Terms and Conditions of Carriage

DHL EXPRESS LATVIA PĀRVADĀJUMU NOTEIKUMI (“Noteikumi un nosacījumi”)

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Izmantojot DHL pakalpojumus, Jūs kā “Nosūtītājs” piekrītat savā un Sūtījuma saņēmēja (“Saņēmējs”) vārdā, kā arī jebkuras citas personas vārdā, kas ir ieinteresēta Sūtījumā, tam, ka tiek piemēroti šie Noteikumi un nosacījumi.
“Sūtījums” nozīmē visus dokumentus vai pakas, kas tiek transportētas, izmantojot vienu pavadzīmi un izmantojot pēc DHL izvēles - gaisa transportu, auto transportu vai jebkādu citu transporta veidu. “Pavadzīme” ietver jebkādu Sūtījuma identifikatoru vai DHL vai Nosūtītāja automatizētas sistēmas sagatavotu dokumentu, kā piemēram, etiķete, svītrkods, pavadzīme vai konosaments, kā arī jebkādu to elektronisko versiju. Visi Sūtījumi tiek transportēti uz ierobežotās atbildības pamata, kā tas ir paredzēts šajos Noteikumos un nosacījumos. Ja Nosūtītājs pieprasa augstāku aizsardzības pakāpi, par papildu samaksu var tikt nodrošināta apdrošināšana. (Detalizētāka informācija ir izklāstīta zemāk). „DHL” nozīmē – jebkurš DHL Express Network loceklis.

Marts 6, 2020

DHL EXPRESS NAUDAS ATGRIEŠANAS GARANTIJAS NOTEIKUMI

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Pēc klienta pieprasījuma un saskaņā ar zemāk aprakstītajiem ierobežojumiem DHL nodrošina kreditēšanu vai atmaksā klientam viņa segtās DHL EXPRESS sūtījuma transportēšanas izmaksas, ja sūtījums nogādāts vēlāk par DHL noteiktajām piegādes saistībām.

Derīgs no 2017 gada 1.Jūlijs

Lai saņemtu detalizētāku informāciju, lūdzu sazinieties ar DHL Klientu apkalpošanas nodaļu.