Foreign Trade Regulation

Kas ir ĀTN?
Aizvērt

Ārējās tirdzniecības noteikumi (ĀTN) nosaka, ka visām personām, kurām ir jāiesniedz eksporta informācija, tas jādara, izmantojot Automatizēto eksporta sistēmu (AES) noteiktajā laika periodā pirms eksportēšanas, norādot nepieciešamos sūtījuma datus. Šī informācija iepriekš tika saukta par Sūtītāja eksporta deklarāciju (SED), bet tagad – par Elektronisko eksporta informāciju (EEI). ĀTN paredz arī administratīvos un kriminālsodus par šo noteikumu pārkāpumiem. ĀTN nolūks ir ievākt statistikas datus par ASV eksportu, kā arī īstenot ASV eksporta kontroles likumus.

ĀTN

Īss skaidrojums

30.2(d)(2)

Sūtījumi no ASV vai Puertoriko uz šādiem ASV valdījumiem: Guama, ASV Samoa, Veika sala, Midveja salas, Ziemeļu Marianas salas, Kantona un Enderberija.

30.36

Sūtījumi uz Kanādu †

30.37(a)

Vienas galvenās ieinteresētās puses vienam adresātam uz viena eksporta transportlīdzekļa nosūtītās preces ar individuālu preču kodu saskaņā ar Harmonizēto tarifu B sarakstu un vērtību ne vairāk kā 2500 USD. †

30.37(b)

Darba aprīkojums un preču konteineri

30.37(e)

Tādu preču gaisa pārvadājumi, kurām nav nepieciešamas eksporta licences vai SIAN atbrīvojumi un kas muitas kontrolē tiek pārvadātas ASV. Aizpildīta EEI ir nepieciešama vienīgi tām precēm, kas muitas kontrolē tiek nosūtītas no ārējās tirdzniecības zonas (ĀTZ).

30.37(f)

Eksporta administrācijas noteikumu (EAN) Federālo noteikumu kodeksa (FNK) 15. sadaļas 772. daļā definētu tehnoloģiju un programmatūras eksportēšana, kam nav nepieciešama eksporta licence.

30.37(g)

Sūtījumi uz ārzemju bibliotēkām, valsts iestādēm vai līdzīgām institūcijām, kas satur grāmatas, kartes, shēmas, brošūras un līdzīgas preces to ekskluzīvai lietošanai.

30.37(h)

Sūtījumi ar licences izņēmumu GFT – dāvanu pakas un humanitāri ziedojumi (EAN FNK 15. sadaļas 740.12 iedaļa).

30.37(i)

Diplomātiskā pasta maisi un to saturs

30.37(k)

ASV firmu sūtījumi, kas satur uzņēmumu korespondenci, izpildītos rēķinus un citus uzņēmuma dokumentus, to meitasuzņēmumiem/filiālēm. (Neattiecas uz izteikti tehniskiem plāniem, korespondenci u. tml., kam ir nepieciešama licence.)

30.37(o)

Sūtījumi, kas satur lidmašīnu rezerves daļas un aprīkojumu; pārtikas, bāra, personīgo mantu un citus krājumus; kā arī priekšmetus un piederumus izmantošanai ASV aviosabiedrību lidmašīnās to instalāciju, lidmašīnu un aģentu vajadzībām saskaņā ar EAN licences izņēmumu AVS lidmašīnām un kuģiem.

30.37(q)

Īslaicīgi eksportētas preces, izņemot tās, kurām nepieciešama licence (piemēram, karnete), kas tiek eksportētas un ievestas atpakaļ ASV mazāk nekā gada (12 mēnešu) laikā no eksportēšanas datuma.

30.37(r)

Pagaidu muitas kontrolē importētas preces, kas paredzētas atpakaļsūtīšanai tādā pašā stāvoklī kā importēšanas laikā, tostarp: preces izmēģinājumiem, eksperimentiem vai demonstrācijām; preces izstādēm; paraugi un modeļi recenzēšanai vai pasūtījumu pieņemšanai; preces dalībai sacīkstēs vai konkursos; dzīvnieki pavairošanai vai izstādēm; un preces ārvalstu valdību vai starptautisku organizāciju pārstāvju, vai ārvalstu bruņoto spēku locekļu lietošanai. Šis izņēmums neattiecas uz precēm, kas muitas kontrolē tikušas importētas apstrādāšanai un tālākai eksportēšanai.

30.39

Īpaši izņēmumi attiecībā uz sūtījumiem ASV bruņotajiem spēkiem to ekskluzīvai lietošanai. Neattiecas uz precēm, kuras ir iekļautas AMPS vai kuras regulē SIAN, vai sūtījumiem, kas nav adresēti ASV bruņotajiem spēkiem, bet ir paredzēti to lietošanai.

30.40(a)

Īpaši izņēmumi attiecībā uz noteiktiem sūtījumiem ASV valdības aģentūrām un darbiniekiem, kas satur biroja mēbeles, aprīkojumu vai piederumus to ekskluzīvai lietošanai.

30.40(b)

Īpaši izņēmumi attiecībā uz noteiktiem sūtījumiem ASV valdības aģentūrām un darbiniekiem, kas satur sadzīves preces un personiskās mantas to ekskluzīvai lietošanai.

30.40(c)

Īpaši izņēmumi attiecībā uz noteiktiem sūtījumiem ASV valdības aģentūrām un darbiniekiem, kas satur pārtiku, medikamentus un citas preces to ekskluzīvai lietošanai.

30.40(d)

Īpaši izņēmumi attiecībā uz noteiktiem sūtījumiem ASV valdības aģentūrām un darbiniekiem, kas satur grāmatas, kartes, shēmas, brošūras un līdzīgas preces to ekskluzīvai lietošanai.

Korespondence

Kods „Personiskā korespondence” ir attiecināms tikai uz sūtījumiem, kuriem tiek izmantots papildpakalpojums „Aizliegtais galamērķis”.

† Neattiecas uz sūtījumiem, kuriem ir nepieciešama eksporta licence/atļauja, uz sūtījumiem, kas ir nosūtīti uzglabāšanai Kanādā ar galamērķi trešajā valstī, uz neapstrādātiem dimantiem vai uz precēm, kuras regulē Starptautiskās ieroču aprites noteikumu (SIAN) ASV Militāro preču saraksts (AMPS).