Piemaksas

DHL Express ir apņēmies sniegt klientiem vislabāko piegādes pakalpojumu, tāpēc mēs turpinām piedāvāt piegādes uz vairāk pasaules vietām nekā jebkurš cits uzņēmums.
Piemaksa
apraksts
Kā mēs nosakam cenu
Cena
Bīstamā krava
Pilna bīstamā krava
Bīstamo kravu nosūtīšana
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Pilna bīstamā krava
Par sūtījumu tiek piemērota papildmaksa, ja sūtījumu pārvadāšana ir saistīta ar tādu vielu un preču apstrādi, kas klasificētas kā pilnībā reglamentētas saskaņā ar IATA Bīstamo kravu noteikumiem.

Nepieciešama līguma vienošanās.
Par Vienību
80.00 EUR
Izņēmuma daudzumi
Sūtot bīstamās kravas ierobežotos daudzumos
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Izņēmuma daudzumi
Šo fiksēto papildmaksu piemēro, ja sūtījumu apstrāde un pārvadāšana ietver vielas un preces, kas saskaņā ar IATA Bīstamo kravu noteikumiem ir Izņēmuma daudzumos.

Nepieciešama līguma vienošanās.
Par Vienību
5.00 EUR
Sausais ledus UN1845
Vai sūtījumam jāpaliek sasaldētam?
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Sausais ledus UN1845
Piemaksa tiek piemērota, ja sūtījumu pārvadāšana ir saistīta ar sauso ledu UN1845 kā sasaldēšanas līdzekli nebīstamām precēm, piemēram, diagnostikas paraugiem.

Nepieciešama līguma vienošanās.
Par Vienību
10.00 EUR
Patērētāja preces
Mazumtirdzniecībai paredzētās preces kā smaržas un recepšu zāles.
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Patērētāja preces
Piemaksa tiek piemērota sūtījumiem, kuros ir patēriņa preces, piemēram, smaržas, pēcskūšanās putas, aerosoli, nagu laka un recepšu medikamenti uz kuriem attiecas IATA ID8000 sadaļa un kuri ir iepakoti mazumtirdzniecībai paredzētajā formā un nosūtīti privātpersonām (B2C), tiek piemērota papildmaksa.

Nepieciešama līguma vienošanās.
Par Vienību
20.00 EUR
ADR Limita izņēmumi
Sūtot bīstamās kravas ar sauszemes transportu
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
ADR Limita izņēmumi
Piemaksa tiek piemērota, kad kopējais bīstamo kravu apjoms sūtījumā vedot ar sauszemes transportu, piemēram, furgonu, kravas automašīnu vai piekabi pārsniedz ADR noteiktos ierobežotā daudzuma regulējumus.

Nepieciešama līguma vienošanās.
Par sūtījumu
80.00 EUR
Ierobežotos daudzumos
Bīstamo kravu pārvadāšana ar sauszemes transportu.
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Ierobežotos daudzumos

Piemaksu piemēro par sūtījuma apstrādi zemes transporta sūtījumam, kurš satur vielas un preces, kas ir ierobežotā daudzumā (LQ) saskaņā ar ADR noteikumiem un kas ir ierobežotas no gaisa transporta.

Šādas bīstamas kravas nepārsniedz ne vairāk kā 30kg par vienību, un tiek pieņemtas tikai no apstiprinātiem nosūtītājiem. Pieejams tikai sauszemes pārvadājumiem.

 
Nepieciešama līguma vienošanās.
Par sūtījumu
20.00 EUR
Litija baterijas (ar ierīci) - litija jonu PI 966, II sadaļa, litija metāla PI969, II sadaļa
Litija bateriju piegāde ar aprīkojumu
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Litija baterijas (neievietotas ierīcē) - litija jonu PI 965, II sadaļa, litija metāla PI 968, II sadaļa

Litija jonu PI 966, II iedaļa

Par litija jonu baterijām ar aprīkojumu tiek aprēķināta maksa par pakalpojumu. Iepakojumam jāatbilst attiecīgajai IATA iepakošanas instrukcijai 966, II iedaļa, un tos pieņem tikai no apstiprinātiem nosūtītājiem.

Litija metālu PI969, II iedaļa

Par litija metālu baterijām ar aprīkojumu tiek iekasēta maksa par pakalpojumu. Iepakojumam jāatbilst attiecīgajai IATA iepakošanas instrukcijas 969. iedaļas II sadaļai, un to pieņem tikai no apstiprinātiem nosūtītājiem.

