Muitas regulējuma atjauninājumi

Uzziniet jaunāko informāciju par svarīgiem muitas noteikumiem visā pasaulē!

Muitas iestāžu regulatīvās prasības dažādās pasaules valstīs atšķiras. Bieži mainīgie un atšķirīgie tirdzniecības noteikumi un prasības rada sarežģījumus un problēmas starptautieskiem pārvadājumiem.
Ievērojot muitas noteikumus, jūs varēsiet:
  • Minimizēt nevajadzīgu tranzīta laiku un muitošanas aizkavēšanos.
  • Pareizi aprēķināt nodevas un nodokļus
  • Samazināt vai novērst iespējamo naudas sodu un sankciju risku.
  • izvairīties no nevajadzīgiem kontaktiem ar klientu apkalpošanas dienestiem.
Pirms nosūtīšanas starptautiskā mērogā
Pirms nosūtīšanas starptautiskā mērogā

Sūtītājiem ir svarīgi veikt savu izpēti, lai iepazītos ar galvenajām izcelsmes valsts eksporta prasībām, galamērķa valsts importa prasībām un/vai pieprasīt regulatīvo konsultāciju no saviem nodokļu/juridiskajiem konsultantiem. Tas palīdzēs nosūtītājam ievērot attiecīgās valsts noteikumus, lai izvairītos no iespējamiem muitošanas kavējumiem, soda naudām un sankcijām, ko piemēro regulatīvās iestādes.
Lai gan DHL Express sniedz sīkāku informāciju par dažiem svarīgiem muitas noteikumu atjauninājumiem, kas var ietekmēt mūsu klientus, kuri sūta sūtījumus ar mums, mēs iesakām iepazīties ar oficiālo vietējo muitas iestāžu vietnēm, lai iegūtu pilnīgu informāciju.
Atruna
Lai gan mēs esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šeit ietvertā informācija ir iegūta, sagatavota un apstrādāta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, netiek sniegta nekāda tieša vai netieša garantija attiecībā uz šādas informācijas precizitāti, atbilstību, pilnīgumu, likumību, uzticamību vai lietderību.
Visa šeit ietvertā informācija tiek sniegta "tāda, kāda tā ir". Nekādā gadījumā DHL Express, ar to saistītās DHL grupas partnerības vai korporācijas, to partneri, aģenti vai darbinieki nav atbildīgi pret jums vai jebkuru citu personu par jebkādu lēmumu vai darbību, kas veikta, pamatojoties uz šeit sniegto informāciju, vai par jebkādiem izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja par šādu zaudējumu iespējamību tikāt informēti.
DHL Express ilustrācija ar lidmašīnu,kura pārvadā sūtījumus visā pasaulē
Sūtot ar DHL
Mūsu uzdevums ir būt gataviem jaunākajiem muitas noteikumiem. Kad izveidojat sūtījumus MyDHL+, mēs palīdzēsim jums sniegt informāciju par sūtījumu, kas atbalsta visefektīvāko muitošanas procesu.
Lejupielādējami faili
Iegūstiet vairāk no mūsu visaptverošajiem muitas ceļvežiem un uzziņu materiāliem.
Atpakaļ uz sākumu