
  • Mūsu autorizētā domēna funkcija ļauj jums definēt šo partneru e-pasta domēnus un automatizēt autorizācijas pieprasījumus.
  • Tad šie sūtītāji var nekavējoties sākt nosūtīt sūtījumus, negaidot, kamēr jūsu konta administrators tos apstiprina.
Automatizēti noraidījumi
  • Ideāli piemērota, lai līdz minimumam samazinātu konta izmantošanas pieprasījumu skaitu no neuzticamiem sūtītājiem, mūsu funkcija Mans domēns ļauj jums definēt autorizētos e-pasta domēnus, lai visi pārējie domēnu pieprasījumi tiktu automātiski noraidīti.
Izmantojiet DHL eSecure Import klienta numura aizsardzības iespējas! Lai sāktu darbu, sazinieties ar DHL atbalstu.
Atpakaļ uz sākumu