TSA Notice (on Schedule Pickup)

PRIVĀTUMA LIKUMA PAZIŅOJUMS
 

Šīs informācijas ievākšanu paredz ASV kodeksa 49. sadaļas 114. iedaļa. Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota, lai kvalificētu jūs vai pārbaudītu jūsu potenciāli „zināmā sūtītāja” statusu.

Šīs informācijas sniegšana ir brīvprātīga, taču tās nesniegšana neļaus jums kvalificēties kā „zināmam sūtītājam”. Šī informācija tiks izpausta Pārvadājumu drošības administrācijas (PDA) darbiniekiem un darbuzņēmējiem vai citiem aģentiem, tostarp netiešajiem gaisa pārvadātājiem (NGP), zināmo sūtītāju programmas uzturēšanas un pārvaldīšanas gaitā.

PDA var kopīgot informāciju ar lidostu operatoriem, ārvalstu gaisa pārvadātājiem, NGP, tiesībaizsardzības iestādēm un citiem saskaņā ar Privātuma likumu – ASV kodeksa 5. sadaļas 552.a iedaļu.

Lai saņemtu papildu informāciju, skatiet reģistru sistēmas paziņojumu par Pārvadājumu drošības apdraudējumu novērtēšanas sistēmu (DHS/TSA 002), kas ir publicēts Federālajā reģistrā.

Lai saņemtu papildu informāciju par šī paziņojuma saturu, apmeklējiet www.tsa.gov.