การจัดการ On Demand Delivery

คุณเป็นคนเลือก เราเป็นคนส่ง

ด้วยบริการ On Demand Delivery จากดีเอชแอล ทำให้คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้จัดส่งชิปเม้นต์ของคุณอย่างไร ที่ไหนและเมื่อใด
 
รับการแจ้งเตือนการจัดส่งในทุกขั้นตอน
 
รับการแจ้งเตือนสถานะการจัดส่งและวันที่คาดว่าจะส่งถึงในทันที
 
กำหนดการจัดส่งและจัดลำดับของการจัดส่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ
Time Definite services
เปลี่ยนแปลงวันที่ในการจัดส่ง
เลือกวันที่จัดส่งตามที่คุณต้องการ
 
ให้วางพัสดุไว้ในจุดที่ปลอดภัย
ให้จัดส่งชิปเม้นต์โดยไม่ต้องมีลายเซ็น
 
ฝากพัสดุไว้กับเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ให้ผู้อื่นรับพัสดุแทน
ค้นหาจุดบริการ
จุดบริการหรือล็อคเกอร์
ต้องการไปรับพัสดุที่จุดบริการดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสได้ด้วยตัวเอง
Right arrow pointing at box
ที่อยู่อื่น
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง
ฝากพัสดุไว้เมื่อไม่อยู่หลายวัน
เราสามารถเก็บพัสดุไว้ให้ในกรณีที่คุณไม่อยู่บ้าน
เจ้าหน้าที่คูเรียร์สีหน้ามีความสุขกำลังทักทายและโบกมือให้กับคน
จัดการชิปเมนต์ของคุณด้วย On Demand Delivery
กลับขึ้นไปข้างบน