Trade Terms Definitions (on Manage Defaults/Customs Clearance)

EXW
Ex Works

Nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces pircējam, nodod preces pircēja rīcībā noteiktā vietā (piemēram, rūpnīcā vai noliktavā), un šī vieta var būt vai nebūt pārdevēja telpas. Lai notiktu piegāde, pārdevējam nav jāiekrauj preces transportlīdzeklī, kā arī nav jāveic preču muitošana eksportam, ja šāda muitošana ir piemērojama.

FCA
Free Carrier
Nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces pircējam vienā no diviem veidiem:
  • Pirmkārt, ja nosauktā vieta ir pārdevēja telpas, preces tiek piegādātas, kad tās ir iekrautas pircēja transporta līdzeklī.
  • Otrkārt, ja nosauktā vieta ir cita vieta, preces tiek piegādātas, kad, tiek iekrautas pārdevēja transportlīdzeklī, sasniedz citu nosaukto vietu un ir gatavas izkraušanai no pārdevēja transportlīdzekļa un ir pārvadātāja rīcībā vai citas pircēja norādītās personas rīcībā.

Neatkarīgi no tā, kura no šīm divām vietām ir izvēlēta par piegādes vietu, šī vieta norāda uz risku, kas pāriet uz pircēju, no kura izmaksas sedz pircējs.

CPT
Carriage Paid To
Nozīmē, ka pārdevējs piegādā preci – un nodod risku – pircējam, nododot tās pārvadātājam, ar kuru ir noslēgts līgums ar pārdevēju vai iegādājoties šādi piegādātās preces. Pārdevējs to var darīt, nododot pārvadātājam preces fiziskā valdījumā, izmantojot transporta līdzekli atbilstošā veidā un vietā. Ja prece šādā veidā ir piegādāta pircējam, pārdevējs negarantē, ka galamērķi preces sasniegs labā stāvoklī, norādītajā daudzumā vai vispār. Tas notiek tāpēc, ka risks pāriet no pārdevēja pircējam, kad preces tiek piegādātas pircējam, nododot tās pārvadātājam; tomēr pārdevējam ir jāslēdz līgums par preču pārvadāšanu no piegādes līdz norunātajam galamērķim.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Nozīmē, ka pārdevējs piegādā preci – un nodod risku – pircējam, nododot tās pārvadātājam, ar kuru ir noslēgts līgums ar pārdevēju vai iegādājoties šādi piegādātās preces. Pārdevējs to var darīt, nododot pārvadātājam preces fiziskā valdījumā, izmantojot transporta līdzekli atbilstošā veidā un vietā. Ja prece šādā veidā ir piegādāta pircējam, pārdevējs negarantē, ka galamērķi preces sasniegs labā stāvoklī, norādītajā daudzumā vai vispār. Tas notiek tāpēc, ka risks pāriet no pārdevēja pircējam, kad preces tiek piegādātas pircējam, nododot tās pārvadātājam; tomēr pārdevējam ir jāslēdz līgums par preču pārvadāšanu no piegādes līdz norunātajam galamērķim.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Nozīmē, ka pārdevējs piegādā preci – un nodod risku – pircējam, kad preces pēc izkraušanas no ienākošā transporta līdzekļa tiek nodotas pircēja rīcībā nosauktā galamērķa vietā vai norunātajā vietā, ja tiek panākta vienošanās par šādu punktu. Pārdevējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar preču nogādāšanu un izkraušanu norādītajā galamērķa vietā. Tāpēc šajā Incoterms noteikumā piegāde un ierašanās galamērķī ir vienāda. DPU ir vienīgais Incoterms noteikums, kas liek pārdevējam izkraut preces galamērķī. Tāpēc pārdevējam ir jānodrošina, ka tas var organizēt izkraušanu norādītajā vietā. Ja puses plāno, ka pārdevējs neuzņemas izkraušanas risku un izmaksas, ir jāizvairās no DPU noteikuma un tā vietā jāizmanto DAP.
DAP
Delivered at Place
Nozīmē, ka pārdevējs piegādā preci – un nodod risku – pircējam, kad preces tiek nodotas pircēja rīcībā un uz ienākošā transporta līdzekļa, kas ir gatavs izkraušanai norādītajā galamērķa vietā vai norunātajā vietā, ja tiek panākta vienošanās par šādu punktu. Pārdevējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar preču nogādāšanu norādītajā galamērķa vietā vai norunātajā vietā. Tāpēc šajā Incoterms noteikumā piegāde un ierašanās galamērķī ir vienādas.
DDP
Delivered Duty Paid
Nozīmē, ka pārdevējs piegādā preci pircējam, kad preces ir nodotas pircēja rīcībā, muitotas ievešanai, uz ienākošā transporta līdzekļa, gatavas izkraušanai, norādītajā galamērķa vietā vai norunātajā vietā, ja ir panākta vienošanās par šādu punktu. Pārdevējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar preču nogādāšanu norādītajā galamērķa vietā vai norunātajā vietā. Tāpēc šajā Incoterms noteikumā piegāde un ierašanās galamērķī ir vienādas.
Šajā kategorijā ir četri termini:
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free on Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost, Insurance, Freight)
Šie noteikumi ir norādīti tikai jūsu informācijai, jo tie nav nepieciešami, sūtot sūtījumus ar DHL Express.