Upload File Guidelines

Faila vadlīnījas kartēšanai

Jūsu failam jābūt sagatavotam saskaņār ar šīm vadlīnījam:

  • Nepieciešams Jābūt norādītam katrā kontaktā
  • Ieteicams – pilni adreses dati ir nepieciešami lai pabeigtu sūtījumu
  • Neobligāti – lauki kuri var palikt tukši, taču aizpildīti atvieglos sūtījuma noformēšanu.
  • Lauki var būt jebkādā secībā

Saglabājiet izklājlapu kā CSV (ar komatu atdalītu) vai TXT failu.

Lauks Nepieciešams pēc izvēles Maksimālais simbolu skaits  Formāts Apraksts un padomi Piemērs
Vārds Nepieciešams 35 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Vārds un uzvārds
(nelietot atdalītājus starp vārdiem)
Jānis Bērziņš
Uzņēmuma nosaukums Nepieciešams 88 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Uzņēmuma nosaukums
(ja nav uzņēmums, tad ievadiet saņēmēja vārdu un uzvārdu atkārtoti)
DHL Express
Nosaukums Papildus 135 Alfa/Ciparu Unikāls nosaukums pēc kura Jūs varat atpazīt vienādus nosaukumus vai adreses Jānis no DHL
E-pasta adrese 1 Nepieciešams 45 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Formāts: nosaukums@epasts.com kpetersons@
uznemumapasts.com
E-pasta adrese 2 Papildus 45 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Formāts: nosaukums@epasts.com kpetersons@
personigaispasts.com
E-pasta adrese 3 Papildus 45 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Formāts: nosaukums@epasts.com asistents@
uznemumapasts.com
E-pasta adrese 4 Papildus 45 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Formāts: nosaukums@epasts.com noliktava@
uznemumapasts.com
E-pasta adrese 5 Papildus 45 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Formāts: nosaukums@epasts.com  
Telefona tips Nepieciešams 1 Alfa M - Mobilais, H - Mājas,
O - Ofisa 
M
Telefona numurs Valsts kods Nepieciešams 6 Ciparu Valsts telefona numurs
(bez nulēm numura priekšā)
44
Telefona numurs Nepieciešams 70 Ciparu Tikai cipari bez atstarpēm un interpunkciju
(bez nulēm pirms numura)
5553239000
Papildinājums Papildus 5 Ciparu Tikai cipari bez atstarpēm un interpunkciju 37
Fax Papildus 70 Ciparu Tikai cipari bez atstarpēm un interpunkciju
(bez nulēm pirms numura)
2088188888
PVN / nodokļa ID Papildus 35 Alfa/Ciparu Valsts idenfikators(izmantots nodokļu vajadzībām) VAT123
Nosaukums 2 Papildus 135 Alfa/Ciparu Papildus unikāls idenfikātors palīdzēs Jums noteikt atšķirību starp vienādiem nosaukumiem un vietām Jānis Tirdzniecības pārstāvis
EORI Numurs Papildus 35 Alfa/Ciparu PVN numurs EORI123
CNPJ/CPF tips Papildus 35 Alfa PVN numura tips  
CNPJ/CPF numurs Papildus 35 Alfa/Ciparu PVN numurs  
IE/RG Papildus 35 Alfa/Ciparu PVN numurs  
Valsts Papildus 45 Alfa Valsts nosaukums United Kingdom
Valsts kods Nepieciešams 2 Alfa Divu burtu ISO valsts kods GB
Adrese 1 Nepieciešams 45 Alfa/Ciparu Adreses līnija 1 3333 N Galvenais St
Adrese 2 Papildus 45 Alfa/Ciparu Adreses līnija 2 101
Adrese 3 Papildus 45 Alfa/Ciparu Adreses līnija 3  
ZIP/Pasta kods

Ieteicams

35 Alfa/Ciparu Ja valstij ir pasta kodi šī aile ir obligāta  TW4 6JS
Pilsēta Nepieciešams 45 Alfa/Ciparu Pilsētas nosaukums Hunslow
Priekšpilsēta

Ieteicams

45 Alfa Ja valstij ir nepieciešamas priekšpilsētas, šī informācija ir obligāta Anglija
Štats/province Papildus 35 Alfa Ja valstij ir nepieciešami štata nosaukumi šī informācija ir obligāta  
Štats/Provinces kods

Ieteicams

2 Alfa/Ciparu Ja valstij ir štata kodi, tad šī aile ir obligāta, piemēram, California CA
Klienta numurs – priekš sūtījumiem Papildus 9 Alfa/Ciparu Noklusējuma maksātāja klienta numurs 123456789
Klienta numurs – Izrakstīt rēķinu par transportēšanas izdevumiem Papildus 9 Alfa/Ciparu Noklusējuma maksātāja klienta numurs 123456789
Klienta numurs – Nodokļus un nodevas piestādīt: Papildus 9 Alfa/Ciparu Noklusējuma maksātāja klienta numurs 123456789
Klienta numurs – Nodavas piestādīt: Papildus 9 Alfa/Ciparu Noklusējuma maksātāja klienta numurs 123456789
Klienta numurs – Nodokļus piestādīt: Papildus 9 Alfa/Ciparu Noklusējuma maksātāja klienta numurs 123456789
Muitas noteikumi tirdzniecībai Papildus 3 Alfa Pazīstami kā Incoterm DAP
Piezīmes Papildus 255 Alfa/Ciparu Pievienojiet piezīmes šim kontaktam, piemēram, kādu frāci vai sūtīšanas velmes. Šis numurs ir kā paraugs. Veicot sūtījumu ir jāizmanto cits numurs
Atsauce 1 Papildus 35 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Reference būs redzama uz sūtījuma pavadzīmes un rēķina. Paraugs
Atsauce 2 Papildus 35 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Papildus atsauce (nebūs redzama uz pavadzīmēm). Redzama tikai Jums. Fabric #49  
Atsauce 3 Papildus 35 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Papildus atsauce (nebūs redzama uz pavadzīmēm). Redzama tikai Jums. Tikai piegāde līdz darba dienas beigām
Atsauce 4 Papildus 35 Alfa/Aiparu/
Simbolu
Papildus atsauce (nebūs redzama uz pavadzīmēm). Redzama tikai Jums.