פירוט ועלויות שירותי המכס

אנחנו ב DHL Express מציעים מומחיות בשחרור ממכס מקומית ובינלאומית. אנחנו יודעים ששחרור יעיל ומהיר מהמכס הוא המפתח לקיצור זמני המסירה, ולכן נערכים ומכינים את נייר המשלוח למעבר חלק ומהיר במכס.
פירוט ועלויות שירותי המכס
תיאור
מה הם הפרמטרים לפיהם מתבצע החיוב?
עלות
הכנת המשלוח למכס
הצהרת ייצוא
רשימון יצוא
להציג יותר
להציג פחות
הצהרת ייצוא

בארצות שבהן המכס דורש תצהיר יצוא עבור משלוחים המכילים חומרים מסוכנים או שערכם או משקלם גבוהים מערך הסף שנקבע.

בהתאם לארץ המקור, ייתכן ששולח שהגיש הצהרת יצוא דרך האינטרנט יהיה פטור מתשלום זה.

למשלוח
110 ש"ח
העברת משלוח תחת BOND
העברת משלוח BOND
להציג יותר
להציג פחות
העברת משלוח תחת BOND
תהליך החל הן על משלוחי יצוא והן על משלוחי יבוא בכל פעם ש-DHL נדרשת לפתוח, לטפל או לדווח על כל צורה של העברת משלוח תחת BOND.
למשלוח
75 ש"ח
סיווג של מעל ל- 5 פריטים במשלוח
יבוא וסיווג של משלוחים המכילים מספר פריטים שונה
להציג יותר
להציג פחות
סיווג של מעל ל- 5 פריטים במשלוח
חיוב נוסף יחול על משלוחים המכילים יותר מחמש רשומות. לדוגמה - משלוח אחד עם מספר יחידות או מספר חשבוניות. נדרש לזהות ולסווג את כל הפריטים לפי תעריפי המכס המתאימים.
פר שורה
60 ש"ח
הרשאת סליקה
עצירת המשלוח לפני השחרור ממכס
להציג יותר
להציג פחות
הרשאת סליקה
אם היבואן ביקש במפורש לקבל הודעה לפני תחילת השחרור מהמכס, DHL תעצור את המשלוח ותיצור קשר עם היבואן לקבלת אישור לשחרר מהמכס או לקבלת הוראות נוספות. השירות ניתן ללקוחות בעלי מספר חשבון ביבוא ב- DHL בלבד.
למשלוח
110 ש"ח
אחסנה מיוחדת
למשלוחים הדורשים אחסנה מיוחדת
להציג יותר
להציג פחות
מקור מועדף
אחסנה מיוחדת במחסן DHL לפי בקשת הלקוח, כאשר המשלוח שלך דורש אחסנה מבוקרת טמפרטורה, מחסן שמור, או מאובטח. החיוב על האחסנה החל מהיום הקלנדרי האשון להגעת המשלוח למתקן. החיוב יזקף למשלם המכס והמיסים.
לקילו ליום,
החל מהיום הקלנדרי הראשון
2 ש"ח לקילו
תהליך המכס
תהליך שחרור לא שגרתי מהמכס
טובין אשר מוגש לשחרור בתהליך פרטני
להציג יותר
להציג פחות
תהליך שחרור לא שגרתי מהמכס
שירות המיושם במדינות מסוימות, כאשר מייבאים טובין עם ערך הצהרה מצטבר או משקל החורג מהמגבלות שנקבעו על ידי רשויות המכס של אותו יעד, או בשל דרישות רגולטוריות אחרות שאינן נכללות בתהליך השחרור ממכס השגרתי ולכן נדרש תהליך פרטני.
למשלוח
290 ש"ח
אחסון משלוחים מעוכבי שחרור
אחסון משלוחים שלא אושרו לשחרור מהמכס
להציג יותר
להציג פחות
אחסון משלוחים מעוכבי שחרור

דמי אחסון חלים במקרה שהמשלוח מתעכב במכס בשל פרטים או ניירת חסרים או לא מדויקים.

גביית דמי האחסון מתחילה שלושה ימים קלנדריים מיום הגעת המטען או עדכון עמיל המכס, המאוחר מבין השניים. אגרת דמי האחסון תחול על מי שממשלם את המיסים וההיטלים.

