Upload File Guidelines

Faila vadlīnijas
 

Jūsu failam jābūt sagatavotam saskaņār ar šīm vadlīnījam:

  • Nepieciešams Jābūt norādītam katrā kontaktā
  • Ieteicams – pilni adreses dati ir nepieciešami lai pabeigtu sūtījumu
  • Neobligāti – lauki kuri var palikt tukši, taču aizpildīti atvieglos sūtījuma noformēšanu.
  • Laukiem jābūt precīzi tādā pašā secībā kādā viņi ir zemāk redzamajā tabūlā

Saglabājiet izklājlapu kā CSV (ar komatu atdalītu) failu.

Lauku secība Lauks Nepieciešams pēc izvēles Maksimālais simbolu skaits  Formāts Apraksts un padomi Piemērs
1 Vārds Nepieciešams 35 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Vārds un uzvārds
(nelietot atdalītājus starp vārdiem)
Jānis Bērziņš
2 Uzņēmuma nosaukums Nepieciešams 88 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Uzņēmuma nosaukums
(ja nav uzņēmums, tad ievadiet saņēmēja vārdu un uzvārdu atkārtoti)
DHL Express
3 Nosaukums Papildus 135 Alfa/Ciparu Unikāls nosaukums pēc kura Jūs varat atpazīt vienādus nosaukumus vai adreses Jānis no DHL
4 E-pasta adrese 1 Nepieciešams 45 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Formāts: nosaukums@epasts.com kpetersons@
uznemumapasts.com
5 E-pasta adrese 2 Papildus 45 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Formāts: nosaukums@epasts.com kpetersons@
personigaispasts.com
6 E-pasta adrese 3 Papildus 45 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Formāts: nosaukums@epasts.com asistents@
uznemumapasts.com
7 E-pasta adrese 4 Papildus 45 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Formāts: nosaukums@epasts.com noliktava@
uznemumapasts.com
8 E-pasta adrese 5 Papildus 45 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Formāts: nosaukums@epasts.com  
9 Telefona tips Nepieciešams 1 Alfa M - Mobilais, H - Mājas,
O - Ofisa 
M
10 Telefona numurs Valsts kods Nepieciešams 6 Ciparu Valsts telefona numurs
(bez nulēm numura priekšā)
44
11 Telefona numurs Nepieciešams 70 Ciparu Tikai cipari bez atstarpēm un interpunkciju
(bez nulēm pirms numura)
5553239000
12 Papildinājums Papildus 5 Ciparu Tikai cipari bez atstarpēm un interpunkciju 37
13 Fax Papildus 70 Ciparu Tikai cipari bez atstarpēm un interpunkciju
(bez nulēm pirms numura)
2088188888
14 PVN / nodokļa ID Papildus 35 Alfa/Ciparu Valsts idenfikators(izmantots nodokļu vajadzībām) VAT123
15 Nosaukums 2 Papildus 135 Alfa/Ciparu Papildus unikāls idenfikātors palīdzēs Jums noteikt atšķirību starp vienādiem nosaukumiem un vietām Jānis Tirdzniecības pārstāvis
16 EORI Numurs Papildus 35 Alfa/Ciparu PVN numurs EORI123
17 CNPJ/CPF tips Papildus 35 Alfa PVN numura tips  
18 CNPJ/CPF numurs Papildus 35 Alfa/Ciparu PVN numurs  
19 IE/RG Papildus 35 Alfa/Ciparu PVN numurs  
20 Valsts Papildus 45 Alfa Valsts nosaukums United Kingdom
21 Valsts kods Nepieciešams 2 Alfa Divu burtu ISO valsts kods GB
22 Adrese 1 Nepieciešams 45 Alfa/Ciparu Adreses līnija 1 3333 N Galvenais St
23 Adrese 2 Papildus 45 Alfa/Ciparu Adreses līnija 2 101
24 Adrese 3 Papildus 45 Alfa/Ciparu Adreses līnija 3  
25 ZIP/Pasta kods

Ieteicams

35 Alfa/Ciparu Ja valstij ir pasta kodi šī aile ir obligāta  TW4 6JS
26 Pilsēta Nepieciešams 45 Alfa/Ciparu Pilsētas nosaukums Hunslow
27 Priekšpilsēta

Ieteicams

45 Alfa Ja valstij ir nepieciešamas priekšpilsētas, šī informācija ir obligāta Anglija
28 Štats/province Papildus 35 Alfa Ja valstij ir nepieciešami štata nosaukumi šī informācija ir obligāta  
29 Štats/Provinces kods

Ieteicams

2 Alfa/Ciparu Ja valstij ir štata kodi, tad šī aile ir obligāta, piemēram, California CA
30 Klienta numurs – priekš sūtījumiem Papildus 9 Alfa/Ciparu Noklusējuma maksātāja klienta numurs 123456789
31 Klienta numurs – Izrakstīt rēķinu par transportēšanas izdevumiem Papildus 9 Alfa/Ciparu Noklusējuma maksātāja klienta numurs 123456789
32 Klienta numurs – Nodokļus un nodevas piestādīt: Papildus 9 Alfa/Ciparu Noklusējuma maksātāja klienta numurs 123456789
33 Klienta numurs – Nodavas piestādīt: Papildus 9 Alfa/Ciparu Noklusējuma maksātāja klienta numurs 123456789
34 Klienta numurs – Nodokļus piestādīt: Papildus 9 Alfa/Ciparu Noklusējuma maksātāja klienta numurs 123456789
35 Muitas noteikumi tirdzniecībai Papildus 3 Alfa Pazīstami kā Incoterm DAP
36 Piezīmes Papildus 255 Alfa/Ciparu Pievienojiet piezīmes šim kontaktam, piemēram, kādu frāci vai sūtīšanas velmes. MyDHL+) Šis numurs ir kā paraugs. Veicot sūtījumu ir jāizmanto cits numurs
37 Atsauce 1 Papildus 35 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Reference būs redzama uz sūtījuma pavadzīmes un rēķina. Paraugs
38 Atsauce 2 Papildus 35 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Papildus atsauce (nebūs redzama uz pavadzīmēm). Redzama tikai Jums. MyDHL+ Fabric #49  
39 Atsauce 3 Papildus 35 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Papildus atsauce (nebūs redzama uz pavadzīmēm). Redzama tikai Jums. MyDHL+ Tikai piegāde līdz darba dienas beigām
40 Atsauce 4 Papildus 35 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Papildus atsauce (nebūs redzama uz pavadzīmēm). Redzama tikai Jums. MyDHL+