פירוט ועלויות שירותי המכס

אנחנו ב DHL Express מציעים מומחיות בשחרור ממכס מקומית ובינלאומית. אנחנו יודעים ששחרור יעיל ומהיר מהמכס הוא המפתח לקיצור זמני המסירה, ולכן נערכים ומכינים את נייר המשלוח למעבר חלק ומהיר במכס.
פירוט ועלויות שירותי המכס
תיאור
מה הם הפרמטרים לפיהם מתבצע החיוב?
עלות
הכנת המשלוח למכס
הצהרת יצוא
יצוא סחורות הכפופות לפיקוח מכס
להציג יותר
להציג פחות
הצהרת יצוא
יש צורך בהצהרת יצוא עבור משלוחים שערכם גדול מערך מסויים. ייתכן שיהיה צורך בהצהרת יצוא גם עבור משלוחים המכילים מוצרים מפוקחים או כבדים.
למשלוח
(חורג 250 USD)
110 ש"ח
העברת משלוח תחת BOND
העברת משלוח BOND
להציג יותר
להציג פחות
העברת משלוח תחת BOND
תהליך החל הן על משלוחי יצוא והן על משלוחי יבוא בכל פעם ש-DHL נדרשת לפתוח, לטפל או לדווח על כל צורה של העברת משלוח תחת BOND.
למשלוח
75 ש"ח
סיווג של מעל ל- 5 פריטים במשלוח
יבוא וסיווג של משלוחים המכילים מספר פריטים שונה
להציג יותר
להציג פחות
סיווג של מעל ל- 5 פריטים במשלוח
חיוב נוסף יחול על משלוחים המכילים יותר מחמש רשומות. לדוגמה - משלוח אחד עם מספר יחידות או מספר חשבוניות. נדרש לזהות ולסווג את כל הפריטים לפי תעריפי המכס המתאימים.
פר שורה
60 ש"ח
אחסנה מיוחדת
למשלוחים הדורשים אחסנה מיוחדת
להציג יותר
להציג פחות
אחסנה מיוחדת
אחסנה מיוחדת במחסן DHL לפי בקשת הלקוח, כאשר המשלוח שלך דורש אחסנה מבוקרת טמפרטורה, מחסן שמור, או מאובטח. החיוב על האחסנה החל מהיום הקלנדרי האשון להגעת המשלוח למתקן. החיוב יזקף למשלם המכס והמיסים.
לקילו ליום,
החל מהיום הקלנדרי הראשון
2 ש"ח לקילו
תהליך המכס
תהליך שחרור לא שגרתי מהמכס
טובין אשר מוגש לשחרור בתהליך פרטני
להציג יותר
להציג פחות
תהליך שחרור לא שגרתי מהמכס
שירות המיושם במדינות מסוימות, כאשר מייבאים טובין עם ערך הצהרה מצטבר או משקל החורג מהמגבלות שנקבעו על ידי רשויות המכס של אותו יעד, או בשל דרישות רגולטוריות אחרות שאינן נכללות בתהליך השחרור ממכס השגרתי ולכן נדרש תהליך פרטני.
למשלוח
290 ש"ח
אחסון משלוחים מעוכבי שחרור
אחסון משלוחים שלא אושרו לשחרור מהמכס
להציג יותר
להציג פחות
אחסון משלוחים מעוכבי שחרור

חיובים בגין אחסון חלים במקרה שלא ניתן לשחרר את המשלוח מהמכס בשל פרטים לא מדויקים או חסרים במסמכים הנלווים.

החיוב מתבצע לאחר תאריך הגעת המשלוח למדינת היעד או מועד קבלת העדכון מעמיל המכס, המאוחר מהשניים. משלם המיסים וההיטלים יחויב גם בדמי האחסון.

למשלוח
אחרי אחסון
של 3 ימים קלנדריים
20 ש"ח + 2 ש"ח לקילו במשלוח של עד 5 קילו
20 ש"ח + 1 ש"ח לקילו למשלוח במשקל של מעל ל 5 קילו
אישורים ורישיונות
אנו מקלים על הליך מילוי הבקשה לרישיון.
להציג יותר
להציג פחות
אישורים ורישיונות
כדי לזרז את השחרור מהמכס של חומרים מפוקחים כגון אביזרים ומכשירים רפואיים, תרופות, צגי מחשב, נגני תקליטורים, מוצרי קוסמטיקה, משקפיים, מזון ומוצרי מזון, נדרשת DHL למסור מידע מסוים כדי לקבל את אישורי או רישיונות הייבוא. החיוב הנוסף יחול על משלם המיסים
למשלוח
נע בין 76-800 ₪