למשלוח
אחרי אחסון
של 3 ימים קלנדריים
20 ש"ח + 2 ש"ח לקילו במשלוח של עד 5 קילו
20 ש"ח + 1 ש"ח לקילו למשלוח במשקל של מעל ל 5 קילו
שינוי נתוני השחרור מהמכס
כאשר נדרש לתקן את הניירת שהוגשה למכס
להציג יותר
להציג פחות
שינוי נתוני השחרור מהמכס
יחול חיוב נוסף אם המכס קבע כי יש להחליף את ערך המשלוח, בין אם לפני תהליך השחרור מהמכס או בסיומו.
למשלוח
200 ש"ח
אישורים ורישיונות
אנו מקלים על הליך מילוי הבקשה לרישיון.
להציג יותר
להציג פחות
אישורים ורישיונות
כדי לזרז את השחרור מהמכס של חומרים מפוקחים כגון אביזרים ומכשירים רפואיים, תרופות, צגי מחשב, נגני תקליטורים, מוצרי קוסמטיקה, משקפיים, מזון ומוצרי מזון, נדרשת DHL למסור מידע מסוים כדי לקבל את אישורי או רישיונות הייבוא. החיוב הנוסף יחול על משלם המיסים
למשלוח
נע בין 76-800 ₪
בדיקה פיזית
יחוייב כאשר המכס מבקש לבדוק את החבילה בדיקה פיזית
להציג יותר
להציג פחות
בדיקה פיזית
חיוב זה חל עבור משלוחים הנדרשים לבדיקה פיזית על ידי רשויות המכס
למשלוח
75 ש"ח
שירות לקוחות מכס
שירות הקצאת אשראי ליבואן (לשעבר תשלומים)
תשלומי המכס יחוייבו על מספר חשבון  DHL של היבואן במדינת היעד
להציג יותר
להציג פחות
שירות הקצאת אשראי ליבואן
לפי בקשת הלקוח/ה, DHL תשחרר את המשלוח במדינת היעד ותשלם את כל עלויות היבוא, מכס, מיסים ואגרות רגולטוריות אחרות ולאחר מכן תחייב עלויות אלו את מספר חשבון DHL שיבחר במדינת היעד
למשלוח
67 ש"ח
שירות שחרור ממכס והקצאת אשראי - לנמען (לשעבר שירות שחרור ממכס והקצאת אשראי)
חיוב הנמען בעלויות המכס והמיסים
להציג יותר
להציג פחות
שירות שחרור ממכס והקצאת אשראי - לנמען
השירות משמש כברירת מחדל, ומכסה כל יבוא של משלוח טובין, שאינו מסמכים, שעבורו DHL השתמשה בקו אשראי משלה מול המכס כדי להקדים או להבטיח תשלום מכסים, מסים או חיובים רגולטוריים בשם יבואנים וצרכנים שאין ל-DHL חוזה עימם.
למשלוח
290 ש"ח
הודעת עמיל
העברת ניירת המשלוח לשחרור על ידי עמיל המכס שלך
להציג יותר
להציג פחות
הודעת עמיל
על פי בקשת היבואן, תעביר DHL את כל ניירת המשלוח לעמיל המכס החיצוני של הלקוח כדי שיוכל לשחרר את הטובין מהמכס, ולאחר השחרור מהמכס תמשיך בהובלתו ליעד. DHL לא תישא לאחר מכן באחריות לעדכניות ההגשה למכס או לשחרור המשלוח.
למשלוח
200 ש"ח
העברה לעמיל מכס
העברת האחריות על תהליך השחרור ממכס לעמיל מכס לבחירת הלקוח
להציג יותר
להציג פחות
העברה לעמיל מכס
לבקשת היבואן תעביר DHL Express את המשלוח והניירת הנלווית לעמיל המכס של הלקוח לטובת שחרור ממכס ומסירת המשלוח.
למשלוח
200 ש"ח
למידע נוסף בנוגע לשירותי המכס
למידע נוסף בנוגע לשירותי המכס
  • חברת DHL תשלם מראש ותחייב לאחר מכן עלויות של עמלות עבור אישורים ותעודות ממשלתיות.
  • כל העלויות אינן כוללות מע"מ
חזרה למעלה