Elektroniskais muitas Invoice Noteikumi un nosacījumi

DHL piedāvā ''Paperlesss Trade''(PLT) pakalpojumu, kurš atļauj izsūtītājiem aukšupielādēt noteiktus pavadošos dokumentus mūsu sistēmās elektroniski. (likvidējot nepieciešamību pēc papīra muitas rēķiniem)
Jūs kā "nosūtītājs" savā un citu personu vārdā, kas interesējas par sūtījumu, jūs piekrītat, ka šie bezpapīra tirdzniecības noteikumi attiecas uz visiem sūtījumiem, kas nosūtīti, izmantojot PLT pakalpojumu.
Jūs arī piekrītat, ka šie bezpapīra tirdzniecības noteikumi tiek piemēroti papildus DHL pārvadāšanas noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti DHL vietnē, kuri ir spēkā PILNĪGI. Jūsu uzmanība tiek īpaši vērsta uz DHL pārvadāšanas noteikumu Sūtījumi, kas netiek pieņemti, Nosūtītāja garantijas un atlīdzība un  DHL atbildība.
DHL sniegs jums norādījumus par PLT pakalpojuma izmantošanu. Tie tiek piemēroti papildus visām esošajām prasībām attiecībā uz sūtījuma un transporta dokumenta konkursu. Tas ietvers:
  • formāts, kādā nosūtīsit elektroniskos failus,
  • kvalitātes prasības jebkurai dokumentācijas skenēšanai,
  • sūtījuma datu pārraides laiks,
  • sīka informācija par to, kur nosūtāmi sūtījuma dokumenti,
  • sūtījuma detaļas (izcelsme, galamērķi, saturs, sūtījuma vērtība), kurai nav pieejams PLT pakalpojums,
  • jebkura dokumentācija (piemēram, izcelsmes sertifikāts), kas jāsniedz arī papīra formātā, kad sūtījums tiek nodots DHL
Jūs piekrītat ievērot visus DHL norādījumus par PLT pakalpojumu. Jūs arī piekrītat ievērot visas juridiskās vai muitas prasības attiecībā uz PLT pakalpojumu, lai, piemēram, jūs neizmantotu PLT pakalpojumu sūtījumiem, par kuriem juridiskās vai muitas prasības uzliek par pienākumu nosūtīt dokumentus papīra formātā.
Jūs apstiprināt, ka esat pilnvarots sūtīt datus elektroniski. Jūs pilnvarojat DHL izmantot datus, kurus pārsūtāt uz DHL elektroniski PLT sūtījumu apstrādei un nosūtīšanai. Tas ietver jūsu uzņēmuma veidlapas un elektronisko parakstu.
Visai elektroniski nosūtītajai dokumentācijai jābūt salasāmai.
Jūs piekrītat DHL atlīdzināt un nekaitēt par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai aizkavēšanos, kas radušies pārvadāšanas noteikumu vai šo elektronisko tirdzniecības noteikumu pārkāpumu dēļ.
Jūs apstiprināt saņēmēja piekrišanu PLT pakalpojuma izmantošanai.
Atpakaļ uz sākumu