בדיקה פיזית

יחוייב כאשר המכס מבקש לבדוק את החבילה בדיקה פיזית
בדיקה פיזית
להציג יותר
להציג פחות
חיוב זה חל עבור משלוחים הנדרשים לבדיקה פיזית על ידי רשויות המכס
למשלוח
75 ש"ח
שירות מכס לאחר שיחרור
חיוב בגין פעולת מכס לאחר שיחרור והפקת הצהרה.
שירות מכס לאחר שיחרור
להציג יותר
להציג פחות
על פי בקשה, ניתן לשנות את נתוני המשלוח (ערך, סיווג וכו') לאחר ההצהרה. אם תתבקשו על ידי רשויות המכס או היבואן/היצואן, DHL עשויה להוסיף או לשנות נתונים שהוצהרו לרשויות המכס למטרות שחרור. זה כולל נתונים כגון ערכים מוצהרים, סיווג הסחורה ופרטי היבואן, בהתבסס על ראיות תיעודיות שנאספו או אושרו על ידי היבואן או היצואן.
למשלוח
250 ש"ח
שירות לקוחות מכס
שירות שחרור ממכס והקצאת אשראי ליבואן
שחרור מזורז מהמכס כחלק מהסכם התקשרות
להציג יותר
להציג פחות
שירות שחרור ממכס והקצאת אשראי ליבואן
DHL תזרז את השחרור מהמכס על ידי תשלום מיידי של המיסים וההיטלים שבהם חייב המשלוח, ותחייב את הנמען במועד מאוחר יותר כפי שנקבע בהסכם.
 
השירות ניתן רק ללקוחות בעלי מספר חשבון ב DHL.
למשלוח
67 ש"ח
שירות שחרור ממכס והקצאת אשראי לנמען
חיוב הנמען בעלויות המכס והמיסים
להציג יותר
להציג פחות
שירות שחרור ממכס והקצאת אשראי לנמען
השירות משמש כברירת מחדל, ומכסה כל יבוא של משלוח טובין, שאינו מסמכים, שעבורו DHL השתמשה בקו אשראי משלה מול המכס כדי להקדים או להבטיח תשלום מכסים, מסים או חיובים רגולטוריים בשם יבואנים וצרכנים שאין ל-DHL חוזה עימם.
למשלוח
290 ש"ח
הודעת עמיל
העברת ניירת המשלוח לשחרור על ידי עמיל המכס שלך
להציג יותר
להציג פחות
הודעת עמיל
על פי בקשת היבואן, תעביר DHL את כל ניירת המשלוח לעמיל המכס החיצוני של הלקוח כדי שיוכל לשחרר את הטובין מהמכס, ולאחר השחרור מהמכס תמשיך בהובלתו ליעד. DHL לא תישא לאחר מכן באחריות לעדכניות ההגשה למכס או לשחרור המשלוח.
למשלוח
200 ש"ח
העברה לעמיל מכס
העברת האחריות על תהליך השחרור ממכס לעמיל מכס לבחירת הלקוח
להציג יותר
להציג פחות
העברה לעמיל מכס
לבקשת היבואן תעביר DHL Express את המשלוח והניירת הנלווית לעמיל המכס של הלקוח לטובת שחרור ממכס ומסירת המשלוח.
למשלוח
200 ש"ח
למידע נוסף בנוגע לשירותי המכס
למידע נוסף בנוגע לשירותי המכס
 • חברת DHL תשלם מראש ותחייב לאחר מכן עלויות של עמלות עבור אישורים ותעודות ממשלתיות.
 • ייתכן שמשלוחים במסגרת שירות השחרור המזורז מהמכס (Duty Tax Paid או בקיצור DTP) יחויבו בעלויות נוספות עבור תהליך השחרור מהמכס. בדרך כלל, השולח/ת מחזיקים באחריות לשלם את העלויות הנוספות האלו. העלויות הנוספות בגין השחרור מהמכס כוללות:
  • תהליך שחרור לא שגרתי מהמכס
  • בדיקה פיזית
  • אישורים ורישיונות
  • אחסון משלוחים מעוכבי שחרור
  • סיווג של מעל ל- 5 פריטים במשלוח
 • כל העלויות אינן כוללות מע"מ
חזרה למעלה