Privacy Notice

Paziņojums par Konfidencialitāti
 

DHL ir svarīgi aizsargāt jūsu personas datus visā mūsu produktu un pakalpojumu izmantošanas biznesa procesā. Tālāk ir sniegta informācija par to, kā DHL Express apkopo jūsu personas datus, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, un kā šī informācija tiek izmantota

Elektroniskie Piegādes Risinājumi
Aizvērt
Elektroniskie Piegādes Risinājumi


Kā arī Elektroniskās nosūtīšanas risinājumi, un citi: MyDHL+, IntraShip, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform

Datu tips

 • Vārds, Telefona numurs un E-pasta adrese no Sūtītājs
 • Vārds, Telefona numurs un E-pasta adrese no Saņēmējs
 • Vārds, Telefona numurs un E-pasta adrese no Maksātājs
 • Vārds, Telefona numurs un E-pasta adrese no Pieprasītājs
 • Ja apliekams, Nodokļa ID no Sūtītājs               
 • Ja apliekams, Nodokļa ID no Saņēmējs
 • Ja apliekams, Dati nepieciešami atmuitošanas procedūrai.
 • Ja apliekams, Payment Details

Apstrādes mērķi un juridiskais pamats

Dati galvenokārt tiek apstrādāti līguma izpildei saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
Saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu apstrāde notiek arī tāpēc, lai izpildītu juridiskos pienākumus, piemēram, pienākumu atklāt informāciju izmeklēšanas iestādēm.

Visbeidzot, apstrādi veic arī turpmāk uzskaitītajiem mērķiem, pamatojoties uz likumīgām interesēm saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.:

 • kā daļu no mūsu drošības prasībām (piemēram, noziegumu atklāšanas nolūkos),
 • statistikas apkopošanai,
 • kvalitātes nodrošināšanas, optimizācijas un plānošanas procesu uzlabošanas nolūkos.

DHL ir likumīgas intereses par datu apstrādi, lai sazinātos ar cilvēkiem, kuri nesen ir izmantojuši mūsu pakalpojumus, lai uzlabotu mūsu kvalitāti, nodrošinātu vienmērīgu procesu un / vai pastāvīgi uzlabotu produktus un pakalpojumus. Pretrunīgu likumīgu interešu nav, jo sazināšanās tiek samazināta līdz minimumam, piemēram, pseidonimizācija.

Saņēmēji vai saņēmēju grupas

a) Informācijas atklāšana notiek uzņēmumiem, kas iesaistīti eksprespasta pakalpojumu sniegšanā.
b) Informācijas atklāšana notiek kā daļa no likumā noteiktajiem pienākumiem (piemēram, izmeklēšanas iestādēm).

Pārsūtīšana uz trešo valsti (t.i., dati tiek pārsūtīti uz valsti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ))

a) Jūsu dati tiek apstrādāti trešā valstī uz līguma pamata, ja esat mūsu pilnvarojis to rīkoties (piemēram, transportēt preci uz trešo valsti).
b) Grupas iekšējam pakalpojumu sniedzējam var uzdot sniegt IT vai citus pakalpojumus, pamatojoties uz mūsu saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem.

Apkopotie personas identifikācijas dati
Aizvērt
Apkopotie personas identifikācijas dati


Valdības izsniegtas personu apliecinošu dokumentu fotogrāfijas (piemēram, pases, vadītāja apliecības).

Datu tips

 • Vārds, Adrese, no Sūtītājs
 • Vārds, Adrese, no Saņēmējs
 • Vārds, Adrese, no Maksātājs
 • Vārds, Adrese, no Pieprasītājs
 • ID numurs (piemēram, pases numurs, valsts ID kartes numurs), no Sūtītājs
 • ID numurs (piemēram, pases numurs, valsts ID kartes numurs), no Saņēmējs
 • ID numurs (piemēram, pases numurs, valsts ID kartes numurs), no Maksātājs
 • ID numurs (piemēram, pases numurs, valsts ID kartes numurs), no Pieprasītājs
 • Dzimšanas datums, no Sūtītājs
 • Dzimšanas datums, no Saņēmējs
 • Dzimšanas datums, no Maksātājs
 • Dzimšanas datums, no Pieprasītājs
 • Dzimšanas vieta, no Sūtītājs
 • Dzimšanas vieta, no Saņēmējs
 • Dzimšanas vieta, no Maksātājs
 • Dzimšanas vieta, no Pieprasītājs
 • Pilsonība, no Sūtītājs
 • Pilsonība, no Saņēmējs
 • Pilsonība, no Maksātājs
 • Pilsonība, no Pieprasītājs
 • Visi citi dati, kas parādās uz ID dokumenta

Apstrādes mērķi un juridiskais pamats

Ievērot piemērojamos eksporta kontroles un sankciju likumus gadījumos, kad nosūtītāja vai saņēmēja datu apstrāde rada aizdomas par iespējamo sankciju un / vai eksporta kontroles likumu pārkāpumu.

