ניהול משלוחים לפי דרישה (On Demand Delivery)

אתם בוחרים. אנחנו מוסרים.

עם שירות המסירה לפי דרישה של DHL (On Demand Delivery), באפשרותכם לבחור איך, מתי והיכן נמסור לכם את המשלוח.
 
קבלת התראות על המשלוח בכל שלב בדרך
 
הודעות מיידיות אודות מצב המשלוח ומועד המסירה המשוער
 
הגדרת העדפות למסירת המשלוח וסדרי עדיפויות המתאימים לצורכיכם
Time Definite services
שינוי מועד מסירה
בחרו את המועד המתאים והנוח לכם ביותר לקבלת המשלוח
 
השארה במקום בטוח
קבלו את המשלוח ללא צורך בחתימה
 
מסירה לשכן, שומר או נציג קבלה
בחרו את האדם שתרצו שקיבל את המשלוח בשמכם
תחנות שירות
לוקר או תחנת שירות
אספו את המשלוח מלוקר או תחנת שירות בקרבתכם
Right arrow pointing at box
כתובת חלופית
הפנו את המשלוח לכתובת אחרת
שמירה במהלך חופשה
נשמור את המשלוח עבורכם כשאתם בחופשה
שליח שמח מברך מישהו ומנופף לו לשלום
נהלו את המשלוח שלכם עם On Demand Delivery
חזרה למעלה