מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות
 

חשוב לנו ב DHL לשמור על פרטיות המידע שלכם כאשר אתם משתמשים בשירות שלנו. תוכלו לקרוא מטה עוד פרטים אודות הצורך במידע לטובת ביצוע המשלוחים ותהליכי השחרור ממכס, ואת ההתחייבות שלנו להשתמש במידע אך ורק למטרות שלגביהן יש צורך במידע זה ושעליהן הצהרנו.

פתרונות שילוח אלקטרוניים
סגור
פתרונות שילוח אלקטרוניים


פתרונות שילוח אלקטרוניים הכוללים בין היתר: +MyDHL, IntraShip, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform

סוג הנתונים/סוג המידע

 • שם, מספר טלפון ו כתובת דואר אלקטרוני מתוך השולח
 • שם, מספר טלפון ו כתובת דואר אלקטרוני מתוך נמען
 • שם, מספר טלפון ו כתובת דואר אלקטרוני מתוך משלם
 • שם, מספר טלפון ו כתובת דואר אלקטרוני מתוך המבקש
 • במידה והדבר אפשרי, היטל מזהה מתוך השולח               
 • במידה והדבר אפשרי, היטל מזהה מתוך נמען
 • במידה והדבר אפשרי, הנתונים נדרשים לצורך השחרור מהמכס
 • במידה והדבר אפשרי,

המטרות והבסיס המשפטי לעיבוד המידע אודות המשלוח

הנתונים נאספים ומעובדים לצורך עמידה בסעיף

6(1)(b)

של תקנות GDPR.


לצורך עמידה בסעיף

6(1)(c)

לתקנות GDPR, עיבוד של המידע מתבצע גם לצורך עמידה בדרישות חוקיות, כגון במקרים של חובת מסירת מידע לרשויות חקירה רלוונטיות בהתאם לדרישתן.

לסיום, עיבוד מידע מבוצע גם לצורך המטרות המפורטות מטה, ואשר מבוססות על סיבות לגיטימיות כפי שהן מנוסחות בסעיף:

6(1)(f)

לתקנות GDPR

:

 • כחלק מדרישות הביטחון שלנו (לדוגמא: לצורך איתור וזיהוי של פעילות פלילית),
 • לצורך עריכת סטטיסטיקות,
 • לצרכים של בקרת איכות, אופטימיזציה, ןלצורך ודאות בתכנון.

לגורמי הבקרה יש רצון לגיטימי לבצע עיבוד של מידע לצורך יצירת קשר עם לקוחות שהשתמשו בשירותים שלנו לאחרונה, וזאת במטרה לשפר את חוויית הלקוח שלכם בעת השימוש בשירות של DHL, על מנת להבטיח תהליך חלק ןלצורך שיפור המוצרים והשירותים על בסיס מתמשך. אין קונפליקט בין אינטרסים לגיטימיים, בעקבות שמירה על רמה מינימלית של חדירה לפרטיות בעת עיבוד המידע. לדוגמא באמצעות עיבוד של המידע באופן אנונימי.

נמענים או קטגוריות של נמענים

א) מסירת מידע לחברות המעורבות באספקת שירות משלוחי האקספרס.
b) מסירת מידע המתרחשת כתוצאה ממחוייבות סטטוטורית (לדוגמא: מסירת מידע לרשויות וגופי חקירה).

העברה למדינה שלישית (כלומר, הנתונים מועברים למדינה שנמצאת מחוץ לאיזור הכלכלי האירופי (EEA))

א) המידע שלך מועבר בכפוף לחוזה למדינה שלישית לצורך טיפול במשלוח, במידה ואישרת לנו לבצע זאת (לדוגמא: לצורך העברת פריט למדינה שלישית).
b) קיימת אפשרות של שכירת ספק שירותי IT או שירותים אחרים, וזאת על בסיס הכללים הארגוניים המחייבים שלנו.