Saņēmēji vai saņēmēju grupas

Informācijas atklāšana notiek kā daļa no likumā noteiktajām saistībām (piemēram, piemērojamajai eksporta kontroles iestādei gadījumos, kad informācijas atklāšana ir noteikta ar likumu).

Denied Party Screening Solutions (DPSS)
Aizvērt
Denied Party Screening Solutions (DPSS)


Datu tips

 • Vārds, Telefona numurs un E-pasta adrese no Sūtītājs
 • Vārds, Telefona numurs un E-pasta adrese no Saņēmējs
 • Vārds, Telefona numurs un E-pasta adrese no Maksātājs
 • Vārds, Telefona numurs un E-pasta adrese no Pieprasītājs
 • Ja apliekams, Nodokļa ID no Sūtītājs               
 • Ja apliekams, Nodokļa ID no Saņēmējs
 • Ja apliekams, Dati nepieciešami atmuitošanas procedūrai.
 • Ja apliekams, Payment Details

Apstrādes mērķi un juridiskais pamats
Ievērojot piemērojamos eksporta kontroles un sankciju likumus

Saņēmēji vai saņēmēju grupas
Informācijas atklāšana notiek kā daļa no likumā noteiktajām saistībām (piemēram, piemērojamajai eksporta kontroles iestādei gadījumos, kad informācijas atklāšana ir noteikta ar likumu).

Pārsūtīšana uz trešo valsti (t.i., dati tiek pārsūtīti uz valsti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ))
a) Jūsu dati tiek apstrādāti trešā valstī uz līguma pamata, ja esat mūsu pilnvarojis to rīkoties (piemēram, transportēt preci uz trešo valsti).
b) Grupas iekšējam pakalpojumu sniedzējam var uzdot sniegt IT vai citus pakalpojumus, pamatojoties uz mūsu saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem.
DPDHL datu konfidencialitātes politika regulē visas grupas datu apstrādes standartus, īpašu uzmanību pievēršot tā saucamajai datu pārsūtīšanai no trešām valstīm, kas nozīmē personas datu pārsūtīšanu uz valstīm ārpus ES, kurām nav atbilstoša datu aizsardzības līmeņa. Ja vēlaties uzzināt vairāk par DPDHL datu konfidencialitātes politiku, lūdzu, apmeklējiet šo lapu.

Mēs varam izmantot pakalpojumu sniedzējus, kuri apstrādā personas datu mūsu vārdā. Gadījumos, kad dati tiek pārsūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības likumiem un noteikumiem.

NPA(Net Promoter Approach)
Aizvērt
NPA(Net Promoter Approach)


Datu tips

 • Kontaktinformācija – Vārds (persona, kurai bija saskarsme ar DHL), telefons, adrese (iela, pilsēta, pasta kods ir redzami piegādes un paņemšanas saskarsmēs), E-pasts (konkrētiem skārienpunktiem)

Apstrādes mērķi un juridiskais pamats

Net Promoter Approach (NPA) ir viens no DHL veidiem, kā uztvert mūsu klienta balsi un novērtēt mūsu klienta pieredzi. Mēs to darām, mudinot mūsu darbiniekus proaktīvi klausīties klientu pieredzē, meklējot atgriezenisko saiti par uzlabošanas iespējām un attiecīgi mainot iekšējos procesus. Klientu mijiedarbība tiek atlasīta pēc nejaušības principa, lai palīdzētu mums izprast mūsu klientu pieredzi un meklēt veidus, kā uzlabot mūsu klientiem sniegtos pakalpojumus.

Apstrāde ir nepieciešama arī likumīgo interešu labā, uz kurām atsaucas pārzinis vai trešā persona saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Apstrāde citiem mērķiem

DHL ir likumīgas intereses par datu apstrādi, lai sazinātos ar cilvēkiem, kuri nesen ir izmantojuši mūsu pakalpojumus, lai uzlabotu mūsu kvalitāti, nodrošinātu vienmērīgu procesu un / vai pastāvīgi uzlabotu produktus un pakalpojumus. Pretrunīgu likumīgu interešu nav, jo sazināšanās tiek samazināta līdz minimumam, piemēram, pseidonimizācija.

Saņēmēji vai saņēmēju grupas

Dažos gadījumos saziņu ar klientiem veic trešā puse, ar kurumums ir noslēgti kontroliera procesa līgumi.

Pārsūtīšana uz trešo valsti (t.i., dati tiek pārsūtīti uz valsti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ))

Grupas iekšējam pakalpojumu sniedzējam var uzdot sniegt IT vai citus pakalpojumus, pamatojoties uz mūsu saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem.

Lasiet vairāk Privacy Notice

DHL un DHL Express ir Deutsche Post AG meitasuzņēmumi.