DHL EDI Solutions

DHL EDI Solutions คืออะไร?

บริการดีเอชแอล อีดีไอ โซลูชั่นส์ เป็นทางออกในการส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกที่ออกแบบเพื่อการขนส่งชิปเมนต์ จำนวนมากและการดำเนินธุรกิจด้านลอจิสติกส์ในหลายพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การขนส่งสินค้ารวมเข้ากับขั้นตอนทางธุรกิจทั่วโลกของคุณได้อย่าง ไม่มีปัญหา ด้วยความล้ำหน้าและสามารถเลือกรูปแบบได้ตามใจชอบ บริการนี้จะทำให้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลการขนส่งที่เกี่ยวข้องผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบข้อมูลของคุณได้โดยตรง – ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชิปเม้นต์ ข้อมูลการขนส่ง หรือข้อมูลการแจ้งยอดราคาเพื่อเรียกเก็บเงินก็ตาม
มีการใช้งานเด่นๆ อะไรบ้าง?
 • ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานและการบริหาร
 • ระบบได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและรองรับหลายสกุลไฟล์ (Edifact ANSIX12 RossettaNet XML และ flat files ต่างๆ )
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ปลอดภัยและมีหลักฐานการตรวจสอบ
 • ข้อมูลสถานะของชิปเมนท์เพื่อจะนำเข้าสู่ระบบปัจจุบันของคุณ
 • ศูนย์ติดต่อที่เดียวครอบคลุมข้อมูลทั่วโลก
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DHL EDI Solutions
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DHL EDI Solutions

ประโชน์ของบริการ ดีเอชแอล อีดีไอ
 • ช่วยลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน
 • ช่วยลดข้อผิดพลาดอันเกิดจากการบันทึกข้อมูลแบบ manual
 • ลดการใช้กระดาษและการบันทึกข้อมูลแบบ manual ด้วยระบบส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบจัดการปริมาณสินค้าของคุณ
 • ข้อมูลได้รับการอัพเดทแบบเรียลไทม์
ระบบทางเทคนิคที่จำเป็นต้องมี
 • ระเบียบการเกี่ยวกับการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น HTTP, HTTPS, SFTP, AS2 รวมถึง MQ
 • ทางเลือกการเชื่อมต่อที่รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล
 • อินเทอร์เน็ต เครือข่ายมูลค่าเพิ่ม (VAN), X.400 รวมทั้ง X.25
 • สามารถใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณเองได้  
บริการต่างๆ
 • ขั้นตอนการจัดเตรียมชิปเม้นท์ – บันทึกข้อมูลของชิปเม้นท์ลงในระบบเครือข่ายของดีเอชแอล
 • การเรียกรับของ สามารถนัดหมายคูเรียร์ให้เข้ารับของได้
 • ติดตามสถานะ – ได้รับข้อมูลของชิปเม้นท์และความเคลื่อนไหวต่างๆได้โดยอ้างอิงจาก หมายเลขใบนำส่ง หมายเลขทะเบียนรถ หรือ หมายเลขอ้างอิงอื่นๆ และ หมายเลขบัญชีสมาชิก
 • ใบแจ้งหนี้ เรียกดูรายการอินวอยซ์ที่เกี่ยวกับชิปเมนต์และค่าบริการอื่นๆ
 • การสร้างฉลากสำหรับขนส่งและคอมเมอร์เชียลอินวอยซ์
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอมเมอร์เชียลอินวอยซ์และรูปภาพเอกสาร (ใบกำกับสินค้าศุลกากรแบบดิจิทัล)
 • หลักฐานการจัดส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบเชิงรุกหรือข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน
 • บริการมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่นๆ – โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของคุณ
ฟอร์แมทที่ให้บริการ
 • ANSI
 • EDIFact
 • RosettaNet
 • รูปแบบของดีเอชแอล (FFTIN, FFRMIN)
 • รูปแบบข้อความตามที่กำหนด (CSV, XML)
การสื่อสารทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Protocol)
 • SFTP
 • AS2
 • HTTP
 • Web Services – โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของดีเอชแอล
 • MQ - ข้อความและการจัดลำดับ
การเชื่อมต่อ
 • อินเตอร์เนท
 • เครือข่ายมูลค่าเพิ่ม (VAN), X.400 รวมถึง X.25
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกำลังนำเสนอให้กับกลุ่มคนในภาคธุรกิจ
โซลูชั่นในการบริหารจัดการชิปเม้นต์
ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสขอนำเสนอตัวช่วยที่มีความยืดหยุ่น ปรับได้ตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยออนไลน์หรือด้านซอฟต์แวร์ ไปจนถึงโซลูชั่นที่คุณสามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการเชิงธุรกิจ
กลับขึ้นไปข้างบน