Par Vienību
5.00 EUR
Litija baterijas (aprīkojumā) - litija jonu PI 967, II sadaļa, litija metāla PI970, II sadaļa
Litija bateriju piegāde iekārtās
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Litija baterijas (ar ierīci) - litija jonu PI 966, II sadaļa, litija metāla PI969, II sadaļa

Litija jonu PI 967, II sadaļa

Sūtījumi, kas satur litija jonu akumulatorus, tiek pieņemti tikai saskaņā ar atbilstošo IATA Iepakošanas instrukcijas 967 II sadaļu.

Litija metāls PI970, II sadaļa

Sūtījumi, kas satur litija metāla baterijas, tiek pieņemti tikai saskaņā ar atbilstošo IATA 970 Iepakošanas instrukcijas II sadaļu.

DHL patur tiesības noraidīt sūtījumus, par kuriem ir zināms vai ir aizdomas, ka tajos ir bojāti vai bojāti akumulatori.

Par sūtījumu
Bez maksas
Bioloģiskās vielas
Bioloģisko vielu pārvadāšana
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Bioloģiskās vielas
Sūtījumus, kas satur B kategorijas bioloģiskās vielas (UN3373) vai ģenētiski modificētus organismus saskaņā ar UN3245, tiek sūtīti tikai ar DHL MEDICAL EXPRESS pakalpojumu.

Nepieciešama līguma vienošanās.
Par sūtījumu
Bez maksas
Attālinātās zonas pakalpojums
Attālinātās zonas piegāde
Nosūtot uz attālu zonu
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Attālinātās zonas piegāde
Šī piemaksa tiek piemērota, ja sūtījums tiek piegādāts tālā vai grūti apkalpojamā vietā.
 
Tiek piemērots iekšējiem un starptautiskiem sūtījumiem.
Par sūtījumu
20.00 EUR vai 0.45 EUR par kg, ja augstāks
Attālinātās zonas paņemšana
Sūtījumu ievešana no attālām paņemšanas vietām
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Attālinātās zonas paņemšana
Šī piemaksa tiek piemērota, ja importa sūtījums tiek paņemts vai piegādāts uz vietu, kas atrodas tālu vai kuru ir grūti apkalpot.
 
Tiek piemērots iekšējiem un starptautiskiem sūtījumiem.
Par sūtījumu
20.00 EUR vai 0.45 EUR par kg, ja augstāks
Drošības pakalpojumi
Paaugstināts risks
Valstis, kurās DHL darbojas ar paaugstinātu risku.
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Paaugstināts risks
Piemaksa tiek piemērota, ja sūtījums tiek nosūtīts uz tādu galamērķa valsti, kur DHL darbojas ar paaugstinātu risku - pastāvīgs kara stāvoklis, pilsoņu nemieri vai pastāvīgi terorisma draudi.
 
Skartās valstis (var mainīties): Afganistāna, Burkina Faso, Irāka, Izraēla, Libāna, Lībija, Mali, Nigēra, Sudāna, Somālija, Sīrija, Ukraina un Jemena.
Par sūtījumu
20.00 EUR
Ierobežots galamērķis
Piegāde, ievērojot tirdzniecības ierobežojumus
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Ierobežots galamērķis
Piemaksa tiek piemērota, sūtot uz vai importējot no valsts, uz kuru attiecas īpaši tirdzniecības ierobežojumi, ko noteikusi ANO Drošības padome vai valsts tiesību akti, piemēram, Eiropas Savienība vai ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC).
 
Skartās valstis (var mainīties): Centrālāfrikas Republika, Kongo Demokrātiskā Republika, Irāna, Irāka, Korejas Republika, Lībija, Somālija, Sīrija un Jemena
 
Valstis, uz kurām attiecas valsts tiesību akti (var mainīties): Afganistāna, Baltkrievija, Libāna, Mjanmara, Krievija, Zimbabve
Par sūtījumu
30.00 EUR
Datu izmaiņas
Adreses maiņa
Mūsu prioritāte ir nogādāt sūtījumu pareizajās rokās.
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Adreses maiņa
Par sūtījumu tiek piemērota fiksēta piemaksa, ja nosūtītāja norādītā adresāta adrese ir nepilnīga, novecojusi vai nepareiza un DHL pēc tās nespēj piegādāt sūtījumu. DHL meklē un nosaka pareizo adresi, lai pabeigtu piegādi.
 