נאסף מידע אישי מזהה
סגור
נאסף מידע אישי מזהה


איסוף של תמונות של מסמכים מזהים ממשלתיים (לדוגמא: דרכון, רשיון נהיגה וכדומה)

סוג הנתונים/סוג המידע

 • שם, כתובת, מתוך השולח
 • שם, כתובת, מתוך נמען
 • שם, כתובת, מתוך משלם
 • שם, כתובת, מתוך המבקש
 • מספר מזהה (לדוגמא: מספר תעודת זהות, מספר דרכון וכדו'), מתוך השולח
 • מספר מזהה (לדוגמא: מספר תעודת זהות, מספר דרכון וכדו'), מתוך נמען
 • מספר מזהה (לדוגמא: מספר תעודת זהות, מספר דרכון וכדו'), מתוך משלם
 • מספר מזהה (לדוגמא: מספר תעודת זהות, מספר דרכון וכדו'), מתוך המבקש
 • תאריך לידה, מתוך השולח
 • תאריך לידה, מתוך נמען
 • תאריך לידה, מתוך משלם
 • תאריך לידה, מתוך המבקש
 • מקום הלידה, מתוך השולח
 • מקום הלידה, מתוך נמען
 • מקום הלידה, מתוך משלם
 • מקום הלידה, מתוך המבקש
 • אזרחות, מתוך השולח
 • אזרחות, מתוך נמען
 • אזרחות, מתוך משלם
 • אזרחות, מתוך המבקש
 • כל מידע אחר אשר מופיע על גבי מסמך הזיהוי

המטרות והבסיס המשפטי לעיבוד המידע אודות המשלוח

על מנת לעמוד בדרישות החוקיות החלות על יצוא וכן בחוקים העוסקים בסנקציות בינלאומיות על מדינות שונות במקרים בהם עיבוד המידע אודות השולח והנמען גורם להרמת "דגלים אדומים", כלומר כאשר קיים חשש גבוה לאפשרות של הפרת תקנות או חוקים בנוגע ליצוא או להפרה של סנקציות בינלאומיות.

נמענים או קטגוריות של נמענים

מסירת מידע המתרחשת כתוצאה ממחויבות סטטוטורית (לדוגמא: מסירת מידע לרשויות הבקרה על היצוא, במקרים בהם מסירת המידע נדרשת על פי החוק).

פתרונות לאיתור אנשים גופים או מדינות הנתונים תחת עיצומים וסנקציות (DPSS)
סגור
פתרונות לאיתור אנשים גופים או מדינות הנתונים תחת עיצומים וסנקציות (DPSS)


סוג הנתונים/סוג המידע

 • שם, מספר טלפון ו כתובת דואר אלקטרוני מתוך השולח
 • שם, מספר טלפון ו כתובת דואר אלקטרוני מתוך נמען
 • שם, מספר טלפון ו כתובת דואר אלקטרוני מתוך משלם
 • שם, מספר טלפון ו כתובת דואר אלקטרוני מתוך המבקש
 • במידה והדבר אפשרי, היטל מזהה מתוך השולח               
 • במידה והדבר אפשרי, היטל מזהה מתוך נמען
 • במידה והדבר אפשרי, הנתונים נדרשים לצורך השחרור מהמכס
 • במידה והדבר אפשרי, Payment Details

המטרות והבסיס המשפטי לעיבוד המידע אודות המשלוח
על מנת לעמוד בדרישות החוקיות החלות על יצוא וכן בחוקים העוסקים בסנקציות בינלאומיות על מדינות שונות

נמענים או קטגוריות של נמענים
מסירת מידע המתרחשת כתוצאה ממחויבות סטטוטורית (לדוגמא: מסירת מידע לרשויות הבקרה על היצוא, במקרים בהם מסירת המידע נדרשת על פי החוק).

