Muitas pakalpojumi

DHL Express ir plašas pasaules muitas zināšanas un pieredze. Mēs zinām, ka vienmērīgs un efektīvs muitošanas process palīdz jūsu sūtījumiem ierasties pēc iespējas ātrāk. Mēs sniedzām standartizētus pakalpojumus, kas efektīvi atbalsta muitošanas procesu.
Muitas pakalpojumi
apraksts
Kā mēs nosakam cenu
Cena
Muitas sagatavošana
Izvešana ievešana uz laiku
Lieciet DHL organizēt pagaidu importu vai eksportu
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Izvešana ievešana uz laiku
Pēc klienta pieprasījuma DHL organizēs jūsu preču pagaidu eksportu un vēlāk importēšanu. Parasti neapstrādātām vai pusfabrikātām, kas tiek īslaicīgi eksportētas un pēc tam reimportētas uz trešo valsti vai brīvās tirdzniecības zonu, lai veiktu pievienotās vērtības darbības.
Par sūtījumu
40.00 EUR
Eksporta deklarācija
Uz preču eksportu attiecas papildu pārbaudes
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Eksporta deklarācija

Piemēro valstīs, kur eksporta deklarācija ir nepieciešama sūtījumiem, kas satur kontrolētas preces vai pārsniedz noteiktu vērtības slieksni vai svaru.

Atkarībā no izcelsmes valsts nosūtītāji, kas deklarāciju iesniedz tiešsaistē, var izvairīties no vietējās maksas.

Par sūtījumu
10.00 EUR
Vairāk rindu ievade
Vairāku preču sūtījumu importēšana
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Vairāk rindu ievade
Maksa tiek piemērota, ja muitošanā ir vairāk nekā 5 ieraksti, piemēram, ar dažādām precēm vai dažādām ražošanas valstī
Par līniju
5.00 EUR par katru rindu sākot no piektā ieraksta
Muitoanas autorizācija
Apturēt muitošanas procesu
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Muitoanas autorizācija
Klienti var lūgt DHL proaktīvi pārtvert viņu ienākošos sūtījumus un pieprasīt norīkotu kontaktpersonu, lai saņemtu turpmākas muitošanas instrukcijas. Nepieciešama līguma vienošanās.
Par sūtījumu
10.00 EUR
Customs Process
Formālā muitošana
Nestandarta vai augstas vērtības muitošana
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Formālā muitošana
Attiecas uz precēm, uz kurām neattiecas kārtējās muitošanas procedūras vērtības vai svara dēļ, kas pārsniedz galamērķa muitas iestāžu noteikto oficiālo ievešanas slieksni, vai citu normatīvu prasību, piemēram, tarifu kodu dēļ. Attiecas arī uz oficiālu dokumentu noformēšanu, ko veic DHL līgumi ar trešo personu starpniekiem valstīs, kur DHL nevar sniegt šādus noformēšanas pakalpojumus vai darboties kā licencēts brokeris.
Par sūtījumu
20.00 EUR
Uzglabāšana noliktavā
Kad sūtījumu muita nevar atbrīvot
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Uzglabāšana noliktavā

Uzglabāšanas izmaksas tiek piemērotas kad sūtījumu nevar atmuitot ja nav nepieciešamie dokumenti vai tie ir neprecīzi.

Izmaksas tiek piemērotas pēc trim kalendārām dienām no sūtījuma ierašānās vai brokera paziņojuma. Izmaksas tiek piemērotas nodokļu un nodevu maksātājam.

Par kilogramu
Par dienu
Pēc 3 kalendārām dienām
5.00 EUR par sūtījumu dienā un 0.10 EUR par kg dienā
Muitas datu izmaiņa
Ja sūtījuma datiem ir nepieciešami labojumi
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Muitas datu izmaiņa
Piemaksa tiek piemērota, ja muitas deklarētā sūtījuma vērtība ir jāmaina pirms muitošanas procesa vai tā laikā.
Par sūtījumu
50.00 EUR
Atļaujas un licenses
Mēs atvieglojam licences iesniegšanas procesu.
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Atļaujas un licenses
Lai paātrinātu konkrētu preču, piemēram, medicīnas ierīču, farmaceitisko izstrādājumu, datoru monitoru, lāzera CD atskaņotāju, kosmētikas, brilles, pārtikas un pārtikas produktu importu, DHL ir jāiesniedz konkrēta informācija muitai, lai iegūtu nepieciešamās importa atļaujas vai licences. Maksa attiecas uz nodokļa un nodokļu maksātāju.
Par sūtījumu
20.00 EUR
Muitas atbalsts
Izmaksa
Paātriniet atmuitošanu noslēdzot līgumu
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Izmaksa

Uz līguma pamata DHL paātrinās muitošanas procesu, samaksājot nodokļus un nodevas, kas saistītas ar sūtījumu, savukārt saņēmējs atliek maksājumu līdz norunātajam datumam.

Pieejams klientiem ar DHL klienta numuru.

Par sūtījumu
2% no izmantotā galvojuma summas, bet ne mazāk kā 10.00 EUR
Pirmsapmaksa
Ātra muitošana, kad DHL maksā nodevas un nodokļus!
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Pirmsapmaksa
DHL paātrina muitošanas procesu, iepriekš samaksājot piemērojamos nodokļus, nodevas un citus normatīvos maksājumus importētāju vārdā, ar kuriem DHL nav noslēgts līgums, parasti privātpersonām. Maksa ir balstīta uz kredīta avansu vai garantiju, un uz to attiecas standarta minimums.
Par sūtījumu
2% no izmantotā galvojuma summas, bet ne mazāk kā 10.00 EUR
Brokera paziņojums
Norādiet vēlamo brokeri
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Brokera paziņojums
Pēc pieprasījuma DHL klienta izraudzītajam brokerim nodos nepieciešamos dokumentus, lai veiktu importa muitošanu un piegādi līdz galapunktam, kad muitošana būs pabeigta.
Par sūtījumu
12.00 EUR
Nodots brokerim
Sūtījumu atmuitojis un piegādājis izvēlētais brokeris
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Nodots brokerim
Pēc importētāja pieprasījuma DHL pārsūtīs sūtījumu un ar to saistīto muitas dokumentāciju klienta izraudzītajam brokerim muitošanai un gala piegādei.
Par sūtījumu
Min. 120.00 EUR

Cita valsts aģentūra

Importējot preces, kas pakļautas papildu kontrolei
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Cita valsts aģentūra
Pēc pieprasījuma DHL organizēs veterinārās, veselības vai fitosanitārās kontroles pabeigšanu valsts vai muitas savienības pirmajā ievešanas punktā, kas parasti nepieciešama, ievedot dzīvnieku izcelsmes produktus, augus, sēklas vai farmaceitiskos produktus.
Par sūtījumu
30.00 EUR
Uz augšu