Tiek piemērots iekšējiem un starptautiskiem sūtījumiem.
Par sūtījumu
10.00 EUR
Datu ievade
Centralizētu datu ieguvums ir savlaicīga piegāde.
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Datu ievade
Šī fiksētā piemaksa attiecas uz katru sūtījumu, kas tiek nosūtīts ar papīra pavadzīmi, nevis sagatavojot to elektroniski. Elektroniskā nosūtītai dokumentācijai nav papildu izmaksas.
Par sūtījumu
5.00 EUR
Papildus apstrāde
Vienība ar lielu svaru
Sūtījuma vienības, kuras pārsniedz 70 kg
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Vienība ar lielu svaru
Fiksēta piemaksa tiek piemērota katrai sūtījuma vienībai, ieskaitot preču paleti, kuras taksācijas svars (faktiskais vai apjomsvars) pārsniedz 70 kg.
 
Tiek piemērots iekšējiem un starptautiskiem sūtījumiem.
Par Vienību
90.00 EUR
Lielgabarīta izmērs
Lielas vienības, kuras pārsniedz 120 cm
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Lielgabarīta izmērs

Fiksēta piemaksa tiek piemērota katrai sūtījuma vienībai, ieskaitot preču paleti, kuras jebkurš no izmēriem (garums, platums, augstums) pārsniedz 120 cm.

Netiek piemērots vienībām, kurām jau ir piemērota lielsvara piemaks.

 
Tiek piemērots iekšējiem un starptautiskiem sūtījumiem.
Par Vienību
50.00 EUR
Neapkraujama palete
Pārvadājot nenokraujamas paletes
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Neapkraujama palete
Fiksēta piemaksa tiek piemērota katrai paletei sūtījumā, kuru nevar sakraut vai nu pēc nosūtītāja pieprasījuma, vai arī pēc preču formas, satura vai iepakojuma uz paletes.
 
Tiek piemērots iekšējiem un starptautiskiem sūtījumiem.
Par paleti
250.00 EUR
Pagaidu piemaksas
Ārkārtas situācija
Pakalpojumu turpināšana ārkārtas situācijā
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Ārkārtas situācija
Pagaidu piemaksa, kas ļauj segt darbības izmaksu pieaugumu ārkārtas situācijas dēļ, kuru DHL nevar ietekmēt. Tirgus dinamikas un gaisa pārvadājumu jaudas pieejamības izmaiņas tiek atspoguļotas, regulāri koriģējot cenas.
Pīķa sezona
Attiecas uz sūtījumiem maksimuma periodā.
Rādīt vairāk
Rādīt mazāk
Pīķa sezona
Pīķa periodu nosaka DHL pēc saviem ieskatiem, taču tas var ietvert laiku, kad ir liels pieprasījums pēc pārvadāšanas pakalpojumiem, vai periodu, kad ir augstas darbības izmaksas. Pīķa sezonas piemaksa tiks sniegta, un tā var tikt mainīta, par to paziņojot 30 dienas iepriekš.