העברה למדינה שלישית (כלומר, הנתונים מועברים למדינה שנמצאת מחוץ לאיזור הכלכלי האירופי (EEA))
א) המידע שלך מועבר בכפוף לחוזה למדינה שלישית לצורך טיפול במשלוח, במידה ואישרת לנו לבצע זאת (לדוגמא: לצורך העברת פריט למדינה שלישית).
b) קיימת אפשרות של שכירת ספק שירותי IT או שירותים אחרים, וזאת על בסיס הכללים הארגוניים המחייבים שלנו.
מדיניות פרטיות המידע של DPDHL - שהיא הסטנדרט של כל קבוצת החברות בנושא עיבוד מידע של הלקוחות - שמה דגש מיוחד לגבי מה שמכונה "העברת מידע למדינות צד שלישי", כלומר העברת מידע אישי למדינות שמחוץ לאיחוד האירופי, אשר אין בהן מידה מספקת של הגנה על המידע. אם ברצונכם ללמוד עוד אודות מדיניות פרטיות המידע של DPDHL, אנא היכנסו לקישור הזה.

קיימים מקרים בהם DHL תעזר בספקים לצורך ניתוח המידע של הלקוחות, וזאת תחת הפיקוח של DHL. במקרים שבהם המידע יוצא אל מחוץ לאיזור הכלכלי האירופאי (EEA), אנו נוקטים בכל צעד סביר על מנת להבטיח שהמידע מטופל בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות והמידע ובהתאם לתקנות המחייבות.

גישה המונחה על ידי שביעות רצון הלקוחות
סגור
גישה המונחה על ידי שביעות רצון הלקוחות


סוג הנתונים/סוג המידע

 • פרטי איש קשר – שם (האדם אשר היה באינטראקציה עם DHL), טלפון, כתובת (ניתן לראות את שם הרחוב, העיר והמיקוד בנקודת האיסוף ובנקודת המסירה (היעד) של המשלוח), איימל (במספר מוגבל של נקודות)

המטרות והבסיס המשפטי לעיבוד המידע אודות המשלוח

DHL משתמשת בין היתר בגישת NPA למדידת שביעות רצון הלקוחות ולשמיעת דעתכם. אנו מבצעים זאת על ידי פנייה ללקוחות במטרה לשמוע מהם אודות רמת השירות, זאת על מנת לקבל משוב לצורך ביצוע פעולות לשיפור השירות. DHL מבצעת דגימות אקראיות של האינטראקציה עם הלקוחות על מנת ללמוד על חוויית הלקוח של לקוחותינו, על מנת שנוכל למצוא דרכים לשפר את השירות.

עיבוד של המידע הינו הכרחי גם לצורך הסיבות הלגיטימיות הנדרשות על ידי גורמי הפיקוח והבקרה (Controller) או על ידי צד ג' בהתאם לסעיף

6(1)(f)

לתקנות GDPR.

עיבוד או אחסון לצרכים אחרים

לגורמי הבקרה יש רצון לגיטימי לבצע עיבוד של מידע לצורך יצירת קשר עם לקוחות שהשתמשו בשירותים שלנו לאחרונה, וזאת במטרה לשפר את חוויית הלקוח שלכם בעת השימוש בשירות של DHL, על מנת להבטיח תהליך חלק ןלצורך שיפור המוצרים והשירותים על בסיס מתמשך. אין קונפליקט בין אינטרסים לגיטימיים, בעקבות שמירה על רמה מינימלית של חדירה לפרטיות בעת עיבוד המידע. לדוגמא באמצעות עיבוד של המידע באופן אנונימי.

נמענים או קטגוריות של נמענים

במקרים מסויימים, הקשר עם הלקוחות מתבצע באמצעות צד ג' החתום על חוזה מול DHL, אשר איתו יש לנו הסכמים הכוללים סעיפי בקרה על איכות השירות ועמידה בדרישות של DHL.

העברה למדינה שלישית (כלומר, הנתונים מועברים למדינה שנמצאת מחוץ לאיזור הכלכלי האירופי (EEA))

קיימת אפשרות של שכירת ספק שירותי IT או שירותים אחרים, וזאת על בסיס הכללים הארגוניים המחייבים שלנו.

קרא עוד על Privacy Notice

DHL אקספרס הינה חברת בת של Deutsche Post AG.