Elektroniczna Faktura Celna Regulamin

DHL oferuje usługę Paperless Trade ("PLT"), która pozwala nadawcom na wysyłkę w sposób cyfrowy, określonego rodzaju dokumentacji towarzyszącej przesyłce (eliminuje to konieczność drukowania dokumentacji i jej kopii).
Użytkownik, jako "Nadawca", wyraża zgodę na to, aby niniejsze Warunki Korzystania z Usługi Paperless Trade miały zastosowanie do wszystkich przesyłek wysyłanych za pomocą usługi PLT w jego imieniu oraz w imieniu innych osób zainteresowanych przesyłką.
Użytkownik zgadza się ponadto, że niniejsze Warunki Korzystania z Usługi Paperless Trade mają zastosowanie w połączeniu z Warunkami Przewozu DHL, określonymi na stronie internetowej DHL, które obowiązują w PEŁNI. Uwadze użytkownika w szczególności poleca się sekcje Przesyłki nie przyjmowane do przewozu, Gwarancje Nadawcy i przejęcie odpowiedzialności przez Nadawcę i  Odpowiedzialność DHL Warunków Przewozu DHL.
Użytkownik otrzyma instrukcje dotyczące korzystania z usługi PLT od DHL . Obowiązują one w uzupełnieniu wszelkich istniejących wymogów dotyczących zgłoszenia przesyłki i dokumentów przewozowych. Obejmują one również:
  • format, w jakim będą wysyłane pliki cyfrowe,
  • wymagania jakościowe dla każdego zeskanowanego elementu dokumentacji,
  • czas przesyłania danych o przesyłce,
  • szczegóły dotyczące miejsca, do którego należy przekazać dokumentację wysyłkową,
  • szczegóły dotyczące przesyłki (np. miejsce pochodzenia, miejsce przeznaczenia, zawartość, wartość przesyłki), dla których usługa PLT nie jest dostępna,
  • wszelką dokumentację (np. świadectwo pochodzenia), która musi być również dostarczona w formie papierowej w momencie przygotowywania przesyłki przez DHL
Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie się do wszystkich instrukcji DHL dotyczących usługi PLT. Ponadto wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich wymogów prawnych i celnych dotyczących usługi PLT, takich jak na przykład nie korzystanie z usługi PLT w przypadku przesyłek, dla których wymogi prawne lub celne wymagają przesłania dokumentów w formie papierowej.
Użytkownik potwierdza, że jest upoważniony do przesyłania danych drogą elektroniczną. Użytkownik upoważnia DHL do korzystania z danych przekazywanych do DHL drogą elektroniczną w celu przetwarzania i wysyłania przesyłek PLT. Dotyczy to także papieru firmowego i podpisu elektronicznego.
Cała dokumentacja przesyłana drogą elektroniczną musi być czytelna.
Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie DHL z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody lub opóźnienia wynikające z naruszenia Warunków Przewozu lub niniejszych Warunków Użytkowania Usługi Paperless Trade.
Użytkownik potwierdza zgodę odbiorcy na korzystanie z usługi PLT.
Powrót do góry