Tiks noteikts

Tiks noteikts

Līdz ar degvielas cenu izmaiņām, kopējās izmaksas transporta industrijā arī ir paaugstinājušās, radot nepieciešamību pēc mainīgās degvielas piemaksas, kas var pieaugt vai samazināties līdz ar degvielas cenu izmaiņām.
Vietējās piegādes un starptautiskie Time Definite pakalpojumi
Mēnesis
Piemaksas
Decembris 2023
31.50%
Novembris 2023
33.50%
Oktobris 2023
31.00%
Reģionālie Day Definite pakalpojumi
Mēnesis
Piemaksas
Decembris 2023
18.50%
Novembris 2023
19.25%
Oktobris 2023
18.25%
Vairāk par degvielas piemaksu
Rādīt mazāk
Degvielas piemaksa par starptautiskajiem pakalpojumiem ar noteiktu laiku tiks aprēķināta, pamatojoties uz dienas vidējām aktuālcenām. ASV Gulf Piekraste (USGC) petrolejas tipa reaktīvo dzinēju degviela, par ko ziņo ASV Enerģētikas departaments, no iepriekšējā mēneša 3. nedēļas līdz faktiskā mēneša 3. nedēļai.
Piemēram, lai noteiktu jūnijā piemērojamo piemaksu, izmanto dienas vidējo degvielas cenu no 18. aprīļa līdz 15. maijam.
Degvielas piemaksa par iekšzemes un Day Definite pakalpojumiem tiks noteikta, pamatojoties uz piemērotāko valsts mēroga dīzeļdegvielas cenu. Piemaksa ir saistīta ar dīzeļdegvielas patēriņa cenu vietējā valūtā, ieskaitot nodevas un nodokļus, un publicēta šeit. Eiropā to mēra Eiropas Komisijas Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāts un publicē Oil Bulletin.
Degvielas piemaksa attiecas uz transporta maksu par visiem pakalpojumiem un uz šādām piemaksām (ja piemērojams):
 • Sestdienas piegāde
 • Sesdienas paņemšana
 • Paaugstināts risks
 • Pieprasījuma piemaksa
 • Ārkārtas situācija
 • Attālinātās zonas piegāde
 • Attālinātās zonas paņemšana
 • Īpašā paņemšana
 • Īpaša piegāde
 • Dzīvojamā adrese
 • Vienība ar lielu svaru
 • Lielgabarīta izmērs
 • Neapkraujama palete
DHL patur tiesības mainīt degvielas piemaksas indeksu un aprēķināšanas tabulu ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Piemaksas lielums un piemērošanas ilgumu vienpusēji nosaka DHL.
DHL Tekošais Avio Degvielas Indekss
Rādīt mazāk
Vismaz
Bet mazāk kā
Piemaksa
$2.23
$2.26
26.25%
$2.26
$2.29
26.50%
$2.29
$2.32
26.75%
$2.32
$2.35
27.00%
$2.35
$2.38
27.25%
$2.38
$2.41
27.50%
$2.41
$2.44
27.75%
$2.44
$2.47
28.00%
$2.47
$2.50
28.25%
$2.50
$2.53
28.50%
$2.53
$2.56
28.75%
$2.56
$2.59
29.00%
$2.59
$2.62
29.25%
$2.62
$2.65
29.50%
$2.65
$2.68
29.75%
$2.68
$2.71
30.00%
$2.71
$2.74
30.25%
$2.74
$2.77
30.50%
$2.77
$2.80
30.75%
$2.80
$2.83
31.00%
$2.83
$2.86
31.25%
$2.86
$2.89
31.50%
$2.89
$2.92
31.75%
$2.92
$2.95
32.00%
$2.95
$2.98
32.25%
$2.98
$3.01
32.50%
$3.01
$3.04
32.75%
$3.04
$3.07
33.00%
$3.07
$3.10
33.25%
$3.10
$3.13
33.50%
$3.13
$3.16
33.75%
$3.16
$3.19
34.00%
$3.19
$3.22
34.25%
$3.22
$3.25
34.50%
$3.25
$3.28
34.75%
$3.28
$3.31
35.00%
$3.31
$3.34
35.25%
$3.34
$3.37
35.50%
$3.37
$3.40
35.75%
$3.40
$3.43
36.00%
$3.43
$3.46
36.25%
$3.46
$3.49
36.50%
$3.49
$3.52
36.75%
$3.52
$3.55
37.00%
$3.55
$3.58
37.25%
$3.58
$3.61
37.50%
$3.61
$3.64
37.75%
$3.64
$3.67
