Reklamacje

Przykro nam, że nasza usługa zawiodła Twoje oczekiwania. Dołożymy wszelkich starań, by był to tylko jednorazowy incydent. Na tej stronie prezentujemy informacje, które ułatwią Ci kontakt z nami i przyspieszą procedury związane ze złożoną przez Ciebie reklamacją.
Reklamacje przesyłek międzynarodowych Express
Pokaż mniej

Reklamacje kieruj do:
Sp. z o.o.
Dział Reklamacji Międzynarodowych
ul. Targowa 35
90-043 Łódź

e-mail: pl.reklamacje.miedzynarodowe@dhl.com

Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji przesyłki międzynarodowej:

1. Reklamacje dotyczące nieterminowości:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia, numerem przesyłki, kwotą roszczenia i numerem konta bankowego

2. Reklamacje dotyczące zagubienia lub uszkodzenia:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia, kwotą roszczenia i numerem konta bankowego
 • list przewozowy
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki / szkody (faktura/rachunek/paragon)
 • dokumentacja potwierdzająca koszty ewentualnej naprawy/kosztorys naprawy i/lub wycenę techniczną (kalkulację kosztów naprawy)
 • protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego)

Czas rozpatrzenia reklamacji przesyłki międzynarodowej:

 • 10 dni roboczych. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku:
  • przesyłki ubezpieczonej
  • reklamacji dot. zaginięcia towaru w transporcie drogowym. Wyjaśniamy, iż zgodnie z art. 20 ustęp 1 Konwencji CMR towar można uznać za zaginiony, jeżeli nie został wydany osobie uprawnionej, dopiero po upływie 30 dni od planowanej daty dostawy.
Reklamacja faktury
Pokaż mniej

Aby złożyć reklamację faktury online skorzystaj z formularza

1. Reklamacje faktur mogą dotyczyć następujących zagadnień:

 • nieprawidłowej opłaty
 • nieprawidłowego płatnika
 • nieprawidłowego produktu
 • nieprawidłowej wagi przesyłki
 • nnych niezgodności na fakturze nie związanych ze sposobem realizacji usługi

2. Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji:

 • jedynym dokumentem niezbędnym do złożenia reklamacji jest pismo reklamacyjne (w dowolnej formie) z opisem problemu wraz z podaniem nr listów przewozowych, których reklamacja dotyczy
 • jeżeli uznają Państwo za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zapoznanie
  się przez nas z innymi dokumentami, proszę o ich dołączenie do pisma reklamacyjnego

3. Oferowany czas rozpatrzenia reklamacji faktury:

 • 10 dni roboczych licząc od dnia wniesienia reklamacji

4. Status reklamacji i odpowiedź na reklamację:

 • DHL Express udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej, po jej rozpatrzeniu. Jeżeli reklamacja została uznana, do pisemnej odpowiedzi zostaje dołączona korekta faktury
Powrót do góry