38.00%
$3.67
$3.70
38.25%
$3.70
$3.73
38.50%
$3.73
$3.76
38.75%
Dīzeļdegvielas Indekss
Rādīt mazāk
Dīzeļdegvielas cena (Eiro par 1000 litriem)
Vismaz
Bet mazāk kā
Piemaksa
€ 0
€ 250
2.75%
€ 250
€ 400
3.25%
€ 400
€ 500
3.75%
€ 500
€ 600
4.25%
€ 600
€ 650
4.50%
€ 650
€ 700
4.75%
€ 700
€ 720
5.00%
€ 720
€ 740
5.25%
€ 740
€ 760
5.50%
€ 760
€ 780
5.75%
€ 780
€ 800
6.00%
€ 800
€ 820
6.25%
€ 820
€ 840
6.50%
€ 840
€ 860
6.75%
€ 860
€ 880
7.00%
€ 880
€ 900
7.25%
€ 900
€ 920
7.50%
€ 920
€ 940
7.75%
€ 940
€ 960
8.00%
€ 960
€ 980
8.25%
€ 980
€ 1,000
8.50%
€ 1,000
€ 1,020
8.75%
€ 1,020
€ 1,040
9.00%
€ 1,040
€ 1,060
9.25%
€ 1,060
€ 1,080
9.50%
€ 1,080
€ 1,100
9.75%
€ 1,100
€ 1,120
10.00%
€ 1,120
€ 1,140
10.25%
€ 1,140
€ 1,160
10.50%
€ 1,160
€ 1,180
10.75%
€ 1,180
€ 1,200
11.00%
€ 1,200
€ 1,220
11.25%
€ 1,220
€ 1,240
11.50%
€ 1,240
€ 1,260
11.75%
€ 1,260
€ 1,280
12.00%
€ 1,280
€ 1,300
12.25%
€ 1,300
€ 1,320
12.50%
€ 1,320
€ 1,340
12.75%
€ 1,340
€ 1,360
13.00%
€ 1,360
€ 1,380
13.25%
€ 1,380
€ 1,400
13.50%
€ 1,400
€ 1,420
13.75%
€ 1,420
€ 1,440
14.00%
€ 1,440
€ 1,460
14.25%
€ 1,460
€ 1,480
14.50%
€ 1,480
€ 1,500
14.75%
€ 1,500
€ 1,520
15.00%
€ 1,520
€ 1,540
15.25%
€ 1,540
€ 1,560
15.50%
€ 1,560
€ 1,580
15.75%
€ 1,580
€ 1,600
16.00%
€ 1,600
€ 1,620
16.25%
€ 1,620
€ 1,640
16.50%
€ 1,640
€ 1,660
16.75%
€ 1,660
€ 1,680
17.00%
€ 1,680
€ 1,700
17.25%
€ 1,700
€ 1,720
17.50%
€ 1,720
€ 1,740
17.75%
€ 1,740
€ 1,760
18.00%
€ 1,760
€ 1,780
18.25%
€ 1,780
€ 1,800
18.50%
€ 1,800
€ 1,820
18.75%
€ 1,820
€ 1,840
19.00%
€ 1,840
€ 1,860
19.25%
€ 1,860
€ 1,880
19.50%
€ 1,880
€ 1,900
19.75%
€ 1,900
€ 1,920
20.00%
€ 1,920
€ 1,940
20.25%
€ 1,940
€ 1,960
20.50%
€ 1,960
€ 1,980
20.75%
€ 1,980
€ 2,000
21.00%
€ 2,000
€ 2,020
21.25%
€ 2,020
€ 2,040
21.50%
€ 2,040
€ 2,060
21.75%
€ 2,060
€ 2,080
22.00%
€ 2,080
€ 2,100
22.25%
€ 2,100
€ 2,120
22.50%
€ 2,120
€ 2,140
22.75%
€ 2,140
€ 2,160
23.00%
€ 2,160
€ 2,180
23.25%
€ 2,180
€ 2,200
23.50%
€ 2,200
€ 2,220
23.75%
€ 2,220
€ 2,240
24.00%
€ 2,240
€ 2,260
24.25%
€ 2,260
€ 2,280
24.50%
€ 2,280
€ 2,300
24.75%
€ 2,300
€ 2,320
25.00%
€ 2,320
€ 2,340
25.25%
€ 2,340
€ 2,360
25.50%
€ 2,360
€ 2,380
25.75%
€ 2,380
€ 2,400
26.00%
€ 2,400
€ 2,420
26.25%
€ 2,420
€ 2,440
26.50%
€ 2,440
€ 2,460
26.75%
€ 2,460
€ 2,480
27.00%
€ 2,480
€ 2,500
27.25%
€ 2,500
€ 2,520
27.50%
€ 2,520
€ 2,540
27.75%
€ 2,540
€ 2,560
28.00%
€ 2,560
€ 2,580
28.25%
€ 2,580
€ 2,600
28.50%
€ 2,600
€ 2,620
28.75%
€ 2,620
€ 2,640
29.00%
€ 2,640
€ 2,660
29.25%
€ 2,660
€ 2,680
29.50%
€ 2,680
€ 2,700
29.75%
€ 2,700
€ 2,720
30.00%
€ 2,720
€ 2,740
30.25%
€ 2,740
€ 2,760
30.50%
€ 2,760
€ 2,780
30.75%
€ 2,780
€ 2,800
31.00%
€ 2,800
€ 2,820
31.25%
€ 2,820
€ 2,840
31.50%
€ 2,840
€ 2,860
31.75%
€ 2,860
€ 2,880
32.00%
€ 2,880
€ 2,900
32.25%
€ 2,900
€ 2,920
32.50%
€ 2,920
€ 2,940
32.75%
€ 2,940
€ 2,960
33.00%
€ 2,960
€ 2,980
33.25%
€ 2,980
€ 3,000
33.50%
€ 3,000
€ 3,020
33.75%
€ 3,020
€ 3,040
34.00%
€ 3,040
€ 3,060
34.25%
€ 3,060
€ 3,080
34.50%
Atpakaļ uz sākumu